Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

SİYASET FELSEFESİNİN PROBLEM VE KAVRAMLARI

İKİ ANA PROBLEM

1.    KARMAŞA-DÜZEN-ÜTOPYA : Bu problem alanında devletin ve düzenin gerekliliği, ideal düzen arayışları ve ideal düzenin ölçütleri ve ütopya olarak belirlenmiş devletler tartışılır.

2.    BİREY VE DEVLET : Bu problem alanında da bireyle devletin ilişkileri, karşılıklı hak ve ödevleri tartışılır.

Siyaset felsefesinin problemleri, insanların toplum halinde ve siyasal örgütlenme içinde yaşamalarından doğan siyasi problemlerdir. Bu problemlerin en önemlileri olarak egemen varlığa, yani devlete ilişkin problemlerdir.

Devlete ilişkin felsefi sorgulamanın başında paradoksal bir şekilde ‘Devletin kendisinin gerekli plup olmadığını soruşturma vardır.

Bu konuda iki savunma vardır.

1.    Siyaset filozofları içinde devletin kendisinin bir iyilik olmaktan çok kötülük, bir özgürlük amacı olmaktan çok insanların doğal, gönüllü birlikteliklerine aykırı düşen, hatta ona engel olan bir baskı aracı olduğunu savunanlar olmuştur. Devlet hiç yararlı değildir. Kaldırılması gerekir.

2.    Başka bir filozof grup da gerek insan hayatının mümkün olması, gerekse kalite bakımındanüstün bir toplumsal hayatın yaşanabilmesi için devletin gerekli veya değerli bir kurum olduğuna hükmetmişlerdir.

Siyaset felsefesinin diğer önemli bir problemi de ‘Devleti kimin yönetmesi gerektiği’ problemidir. Bir çok tartışma gerçekleşmiş ve bu tartışma sonucunda 2 görüş ortaya çıkmıştır.

A.      Siyasi iktidarın, egemenliğin Tanrı’ya ait olması, insanların kendilerine göre yaşadıkları yasaların Tanrı tarafından konulan yasalar olması gerektiği. Bilindiği gibi buna ‘Tanrı Egemenliği’ kuramı ve  bu kuramın adına da ‘Teokrasi’ denir.  Teokrasinin kelime anlamı Tanrı egemenliği, tanrının iktidarıdır. Bu yönetim biçiminde yasalar şeriattır.

B.      İlk görüşe karşı olarak egemenin insanlar olması gerektiği ve siyasi varlığı oluşturan kural ve yasaların insanların doğal yetilerinden, doğal niteliklerinden, doğal  ihtiyaçlarından kaynaklanan yasalar olmaları gerektiği görüşü ağır basmıştır.

Bu görüşü savunanlar arasında yine görüş ayrılıkları olmuştur.

Acaba yöneticiler, uzmanlar, bilginler, filozoflar mı olmalı? (seçkinler) yoksa bütün olarak halkın mı? Veya halk seçtiği temsilciler aracılığıyla mı kendini yönetmelidir?

Birinci görüş Aristokrasi, ikinci görüş ise halkın iktidarı, egemenliği anlamına gelen Demokrasidir.

Son olarak siyaset filozofları toplumsal hayat için gerekli olduğunu düşündükleri egemenliğin mutlak ve sınırsız mı yoksa kayıtlı ve sınırlı mı olması gerektiği konusunda ayrı bir sınıflamaya tabi tutabiliriz. Farklı gerçeklerden hareket etmekle birlikte, gerek Teokrasi taraftarları, gerek Hobbes gibi monarşi taraftarları, gerekse Rousseau gibi Demokrasi taraftarları egemenliğin mutlak ve sınırsız olması gerektiği konusunda görüş birliğine varmışlardır.

Buna karşılık bazı filozoflar (Montequiou, Locke, Mill, Hayek gibi) egemenliğe bazı kayıtlar ve sınırlar getirilmesi gerektiğini savunmuşlardır.

İlk görüşe ; Mutlakiyetçilik, İkinci görüşe ise ; Meşruti egemenlikcilik, Anayasal yönetimcilik denir.


 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.