Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KEKEMELİK

TANIM: kişinin tekrar kekeleme kaygısıyla konuşma akıcılığında duraklama, uzatma, tekrar ve çoğunlukla bunlara eşlik eden motor belirtilerle karakterize edilen bir ‘ritim aksaması’dır.

Kekemeliğin temel özelliği, bireyin konuşmasının gerek akıcılık, gerekse zaman yönünden yaşına uygun olmayan biçimde bozulmasıdır. Bu bozuklukta ses ve hece tekrarları, sesleri uzatma, sözcük parçalanması, duyulabilir ya da sessiz bloklar (konuşma sırasında tamamlanan ya da tamamlanamayan ara vermeler) dolaylı yoldan konuşma (söylenmesi zorunlu kelimelerden kaçınmak için başka kelimeler kullanma) fiziksel bir gerginlikle söyleme ve tek heceli kelime tekrarları gibi aksaklıklar görülmektedir. Bu durumdan okul başarısı, mesleki başarı ve toplumsal iletişim olumsuz etkilenmektedir.

Kekelemeye göz kırpma, tikler, dudak ve yüz hareketleri, nefes alma davranışları ya da yumruk sıkma gibi motor davranışlar eşlik edebilir. Bu bozukluğun yaygınlığı ve şiddeti durumdan duruma değişir. Şarkı ve tekerleme söyleme, fısıltılı konuşma, cansız varlıklar ya da evcil hayvanlarla konuşma sırasında kekemelik bazen görülmez. Gerginlik, kaygı veya iletişimde baskının (otorite ile konuşmada) hissedildiği durumlarda kekemeliğin arttığı gözlenmektedir. Kekemeliğe bağlı kaygı, kaçınma davranışları ve kendine güvende azalma nedeni ile toplumsal işlevsellik bozulabilir. Kekemelik meslek seçimini ve meslekteki gelişimi sınırlayabilir. Fonolojik bozukluk ve sözel anlatım bozukluğu kekeme olan bireylerde daha çok görülebilir.

KAYGI (ANKSİYETE)                           OLUMSUZ TAVIRLAR                                    KEKEMELİK

KEKEMELİK                                           KEKEMELİK                                        KAYGI                   OLUMSUZ TAVIRLAR

OLUMSUZ TAVIRLAR                        KAYGI

Kekemeliğin genel popülasyondaki oranı %1–2 gibidir. Konuşma bozukluklarındaki oranı %4,5 civarındadır. Yetişkinlerde görülme oranı %1 dir. Kekemelik bazı kültürlerde az görülür, bazılarında ise hiç rastlanmaz. Anaerkil toplumlarda kızlar üzerinde yoğunluğunda artma görülmektedir. Günümüzde 4 erkeğe karşılık 1 kızda görülür. Özrün şiddeti erkeklerde daha ağır seyrederken kızlarda düzelme oranı daha yüksektir. Kekemelerin yaklaşık %80’inde düzelme görülür ve bunun %60’ı kendiliğinden olur. Kekemeliğin ortaya çıkma yaşı 3–5 yaşları civarındadır. Bu yaşlarda çocuğun düşünme hızı konuşma hızından daha fazla olduğu için çıkabilmektedir. Bu, fizyolojik ya da geçici kekemelik olarak adlandırılır ve anlatım dilinin gelişimi ile kendiliğinden ortadan kalkar. Bu özrün aileden gelme oranı da yüksektir. Kalıtsal olabileceği gibi ailenin eğitim anlayışı ile de açıklanabilir. Ancak birinci dewrece akrabalar arasında kekemeliğin ortaya çıkma ihtimali 2–3 kat daha fazladır.

Uzun süren kekemeliklerde duygusal sorunlar da gelişebilmektedir. Utanma, suçluluk hissi, gerginlik, kızgınlık ve çaresizlik duyguları yaşayabilirler. Sıklıkla konuşmaktan ya da konuşmanın beklendiği sosyal ortamlardan kaçınma gözlenir.

Kekemeliğe yatkınlığı olan çocuklarda ani korku ya da korkutmaların, kekemeliğin ortaya çıkmasında tetiği çeken etkenlerden olabileceği üzerinde durulmaktadır. Kekemeliğe ilişkin çeşitli öğrenme modelleri de ileri sürülmüştür. Bir modele göre kekemelik, çevresel ve duygusal etkenlerin başlattığı bir uyarı-pekiştirme durumudur. Ya da erken çocukluk döneminde normal olarak kabul edilen konuşma akıcılığındaki bozuklukların kekemelik olarak ele alınması üzerine gelişen öğrenilmiş bir ikincil yanıttır. Bu nedenle  erken yaşlarda başlayan geçici kekemelik durumlarında ailenin çocuğa düzgün konuşması için baskı yapmaması gerekir. Çocuğun kendi konuşmasına dikkat etmesine yol açmamaları önerilmektedir. Kekemelik hipnoz ya da narkoz altında ortadan kalkar. 

Bazı araştırmacılar, kekeme çocuğu yetiştiren ailelerin çocuktan beklenti standartlarının yüksek ve esneklikten yoksun olduğunu göstermiştir. Aşırı titiz, düzen düşkünü ve mükemmeliyetçi tavırlar gerilimi arttırıcı etki yapmaktadır.

Bazı anne-babalar kendilerini olduğu gibi çocuklarını da katı kurallar altına sokmaya çalışırlar. Bebeklik döneminde beslenme üzerine abartılmış kaygılı durumları anne-çocuk arasındaki ilişkiyi gerginleştirir. Baskıcı tuvalet eğitimi, doğru konuşma, temizlik, usluluk vb. konular üzerinde çok dururlar.

Obsessif-kompulsif kişilik yapısında ve geçmişinde psiko-sosyal nitelikte örseleyici özellikler taşıyan vak’alarda oran daha yüksektir.

Tırnak yeme, gece işemeleri, gece korkuları, obsessif belirtiler gösteren çocuklarda kekemelik yüksek oranda görülmektedir. Kekemelik başladıktan sonra ise buna ek olarak belirtiler (hırçınlık, kaka yapma vb.) daha yüksek oranda çıkmaktadır. Grup olarak kekemelik normal zeka sınırları içindedir.

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.