Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

HELEN BRADFORD THOMPSON WOOLLEY (1874-1947) 

Helen Bradford Thompson 1874 yılında Chicago'da doğdu. Ailesi ka­dınların eğitim görmesi düşüncesini destekliyordu. Thompson kızkardeşlerin üçü de okutuldu. Helen Thompson lisans eğitimini 1897 yılında ve dokto­rasını 1900 yılında Chicago Üniversi­tesinde tamamladı. En önemli profe­sörleri Angell ve Dewey idi. Dewey, Helen Thompson'ı en parlak öğrencilerinden birisi olarak hatırlamaktaydı (James, 1994). Lisanüstü öğrencisi olarak Paris ve Berlin'de geçen burslu günlerden sonra Massachusetts'de bulunan Mount Holyoke'nin psikoloji laboratuvarı yöneticisi oldu.
Bir doktor olan Paul Wooley ile evlendi ve Filipinler'de bir laboratuvarın yöneticisi olan eşine eşlik etti. 1908 yılında Ohio'ya döndüler ve He­len burada çocukların refahı meseleleri ile ilgilenen devlet okulu sistemi yetenek bürosu yöneticiliğine kabul edildi. Çocuk işçilerin etkileri üzeri­ne yaptığı bir araştırma, eyaletin çalışma kanunlarının değişmesine sebep oldu. (O dönemde eyaletlerin çoğunda 8 yaşındaki çocuklar, haftada 6 gün 10 saat süreyle ve minimum ücretle fabrikalarda çalışıyorlardı. Sade­ce birkaç eyaletin çocukların yaşlarını, çalışma saatlerini ve ücretlerini düşünen koruyucu kanunları vardı.) 1921 yılında Ulusal Mesleki Rehber­lik Derneğinde9 başkan olarak hizmet etti.
Aynı yıl Woolley'ler Detroit'e taşındılar. Helen burada Merrill-Palmer Enstitüsü personeli olarak işe başladı ve çocuk gelişimini ve zihinsel yetenek­lerini araştırmak amacıyla bir anaokulu programı oluşturdu. 1924 yılında Columbia Üniversitesindeki Çocuk Refahı Araştırmaları Enstitüsünün10 yöneti­cisi oldu. (Scarborough&Furumoto, 1987). Çalışmalarına ilk çocukluk döne­minde öğrenme, mesleki eğitim ve okul rehberliği alanlarında devam etti.
Helen Woolley'in Chicago Üniversitesindeki doktora tezi, kadınların bi­yolojik olarak erkeklerden aşağı olduğu yolundaki Darwin'ci düşüncenin ilk deneysel testi idi. Zamanında Darwin'in bu düşüncesinin, hiçbir bilimsel araştırmaya ihtiyaç duyulmayacak kadar net ve açık olduğu düşünülmüştü (James, 1994). Helen 25 kadın ve 25 erkek deneğe, motor yeteneklerini, du­yusal eşiklerini (tat alma, koklama, işitme, ağrı ve görme), düşünsel yete­neklerini ve kişilik özelliklerini ölçmek amacıyla bir test bataryası verdi.
Sonuçlar duygusal işleyişlerde cinsiyete dayalı bir farklılık olmadığını, dü­şünsel yeteneklerde ise önemsenmeyecek kadar küçük bir farklılık olduğunu gösterdi. Bundan başka, veriler, hafıza ve duyusal algı alanlannda kadınlann erkeklerden biraz daha nitelikli olduğunu ortaya koydu. Woolley bu farklılık­tan biyolojik belirleyicilerden çok sosyal ve çevresel faktörlere -çocuk yetiştir­me tarzındaki farklılıklara ve kızlara ve erkeklere yönelik beklentilerin farklılıklarına atfederek o güne dek görülmemiş bir adım attı (Rossiter, 1982).
Woolley ulaştığı sonuçları Cinsiyetlerin Zihinsel Özellikleri: Kadın ve Er­kekte Normal Zihnin Deneysel Bir Araştırmasında11 yayımladı (Thompson, 1903). Ancak bu sonuçlar erkek akademisyenler tarafından pek hoş karşı­lanmadı! Örneğin G. Stanley Hail, Helen'i verilere feminist yorumlar getir­mekle suçladı (Hail, 1904). Çünkü o, araştırmalarının sonuçlarında erkek­lerin kadınlardan biyolojik olarak üstün olmadığını gösteren bir kadındı, araştırması bir dereceye kadar önyargılıydı ve sonuçları bundan etkilenmiş­ti (James, 1994). Helen cinsiyetler arası farklılıklar psikolojisi konusunda literatürün en prestijli dergilerinden birisi olan Psikoloji Bülteninde12 de makaleler yazdı (Woolley, 1910, 1914).

  1. National Vocatitional Guidance Association
  2. Institute of Child Welfare Research
  3. The Mental Traits of Sex: An Expenmental Invesogation of the Normal Mind in Men and Women
  4. Psychological Bulletin
  5. Woolley 30 yıl boyunca çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarında öğretmen, araştırmacı ve kadın psikologların akıl hocası olarak çalıştı. Zayıf düşen sağlığı ve sarsıcı bir boşanma onu emekliliğe mecbur ettiğinde kadın
    psikolojisi alanındaki öncülük, diğer kadın psikologlara geçmişti.

Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.