Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN
2014 DGS ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar kullanılarak
aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine geçilmelidir. Aday Başvuru
Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı için bu forma yazılanlar okunaklı
olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi
alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday
Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden
adayların yararına doğacak sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı
bilgilerdeki eksiklik ve yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin
tespiti hâlinde, adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1. T.C. KİMLİK /Y.U. NUMARASI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b) T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu adaylar ile
doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerden 5203
sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin
Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır. 6

c) Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U. numaralarını
kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar bu alana,
T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî
Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11 rakamdan oluşan Yabancı
Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu adayların kişisel bilgileri
MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U.
numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu” edineceklerdir. Bu
formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerine başvurarak
ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını alacaklardır.
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10.UYRUĞU
Bu alanda;
a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart sahipleri/Saklı
Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Mavi Kartlı” seçeneğini
işaretleyeceklerdir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular
“KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
e) Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş
ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar “2527 Sayılı
Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular” seçeneğini
işaretleyeceklerdir.
Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm adres
bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız. Merkezimizin
sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından,
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması
zorunludur. 7

14.ÖN LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
ÜNİVERSİTE ADI: Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversitenin Tablo-3’teki adı ve kodu yazılacaktır.
MYO ADI: Bu alana, mezun olunacak/olunan MYO/Fakültenin Tablo-3’teki adı ve kodu yazılacaktır.
ÖN LİSANS PROGRAMI: Bu alana, mezun olunacak/olunan ön lisans programının Tablo-4’teki adı ve
kodu yazılacaktır.
Adaylar, mezun olacağı/olduğu ön lisans programının kodunu bu alana yazacaklardır. Birden fazla ön lisans
programından mezun olanlar DGS ile yerleşmek için uygun olan tek bir ön lisans programının kodunu
yazacaklar ve tercihlerini de buna göre yapacaklardır.
MEZUNİYET TARİHİ
NOT SİSTEMİ
DİPLOMA NOTU/PUANI
(Mezun durumda olan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına ilgili bilgilerini
yazacaklar; mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanını boş
bırakacaklardır.
15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi tercihi
olarak yazacaklardır. Kendi adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, sistem tarafından belirlenen merkezi
sınav merkezi tercihi olarak yazacaklardır.
Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. ÖSYM gerektiğinde, sınava başvuran aday sayısına bağlı olarak
listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden
bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini isteyen adayların, 2014-
DGS başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2014- DGS son başvuru gününde başvuran
adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır.
Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu
hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. 2014-DGS’ye
başvuran aday sayısının 1.000'den daha az olduğu sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında
ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular alındıktan sonra karar verilecektir. Başvurusunu yapan
aday, başvuru süresince ve başvuruların bitimini izleyen 5 gün içinde ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav merkezi değişikliği yapabilecektir. ÖSYM, adayların
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda
bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.

Sınav Merkezleri ve Kodları

010 ADANA
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA
160 BURSA
210 DİYARBAKIR
250 ERZURUM
260 ESKİŞEHİR
270 GAZİANTEP
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy, Maltepe, Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/KUZEY (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
380 KAYSERİ
420 KONYA
440 MALATYA
550 SAMSUN
580 SİVAS
610 TRABZON
650 VAN

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.