Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

FRANZ BRENTANO (1838-1917)

Brentano papazlık eğitimine 16 yaşında başladı. Berlin, Münih ve Tübin- gen'de eğitimine devam etti ve 1864 yalında felsefe alanında lisans derecesi aldı. Aynı yıl papaz olarak ataması yapıldı ve iki yıl sonra Würzburg'da Aris­to hakkında yazılar yazıp dersler vererek felsefe öğretmenliğine başladı.
1870 yılında Vatikan Konsey(i) papazlarının yanılmazlığı öğretisini ka­bul etti fakat Brentano onlarla aynı fikirde değildi. Papaz olarak atandığı pro­fesörlüğünden istifa edip kiliseyi terk etti.
Brentano'nun en ünlü çalışması olan Ampirik Hareket Noktasından Psikoloji 14 1874 yılında yayınlandı. (Wundt'unFizyolojik Psikolojinin İlkeleri isimli kitabının ilk baskısının ikinci bölümüde aynı yıl yayınlanmıştı.) Brentano'nun kitabı, Wundt'çu düşünceye doğrudan muhalefet etmiş böylece yeni psikolojinin içindeki belirgin fikir ayrılıklarını ortaya koymuş oluyordu. Brentano 1874 yılında Viyana Üniversitesine felsefe profesörü olarak atandı ve burada kaldığı 20 yıl boyunca etkisi gün geçtikçe arttı. Oldukça popülar bir konferansçıydı ve öğrencileri
arasındaki birkaç kişi (Cari Stumpf, Christian von Ehrenfels ve Sigmund Freud15 psikoloji tarihinde göze çarpan fikirleri olan insanlardı. Brentano 1894 yılında emekli oldu ve kalan yıllarını İtalya ve İsviçre'de araştırma ve yazma faaliyetleriyle meşgul olarak geçirdi.
Brentano psikoloji içerisindeki farklı etkilerinden dolayı Wundt'çu olmayan psikologlann en önemlilerinden birisidir. (Daha sonra Brenta­no'nun hümanistik psikolojinin ve Geştalt psikolojisinin bir habercisi olduğunu göreceğiz.)
Brentano Wundt'un psikolojiyi bağımsız bir bilim yapma amacını pay­laşıyordu. Wundt psikolojisi deneysel, Brentano'nun yöntemi ise ampirik idi. Brentano deneysel metodu reddetmemesine rağmen, ona göre psikolo­jinin birincil yöntemi deney değil, gözlemdi. Ampirik yaklaşımın faaliyet alanı genellikle daha geniştir çünkü bu yaklaşım, verileri deneyden olduğu kadar gözlem ve bireysel tecrübelerden de elde eder.
Zihinsel Eylemlerin Araştırılması
Brentano, Wundt'un temel düşüncesi olan "psikolojinin bilinçli yaşantıla- rm içeriğinin araştırması gerektiği" fikrine karşıydı. Psikolojinin konusunun
zihinsel faaliyetler olduğunu ileri sürüyordu. (Ömegin psikoloji -görülen bir şeyin- zihinsel içeriğinden çok görmenin zihinsel hareketiyle ilgilenmeliydi.)
Böylece Brentano'nun eylem psikolojisi (act psychology) Wundt'çu yak­laşımın zihinsel süreçlerin içeriğiyle ilgilenilmesi gerektiği fikrine karşı çıktı. Brentano'ya göre bir yapı olarak yaşanü ile bir faaliyet olarak yaşantı arasın­da bir ayrım yapılmalıydı. Örneğin kırmızı bir çiçeğe bakıldığında kırmızının duyusal içeriği kırmızıyı duyumsama faaliyetinden oldukça farklıdır. Brenta­no tecrübe etme (yaşama) fiilinin psikolojinin gerçek konusu olduğunu ileri sürmüştü. Bir rengin zihinsel bir nitelik değil, aksine kesinlikle fiziksel bir ni­telik olduğunu belirtmişti. Oysa bir rengi görme faaliyeti zihinsel bir olaydır. Elbetteki fiil daima bir nesneyi içerir, yani birkaç duyusal içerik daima hazır­dır. Çünkü görme fiili, görülecek bir nesne olmadığında anlamsızdır.
Psikolojiye atfedilen bu yeni tanımlama daha farklı bir çalışma meto­dunu zorunlu kılıyordu. Çünkü duyusal içeriklerden oldukça farklı olan fiillere, VVundt'un Leipzig laboratuvarmda uygulanan deneysel yöntem aracılığıyla ulaşılamazdı. Zihinsel faaliyetlerin araştırılması Wundt'un kullandığından daha geniş ölçekli bir gözlemi gerektiriyordu. Bu sebep­ten ötürü, daha önceden belirttiğimiz gibi, eylem psikolojisi metodolojik açıdan deneysel olmaktan çok ampirik bir özellik göstermektedir. Bunun anlamı Brentano psikolojisinin kurgusal felsefeye bir dönüş olduğu değil­dir. Eylem psikolojisi doğası itibariyle deneysel olmasa da, oldukça siste­matik gözlemlere dayanmaktadır.
Brentano zihinsel faaliyetleri araştırmak için iki yol geliştirdi:
Hafıza yoluyla (belirli bir zihinsel durumdaki zihinsel süreci hatırlama) ve imgeleme yoluyla (zihinsel bir durumu hayal etme ve eşlik eden zihin­sel süreci gözlemleme)
Brentano'nun fikirlerininde sadık taraftarları vardı fakat Wundt'çu psi­koloji yeni psikolojideki çarpıcılığını sürdürdü. Wundt, Brentano'dan çok daha fazla eser yayınladığı için fikirleri daha iyi biliniyordu. Ayrıca, du­yumları ve içerikleri psikofiziğin yeni metotlarıyla araştırmak, elle tutulma­yan "filleri, eylemleri" araştırmaktan daha kolaydı.
İnternette Tarih
http://www.formalontology.it/brentanof.htm
Brentano'nun Ampirik Hareket Noktasından Psikoloji (1874) isimli kita­bından iki bölümü, çalışmaları hakkındaki makalelerin bir listesini ve
Franz Brentano'nun Çalışmalarının Uluslararası Yıllığı'na (Almanya'da ba­sıldı, fakat makalelerin küçük bir bölümü İngilizcedir) bağlantıları içerir.
Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.