Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

JAMES ROWLAND ANGELL (1869-1949)

Angell işlevsel hareketi iş gören bir ekol haline getirdi. Bu süreç içerisin­de Chicago psikoloji departmanını işlevsel psikologlar için dönemin en etkin, en önemli eğitim alanı haline getirdi.
Angell Vermont'da akademisyen bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Büyükbabası Brown Üniversitesinin rektörüydü. Babası önce Vermont daha sonra da Michigan Üniversitesinin rektörü olmuştu. Angell lisans eğitimini Dewey'in kontrolünde çalışmalar yaptığı Michigan Üniversitesinde tamamladı. Daha sonra James'in kontrolü altında Harvard'da bir yıl çalışarak 1892 yılında yüksek lisans derecesini aldı. Wundt'un o sene başka bir öğrenciyi kabul edemeyeceğini öğrendikten sonra lisansüstü çalışmalarını Almanya'da Halle Üniversitesinde sürdürdü, ancak ne yazık ki doktora derecesini alamadı Tezi yeniden gözden geçirilmek koşuluyla (daha iyi bir Almancayla yeniden yazılmak şartıyla) kabul edildi fakat bu görevin üstesinden gelmek için Halle'de ücret almadan kalması gerekiyordu. Evlenmeye oldukça istekli olan bu genç çok düşük bir ücret bile olsa en azından bir şeyler veren Minnesota Üniversitesindeki görevi kabul etmeyi seçti. Doktora derecesini asla alamamış olmasına rağmen diğer pek çok öğrencinin doktora yapmasına yardımcı oldu ve meslek yaşantısı boyunca üniversite tarafından 23 kez fahri doktora ünvanı verilerek onurlandırıldı.
Angell Minnesota'da geçen bir yılın ardından 25 yıl kalacağı Chicago'ya gitti. Aile geleneğini sürdürdü, Yale Üniversitesinin rektörü oldu ve burada İnsan İlişkileri Enstitüsünün gelişmesine yardım etti. 1906 yalında Amerikan Psikoloji Demeğinin on beşinci başkanı seçildi. Akademik yaşamdan emekli olarak ayrıldıktan sonra Ulusal Yayın Şirketi görevlisi olarak hizmet verdi.
İşlevsel Psikolojinin Uzmanlık Konusu
Angell 1904 yılında işlevselciliğin psikolojiye yaklaşımını somutlaştı­ran Psikoloji15 isimli ders kitabını yayımladı. Dönemin işlevsel düşüncesi­nin bir başvuru kaynağı olan bu kitap öylesine başarılı oldu ki 1908'dcn ön­ce sekiz baskısı yapıldı. Bilincin işlevlerinin organizmanın uyum yetenek
lerini geliştirmek olduğunu ve psikolojinin, organizmanın çevresine uyum sağlamada zihnin ona nasıl yardım ettiğini araştırması gerektiğini söyledi.
Angell'ın işlevsel psikolojiye daha önemli bir katkısı 1906 yılında Ame­rikan Psikoloji Derneğinde verdiği başkanlık söylevidir. 1907 yılında Psiko­loji Eleştirileri'nde yayımlanan "İşlevsel Psikolojinin Uzmanlık Konusu", iş­levsel düşünceyi açıkça ortaya koyuyordu.
Angell şunlara dikkatleri çekmişti:
İşlevsel psikoloji şu an bir bakış açısı, bir program ve bir tutku olmanın sade­ce biraz ötesine geçebilmiştir. İşlevselcilik ilk olarak belki de insan zihninin araştırılmasında bir başka başlangıç noktasının tartışılmaz üstünlüğüne bir karşı çıkış olmasıyla canlılık kazanmış ve saygıdeğer ve alışılmış olmadan ön­ce, en azından geçici bir süre, çoğunlukla her tür Protestancılığm ilk aşamala­rına iliştirilen olağandışı güçten yararlanmıştı (Angell,1907, s.61).
Gördük ki yeni bir hareket canlılığını ve gelişim hızını sadece, daha ön­ce kabul ettirilmiş olan düşünceye başvurarak veya ona zıt olarak kazanır. Angell mücadele sınırını baştan belirlemiş fakat giriş niteliğindeki düşün­celerini alçakgönüllülükle sona erdirmişti: "Yeni planlan faaliyete geçir­mekten resmi olarak vazgeçiyorum; gerçek koşullann tarafsız anlatımlarıy­la kastedilenler neyse onlarla meşgul olacağım."
Angell işlevsel psikolojinin, hiçbir şekilde psikolojinin yeni bir parçası değil, aksine en erken dönemlerden bu yana, en önemli parçası olduğunu iddia etmişti. Kendisini psikolojinin erken dönemlerinden ayrı tutan yapı­salcılık idi.
Angell, işlevsel hareketin temel temaları olduğunu düşündüğü üç ana görüşü bir araya getirmiştir:

  1. İşlevsel psikoloji zihinsel elementler psikolojisinin (yapısalcılığın) tersine zihinsel işlemler psikolojisidir. Titchener'cı elementçilik hâlâ çok güçlüydü ve Angell işlevselciliği elementçıliğin tam tersi istika­mette bir hareket olarak tanıtmıştı. İşlevselciliğin görevi zihinsel bir oluşumun nasıl işlediğini, neleri başardığını ve hangi koşullar altında meydana geldiğini keşfetmekti. Angell zihinsel bir işlevin çabuk bozu­lan, anlık bir şey olmadığını belirtmişti. Zihinsel bir işlev biyolojik iş­levlerle aynı tarzda uzun süre devam eder ve bulunduğu durumu sür­dürür. Fizyolojik bir işlev farklı yapılar yoluyla, zihinsel bir işlev de içerik açısından farklı fikirler yoluyla işleyebilir.
  2. İşlevselcilik, bilincin temel faydalan psikolojisidir. Bu faydacı ruh açısından ele alman bilinç, organizmanın ihtiyaçları ile çevrenin is­tekleri arasında arabuluculuk yapar. İşlevselcilik zihinsel işlemleri ayrı ve bağımsız olaylar olarak değil, biyolojik etkinliklerin gelişme­yi sürdüren aktif bir parçası ve organik evrim hareketinin bir uzantısı olarak araştırır. Organizmanın yapı ve işlevleri, organizma­nın yaşamını sürdürebilmesi için çevresel koşullara adapte olmasını sağladıkları için vardır. Angell'a göre bilinç var olduğuna göre, orga­nizma için hayatsal önem taşıyan görevlerini de yerine getirmek zo­rundadır. İşlevselcilik sadece bilinç için değil, ayrıca muhakeme ve irade gibi daha fazla zihinsel işlem için bu görevin ne olduğunu tam olarak keşfetmek zorundadır.
  3. İşlevsel psikoloji, organizmanın çevresiyle olan ilişkilerinin bütünüy­le ilgilenen psikofiziksel ilişkiler (ruh-beden) psikolojisidir. İşlevsel- cilik tüm ruh-beden işlevlerini kuşatır ve bilinçdışı veya alışkanlık davranışlarının araştırılmasına açık hale getirir. İşlevselcilik zihinsel ve fiziksel olanın arasında bir ilişkinin, fiziksel dünyadaki güçler ara­sında ortaya çıkan aynı türler arasında karşılıklı etkileşim olduğunu kabul eder. İşlevselcilik ruh ve beden arasında gerçek bir ayrım olma­dığına inanır. Bu ikisini aynı düzene ait faklı varlıklar olarak ele alır ve birinden ötekine kolayca geçiş yapılabileceğini kabul eder.

Yorum
Angell'm 1906'daki başkanlık söylevi, işlevselcilik ruhunun zaten ta­nınmış ve etkili bir güç olduğu bir dönemde yapılmıştı. Angell bu gücü, bir laboratuvar, araştırma verileri, hayat dolu ve coşkulu bir öğretmen kadro­su ve lisans öğrencilerinin kendilerini çalışmalarına adayışları ile aktif, be­lirgin bir girişim haline soktu, işlevselciliğin resmi bir ekol haline gelmesi­ne kılavuzluk ederken, onun etkili olması için gereken ilgi ve önemi verdi.
Ancak Angell işlevselciliğin gerçek bir ekol oluşturmadığını belirtti ve sadece Chicago'da öğretilen bir psikoloji olarak tanınmaması gerektiği üze­rinde ısrarla durdu. Bu hareketin tek bir ekolün çerçevesinde kuşatılama- yacak kadar geniş olduğuna inanıyordu. İşlevselcilik ekolü Angell'm tüm bu açıklamalarına rağmen parladı ve Chicago Üniversitesinde uygulanan psikoloji türü ile ilişkilendirerek "Chicago ekolü" diye anılır oldu.

Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.