Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları






 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

CARL STUMPF (1848-1936)

Tıp camiası ailelerinden birinde dünyaya gelen Stumpf bilimle oldukça erken yaşlarda tanışmış olmasına rağmen müziğe karşı büyük bir ilgisi vardı. 7 yaşında keman çalışmaya ve 10 yaşlarında beste yapmaya başladı.
Würzburg'da öğrenci iken Brentano'dan çok etkilendi ve dikkatini felsefe ve bilime yöneltti. Brentano'nun tavsiyesiyle Göttingen'e gitti ve 1868 yılında doktorasını bitirdiği bu yerde Weber ve Fechner ile karşılaştı. Sonraki yıllarda pek çok akadamik görev aldı ve bu yıllarda psikoloji çalışmalarını başlattı.
Stumpf 1894 yılında Berlin Üniversitesinde Alman psikolojisi içerisinde en çok itibar gören profesörlük göreviyle ödüllendirildi. O esnada Alman psikologların başkam olan Wundt böyle bir konum için daha mantıklı bir tercihmiş gibi gözüküyordu. Anlaşıldığı kadarıyla Wundt'un görevlendiril­mesine oldukça nüfuzlu olan Helmholtz karşı çıkmıştı. Stumpfun Berlin'de geçirdiği üç yıl oldukça üretkendi ve onun üç küçük odadan oluşan asıl la­boratuvan zaman içerisinde geniş ve önemli bir enstitü haline gelmiştir. Stumpfun laboratuvan ne araştırma konulan ne de araştırma yoğunluğu açısından Wundt'un laboratuvan ile rekabet edemezdi. Fakat buna rağmen Stumpf çoğunlukla Wundt'un en büyük rakibi olarak düşünülmüştür.
Stumpfun ilk psikoloji yazılan uzay algısı ile ilgiliydi fakat en etkili ça­lışması 1833 ve 1890 yıllannda iki cilt halinde ortaya çıkan Ses Psikolojisi idi. Bu çalışması ve müzikle ilgili diğer çalışmaları Stumpfa akustik alanında Helmholtz'dan sonra önemli bir yer kazandırdı. Bu çalışmalar müzik psiko­lojisi araştırmalarında öncü birer güç oldular.
FENOMENOLOJİ 
Leipzig'de gerekli görülen titizlikten daha yumuşak bir psikoloji yakla­şımına sahip olan Stumpfun kabul görmesi Brentano'nun etkisiyle açıkla­nabilir. Stumpf psikolojinin öncelikli verilerinin olaylar (fenomenler) oldu­ğunu ileri sürmüştür. Bir tür içgözlem olduğunu düşündüğü fenomenoloji (phenomenology) tarafsız deneyimlerin -bir deneyimin ortaya çıktığı anın- incelenmesini içerir. Stumpf deneyimlerin kendilerini oluşturan elemanla­ra parçalanması konusunda Wundt'la hemfikir değildi. Stumpfun iddiası­na göre böyle yapmak deneyimleri doğal olmaktan çıkarıp suni ve soyut bir hale getirir. Stumpf un bir öğrencisi olan Edmund Husserl daha sonra feno­menoloji öğretisini geliştirmiştir. Almanya'daki fenomenoloji hareketi baş­ta Geştalt psikolojisi olmak üzere (12. Bölüm), diğer psikoloji formlarının oluşmasına öncülük etmiştir.
Wundt ve Stumpf sesin içgözlemi hakkında sert bir tartışmayı bir dizi yayında sürdürmüştür. Tartışma Stumpf tarafından teorik bir çerçevede başlatılmış fakat Wundt tarafından kişiselleştirilmiştir. Esasen mesele, han­gi içgözlemcinin raporlarının daha güvenilir olduğu sorusunu içermekte­dir. Seslerle uğraşıldığında, bir kimse iyi eğitim görmüş laboratuvar göz­lemcilerin sonuçlannı mı (Wundt) yoksa müzik uzmanlarının sonuçlarını mı (Stumpf) kabul etmelidir? Stumpf bu meseleyle ilgili olarak Wundt'un laboratuvannda elde edilen sonuçlan kabul etmemişti.
Stumpf müzik ve akustik üzerine yazmaya devam ederken tüm dünya­nın ilkel müzik kayıtlanmn bir koleksiyonunu yapmak üzere bir merkez kurmuş, Berlin Çocuk Psikolojisi Derneğini kurmuş17 ve duygulan duyu­ma indirgenmeye çalıştığı coşku teorisini yayımlamıştı. Stumpf Wundt'tan bağımsız olmayı sürdüren ve böylelikle psikolojinin sınırlanılın genişleme­si için mücadele eden birkaç Alman psikologdan birisidir.
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.