Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN
2014 DGS BAŞVURU İŞLEMİ
Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Başvuru Merkezlerinin adresleri başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer alacaktır. Başvurudan önce adayların sınav ücretini yatırmaları
gerekmektedir.
Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka şubelerine yatıracaklardır.
Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında belirtilen banka şubelerinden birine gidip
sınavın adı, T.C. Kimlik /Y.U. Numarası, adı ve soyadı bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C.
olmayan adaylar Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin
yatırıldığını gösteren banka dekontunu almayı unutmamalıdır. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru
yapacak adaylar için de sınav ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka
şubelerine gitmeden İnternet aracılığıyla veya kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini yatırabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret yatırıldıktan sonra
bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
Başvurular aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:
? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile
? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan sistemde geçerli bir fotoğrafı
olmayanlar ve/veya eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanlar
? başvurularını herhangi başvuru merkezinden yapacaklardır.
Eğitim bilgileri alanında yapılacak tüm bilgi girişleri resmi belgeye dayalı olduğundan
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday
İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik 3

olanların, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir örneğini yanlarında
bulundurmaları ve başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir.
? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan; geçerli bir fotoğrafı olanlar ile
eğitim bilgilerinde herhangi bir değişiklik bulunmayanlar,
? başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri
bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi aracılığıyla
başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından çekilerek Merkezimiz
kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir başvuru merkezinden fotoğraf
güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki fotoğrafı geçerli fotoğraftır.

Adayların önceki başvurularında alınan eğitim bilgileri ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. Eğitim
bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Eğitim bilgileri eksik/hatalı olan adayların
(üniversite adı ve ön lisans programı hariç) bu bilgileri, başvuru merkezi görevlisi tarafından belgeye dayalı
olarak eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri ile (diploma, mezuniyet belgesi, öğrenci belgesi vb. belgenin
onaylı bir örneği) kontrol edilerek alınacaktır.
Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri, yerleştirme işlemlerinde
kullanılacağından, bu bilgilerin belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınması zorunludur.

Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular
Başvurusunu bir başvuru merkezinde yapacak adayların başvuru merkezine giderken aşağıdaki belgeleri yanlarında
bulundurmaları gerekmektedir:
? Eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş Aday Başvuru Formu
? Nüfus cüzdanı veya pasaport (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın görevlilerce kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli
olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın görevlilerce kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf
veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir),
? ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde engel bilgisi yer almayan engelli adaylar için bir üniversite veya devlet
hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir örneği, engellerine ilişkin öz geçmişlerini ayrıntılı olarak anlatan
bir dilekçe ve Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu (Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu tam ve doğru olarak
doldurulmuş olmalıdır. Bu belgeler başvuru merkezine teslim edilmeyecek aday tarafından ÖSYM’ye
gönderilecektir.)
? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais)
kayıtlı olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların diploma veya öğrenim durumunu
gösterir resmî belgelerinin onaylı bir örneği (Başvuruda, adayın diploma veya öğrenim durumunu gösterir
belgesi başvuru merkezi görevlisi tarafından kontrol edilerek adayın başvurusu alınacaktır. Bu belgesi
yanında bulunmayan adayların başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Eğitim bilgileri alanında
yapılacak değişikliklerde onaylı belge başvuru merkezlerinde teslim alınacağından adaylar bu
belgelerinin onaylı örneğini yanlarında bulundurmalıdır. Belgenin aslı ve onaysız bir fotokopisinin
adayın yanında olduğu durumlarda başvuru merkezi görevlisi belgenin aslını inceleyerek fotokopi
belgeyi onaylayabilecektir. Onaylı örnek belge başvuru merkezi görevlisi teslim alınacaktır. Belgelerin
asılları başvuru merkezlerine teslim edilmemelidir.)
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte Merkezimiz kayıtlarında geçerli
bir fotoğrafı bulunmayan adayların web kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır (Merkezimiz
kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından
engellenmektedir.). Bu fotoğrafın, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde cepheden ve yüzü açık olarak
çekilmesi gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat etmeleri gerekmektedir. Sınav günü
adayı tanımada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik 4

bulunmamalıdır. Sınav günü sınav görevlilerinin, adayın fotoğrafından kimliğini belirlemede güçlük çektiği takdirde
adayı sınava almayabileceği veya adayın sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Başvuru
merkezi görevlisi, adayın bilgilerini ve fotoğrafını elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan alacağı 2014-DGS
Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmesi için adaya verecektir. Aday bu belgeyi özenle kontrol
edecek, fotoğrafı uygun çekilmiş ve diğer bilgileri doğru olarak sisteme işlenmiş ise imzaladıktan sonra onaylaması
için görevliye geri verecektir. Fotoğrafı uygun çekilmemiş ve/veya bilgiler sisteme doğru olarak işlenmemiş ise
görevliden düzeltilmesi istenecektir. Başvuru bilgilerinin doğruluğundan ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru
onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten adayın sorumlu olduğu unutulmamalıdır.
Onaylanmış, fotoğraflı belge aday tarafından alınmalı ve sınavın bütün aşamalarında adaya gerekli olabileceğinden
saklanmalıdır.

DİKKAT: BU AŞAMADA BAŞVURUNUZ HENÜZ TAMAMLANMAMIŞTIR! Bilgilerinizin
doğruluğunu kontrol ettikten sonra ONAY KODUNU GÖREVLİYE BİLDİRİNİZ. Görevli onay kodunu
girdikten sonra başvurunuz tamamlanacaktır. Onay kodu girilmeyen başvurular tamamlanmayacağı için
geçersizdir ve sorumluluk adaya aittir. Başvurunuzu başvuru tarihleri içinde ais.osym.gov.tr üzerinden
MUTLAKA KONTROL EDİNİZ.
Bu aşamadan sonra eğitim bilgilerinde yapılacak belgeye dayalı her türlü değişiklik isteği, doğrudan ÖSYM’ye
yapılmak zorundadır.
Belgede yer alan şifre adayın geçici şifresidir. Aday bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştirmelidir. Şifre daha sonraki işlemlerde de gerekeceğinden unutulmamalı, kimseye verilmemeli, hiç kimse ile
paylaşılmadan özenle saklanmalıdır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar ile ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı
olan adaylardan eğitim bilgilerinde eksiklik/değişiklik olanların, eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerinin onaylı bir
örneği Aday Başvuru Formu ekinde başvuru merkezi görevlisi tarafından teslim alınacaktır. Belgelerin onaylı bir
örneği başvuru merkezi görevlisine teslim edilmelidir. Belgelerin asılları başvuru merkezi görevlisine teslim
edilmemelidir. Eğitim bilgilerini gösterir resmi belgelerin onaylı bir örneği dışında adaylara ilişkin hiçbir belge, sağlık
raporu, dilekçe vb. başvuru merkezlerince teslim alınmayacaktır. Gerektiği durumlarda bu belgeler, aday tarafından
Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekinde ÖSYM’ye ulaştırılacaktır. ÖSYM’ye ulaştırılması gereken sağlık raporu vb.
belgelerin onaylı bir örneği ÖSYM’ye gönderilmelidir. Belgelerin asılları ÖSYM’ye gönderilmemelidir.

DİKKAT: Adayların 2014 yılında başvurdukları diğer sınavlarda (EKPSS hariç) alınan engel durumu bilgileri,
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine yansıtılmıştır. KPSS’ye başvuru esnasında engel durumu bilgisi sistemde yer
almayan adaylar, başvuru merkezinde sağlık raporlarını ibraz ederek bu bilgilerinin sisteme kaydını
yaptırabileceklerdir. Bu alanda yapılacak tüm işlemler resmî belgeye dayalı yapılır. Sistemde mevcut olan engel
durumu bilgisinde değişiklik sadece ÖSYM tarafından yapılır.
Başvuru merkezlerinde ilk kez engelli olarak kaydı yapılan adaylar ile sistemde mevcut olan engel durumu
bilgisinde değişiklik olan adayların Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi
ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.

İnternet’le bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra ÖSYM’nin
İnternet sayfasında “2014-DGS Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar doğrultusunda işlemlerini
yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.
DİKKAT: Başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.” açıklamasının mutlaka
görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan alınarak başvurunun diğer
aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir. 5

İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adaylardan, sistemde sağlık bilgisi
bulunmayanların veya değişiklik olanların, sağlık/engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi
Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını
belirten dilekçeleri ile birlikte başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir.
Postayla başvurular
Başvuruların yapılacağı tarihler arasında, zorunlu askerlik görevini yerine getirme, yurt dışında bulunma (eğitim,
tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine gitmesi mümkün
olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Başvuru
süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler
kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. Süre
hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan
belgelerden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.
? Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış 2014-DGS Aday Başvuru Formu
? Tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve sürelerini belirten resmî
bir belge
? Ağır hasta adayların, başvurma süresince “başvuru merkezine gidemeyecek durumda” olduklarını belirtir
sağlık raporu
? Başvurma süresince yurt dışında bulunan adayların yurt dışında bulunma nedenini ve süresini belirten resmî
bir belge
? Diploma veya öğrenim durumunu gösterir resmî bir belgenin onaylı örneği (Türkçe’ye tercüme edilmiş)
? Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve cepheden son üç ay
içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna iliştirilecektir.)
? Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, güncel bir fotoğraf ve
T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır.)
Postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına
yatırmış olmalıdır. Aday Başvuru Formu üzerinde belirtilen TC Kimlik Numarasına yatırılmayan sınav ücreti işleme
alınmaz, bu durumdaki adayın posta ile başvurusu kabul edilmez.
Yurt dışından postayla başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde, Türkiye’deki bir yakını
aracılığıyla arka sayfadaki bankalardan birine veya ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından
kredi kartı/banka kartı ile yatıracaktır. Sınav ücretini bu yolla yatırmayan adayların belgeleri işleme alınmayacak,
başvuruları kabul edilmeyecektir.
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak başvuru
için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.