Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MADALYONUN   BİRBİRİNİ   TAMAMLAYAN   YÜZLERİ YÖNETİCİLİK   VE   LİDERLİK
Yöneticilik rolü bulunmayan liderler
olduğu gibi, liderlik niteliklerine sahip
olmayan yöneticiler de bulunabilir.
Tamer   Koçel
Liderlik, yönetimin başarısı için gerekli bir unsurdur. Liderlikle buluşamayan bir yöneticilik, başarıyı simgeleyen madalyonu çok zor kazanır. Liderlik bağlı kişiler üzerinde güç sahibi olmayı değil, onları etkileyebilmeyi hatırlatır. Otorite ve güç sahibi olmak insana yöneticilik sıfatı kazandırabilir, ama liderlik sıfatı kazandırmak için yeterli değildir.
Liderlik, insanların örgütsel amaçlara ulaşmak için gönüllü çabalamalarını sağlar. Yönetici ancak, kendisine bağlı insanlar; düşünce, tutum ve davranışlarını etkilemesine izin verirse onların lideri olabilir14. Yönetici, onların düşünce, tutum ve davranışlarını etkilerken bundan zevk almıyorsa, bir liderin değil, ancak bir yöneticinin varlığından söz edebiliriz. İdeal olanı, yöneticinin aynı zamanda liderlik sıfatını da taşımasıdır. Çünkü liderlik ve yöneticilik, başarı madalyonunun birbirini tamamlayan iki yüzüdür.
Aynanın karşısına geçin ve kendinize bir lider gözüyle bakın. Eğer gururlu bir gülümseme peydahlandıysa yüzünüzde, içinizi yeniden keşfetmek üzeresiniz demektir.
Neden olmasın?!
Hiç kimse piyon olarak doğmaz. Her insanda liderlik potansiyeli vardır15.
Önemli olan bu potansiyeli ortaya çıkarmak, işlemek ve kullanılacak duruma getirmektir.
Aynaya bir daha bakın! Aynı gülümsemeyi görürseniz, kollarınızı sıvayın!
Neden olmayasınız?
1-"Yöneticiyim" Diyorsanız, "Liderim" de Diyebilmelisiniz. Çünkü Her Yönetici Lider Olmayabilir.
Bilmeniz gereken en önemli hususlardan biri, liderlikle yöneticiliğin eş anlamlı olmadığıdır16. Yöneticilik yapmayan liderlere rastlamamız mümkün olduğu gibi, liderlik niteliklerine sahip bulunmayan yöneticilere de rastlamamız mümkündür.
"Yöneticiyim" diyorsanız, "liderim" de diyebilmelisiniz. Çünkü yöneticiler aynı zamanda liderin niteliklerine sahip olur ve onların yaptıkları işleri yapabilirlerse, ilerlemeye devam ederler. Yoksa bu mutluluk verici yolculuğun bitmesi kaçınılmazdır.
Lider yöneticinin sadece üst kademelerde bulunabileceğini de düşünmeyin. Bir firmanın genel müdürünün liderliğe ne kadar ihtiyacı varsa, alt kademedeki bir ustabaşının da o kadar ihtiyacı vardır. Ancak her şahıs kendi liderlik stilini, kendi kapasitesi ve yöneticilik alanına göre kullanacaktır.
Yöneticisiniz ve "liderim" de diyebiliyorsunuz. O zaman kendinizden yararlanın.
2-Lider Bir Yöneticinin Varlığı, "Liderlik Çekirdeği"nin Filizlenmesine Bağlıdır
Yaratıcı, lider olarak yarattıklarının mayasına altın katmıştır. Eflatun
"Liderlik çekirdeği" insanla birlikte var olan "sahiplenme ve hükmetme" arzusunun merkezinde yer alır. Liderliğin açık, kesin ve kapsayıcı bir tanımını yapmak zor olduğu halde, ortak bir amaç etrafında kümelenip de, etkilenenleri etkileyenlerden hareketle liderliğin ve liderlerin farkına net bir şekilde varabiliriz.
Hiç bir insan doğuştan lider olarak doğmaz; çünkü liderlik doğuştan bir hak değil bir kazanıradır17. Başka bir ifadeyle, her insanda doğuştan bir "liderlik çekirdeği" bulunur. Uygun şartlar oluştuğunda, çekirdek filizlenmeye ve dalbudak salmaya başlar. Sonunda lider, bütün çarpıcılığıyla ortaya çıkar. Uygun şartlara kavuşamayan çekirdekler, sahiplenme ve hükmetme arzusunun merkezinde saklı kalmaya devam ederler. Bazı durumlarda da, tamamen olumsuz şartlardan dolayı, "liderlik çekirdeği" çürüyerek yok olur. Böyle bir insan yetinen ve yönetilen olmayı yapısının bir parçası bilecektir. O lider değil, ancak bir izleyici olabilir.
Elbette ki, bütün izleyiciler böyle değildir. Bir liderin izleyicilerinden biri, o liderden daha güçlü bir liderlik gücünü içinde taşıyor olabilir. Şartlar onu ya yukarı taşır; ya da o hep izleyici olarak kalır.
içinizdeki çekirdeği keşfedin ve onu toprağa salın. Yarın başka biri olarak insanların karşısına çıkabilirsiniz.
izlenen olmak, izleyici olmaktan daha iyidir. Fakat izlenenin varlığı da ancak izleyicilerin varlığıyla ispatlanma imkânına kavuşur.
3- Çekirdek Yeterli mi?
"Liderlik Çekirdeğinin varlığı yeterli değildir. Olsaydı, her insanın zirveye götüren yolda emin adımlarla yürümesi gerekirdi. Oysa çevremiz, bulunduğu yerden öteye gidemeyen, ömür boyu hep aynı işi yapan, yönetilen insanlarla doludur.
Çekirdek sadece yöneticiliğe has da değildir. Yetenek gerektiren her sahanın insan merkezli bir çekirdeği vardır. Ancak diğer bütün yetenekler yönetim yeteneği kadar genel bir dağılım göstermezler. Ruh ve beden sağlığı normal her insanın doğuştan bu yeteneği az veya çok, taşıdığını daha önce söylemiştik. Çünkü ruh ve beden sağlığı normal her insanda sahiplenme ve hükmetme arzusu vardır. Zıt egolar sebebiyle bu arzu körelebilir. Böyle bir insan da yönetmekten çok, yönetilmeye müsait bir hale gelir. Fransız düşünür Moreno'nun "sosyometrik tesf'lerle, zıt egoları bertaraf ederek ortaya çıkarmaya çalıştığı yetenek çekirdeğinin uygun şartlara kavuşması bu yüzden çok önemlidir.
Çekirdeğin filizlenmesi, yeteneğin gün yüzüne çıkarılması ve zirveye tırmanışın ilk adımıdır, ikinci adım, yeteneğin başarıya dönüştürülmesi için eğitim ve çok çalışmadan geçer18. Satranç dahileri, ünlü piyanistler, mimarlar, şairler ve liderler hep gün yüzüne çıkarılan yeteneklerinin ve eğitim ve çok çalışma ile,
vazgeçmeyen bir iradenin mahsulü tırmanışlarının sayesinde zirveye ulaşmışlardır.
Yetenek, eğitim ve çok çalışma! Vazgeçmeyen bir irade ve tırmanış! Zirveye ulaşmamanız için hiç bir engel yok. Hâlâ bekliyor musunuz?
4- Lider Yöneticinin En Önemli Özellikleri Neferdir?
Bir örgüt yöneticisini rastgele seçerse, kaptanı yolcular arasından kur'ayla seçilen bir gemi kadar
çabuk batar. Cicero
Yeteneğin kuşatıcılık vasfına kavuşan insan, birtakım özelliklere de kavuşmuş olur. Lider yöneticiyle, yönettiği insanlar arasındaki farkı kavrayabilmek için, lider yöneticinin özelliklerini incelemek gerekir. Ancak özellikleri herkesin kabul edebileceği şekilde tanımlamak zordur. Bu noktadaki önemli bir problem de özelliklerin sayısı ve lider yöneticiler arasında dahi gösterebileceği farklılıktır.
Ancak liderlikle ilgili geliştirilen ilk yaklaşımlardan biri "Özellikler Yaklaşımf'dır. Bu yaklaşıma göre, liderin etkinliği büyük ölçüde saft^p olduğu özelliklere bağlıdır. Lider fiziki ve kişilik özellikleri itibariyle izleyicilerinden farklıdır. Üzerinde en çok durulan özellikler şunlardır:
-   Yaş
-   Boy
-  Cinsiyet
-   Yakışıklılık
-  Olgunluk
-   Başkalarına güven verme
-   Kendine güven duyma
-   Güzel konuşma
-   Samimiyet
Doğruluk
-   Zekâ
Bilgi
-  Kişilerarası ilişki kurma  yeteneği
-  İleriyi görebilme
İnsiyatif sahibi olma
- Hissi olgunluk
-  Kararlılık
-   Açıksözlülük
-  Dürüstlük
Lider yönetici yetişirken, bu özelliklere yönettiği insanlardan ıdaha fazla sahip olur.                                                                
Özelliklerinizi gözden geçirin. Eksik olan bir şeyler mi var? Tamamlamadan olmaz!..                                                       

5-Aşağıdaki   Liderlik   Model   ve   Davranışlarından Hangisi  Size  Uygun?
"Stil ve davranış kalıpları, liderliğin iki yüzünü oluşturur "20. Fakat bu ikisinin de, liderin özellikleri doğrultusunda şekillendikleri unutulmamalıdır.
Nasıl hareket ediyorsunuz? Kişileri mi dikkate alıyorsunuz, yoksa işe yönelik mi davranıyorsunuz? insiyatif kullanabiliyor musunuz? İzleyicilerinizle aranızdaki ilişkiler sizi tatmin ediyor mu? Üretken misiniz, değil misiniz?
Bu sorulara vereceğiniz cevaplar çok önemlidir.
Aşağıdaki şekilde, üretken olmayan liderlik modelleriyle, bunların ortaya koydukları davranış kalıpları görülmektedir:
Kibirlidir Despottur Mutlak itaat bekler Diktatörce karar alır Tehdit ve ceza ile kontrol eder Çatışmaları hemen bastırır Zorla çalıştırır Elemanlarıyla ilişkisi düşmancadır
Semanın elinden tutar gibi görünür Aşırı müsamahakârdır
Grup düşüncesiyle karar alır Grup baskısıyla kontrol eder Çatışmaları örter Grup dalkavukluğuna yönelir.
Kararından dönebilir Elemanları kendi hallerine bırakır Idare-î maslahattan yanadır
Karşılıklı kayıtsızlık vardır
Müdahaleyle kontrol eder
Tutarsız teşvik eder
Korumacıdır Baba gibi davranır Evlat tavrı bekler Karar alır ve dayatır
Şartlı sevgi gösterir Çatışmaları yağ çekerek çözer Duygusal yönlendirmeyle motive eder Tek yetkilidir
Merasimcidir Mevki gücünü kullanıl Resmi politikalara bağlıdır
Bürokratik kurallarla kontrol eder Çatışmaları kanuni yollarla çizer Resmi ödül ve ceza kullanır Şikâyet istemez
Şekil 2- Üretken Olmayan Liderlik Modelleri
Üretken olmayan bir lider çizgisi istemiyorsanız ve davranışlarınız da üretken olmayan herhangi bir liderin davranışlarına benziyorsa, harekete geçmelisiniz. Çünkü üretken liderlik modelleri de vardır. Davranışlarınızı değiştirip üretken bir lider olabilirsiniz.
Aşağıdaki  şekil üretken  liderlik model ve davranışlarını
gösteriyor;
KAYNAK: ZİRVEYE GÖTÜREN YOL YÖNETİM, NURULLAH GENÇ, TİMAŞ YAYINLARI, NİSAN, 1994, İSTANBUL

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.