Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

AHLAK VE AHLAK FELSEFESİ

Ahlak, genellikle insanların kendilerine göre yaşadıkları bir ilkeler topluluğudur. Yani bir kurallar toplamı anlamına gelir. Meslek ahlakı, bir mesleği icra eden kişilerin, örneğin öğretmenlerin başta öğrencileri olmak üzere onların velilerine, kendi meslektaşlarına karşı davranışlarını düzenleyen ve onlara kılavuzluk eden ilke ve kurallar bütünüdür.
Ahlak felsefesi, ahlaktan farklı olarak bu tür davranışları felsefi olarak inceleyen, açıklamaya ve son çözümde değerlendirmeye çalışan felsefi soruşturma dalıdır.
Ahlak Felsefesi ve Sosyal Bilimler: Tarih, sosyoloji, psikoloji, antropoloji gibi toplum bilimler, esas olarak çeşitli yaklaşımlar altında insan davranışını inceler. Sosyal bilimler ve ahlak felsefesi arasındaki fark; konu farkından çok, bu konuyu ele alış ve konuya yaklaşım tarzıdır. Sosyal bilimler, bireysel, toplumsal, normal, anormal, ekonomik, siyasal, vb. insan davranışları ile bu davranışlara ilişkin olgusal gerçekleri ortaya koymak ister. İnsanların nasıl ve neden dolayı davrandıklarını göstermek, bu davranışlarla ilişkili modelleri ve yasaları -eğer varsa-  tesis etmek ister. Oysa ahlak felsefesi, insan davranışlarının ‘iyi mi, kötü mü?’ sorusunu sorarak, bu davranışlarla ilgili bir takım değerlendirmelerde bulunmakla ilgilenir.
Fransız devriminde rol oynayan insanların davranışlarını, değerlerini ve amaçlarını göz önüne almaksızın açıklamak mümkün değildir. Fakat bir tarihçi, bu değerleri, incelediği olayın yapısında bulunan bir olgu olarak ele alır.
Sosyal bilimler tarafından sağlanabilecek olgulara ilişkin bilgilerin gelişmesine paralel olarak ahlak felsefesinin de yargı ve değerlendirmeleri daha sağlıklı olacaktır.

AHLAKSAL DURUM: Ahlaksal bir durumu, ahlaksal olmayan bir durumdan ayıran nitelikler nelerdir? Ahlaksal bir durum ya da davranış, kendisinden kesin çizgilerle ayrılabilir mi? Bazılarına göre, ‘Evet’ yani yapılan her şey kesin bir kategoriye girer. Adam öldürme fiili her zaman ve kesinlikle ahlaksal bir davranıştır.  Sigara içmenin ahlaksal bir yanı yoktur.
Sigara içmenin çoğu durumda ahlaksal bir yanı yoktur. Fakat sınavda gözetmen sigara içerse ahlaksal bir nitelik kazanacaktır.

AHLAKSAL DURUMUN KOŞULLARI:  Ahlaksal davranış, ahlaksal olarak yargılanması veya değerlendirilmesi mümkün olan davranıştır. Bu tür bir davranış öncelikle bilinçli ve özgür bir davranış olmalıdır. Özgür bir davranış olması içinse, o davranışı seçmek ve gerçekleştirmek üzere insanda bir güç ve yeti olması gerekir. Yemekte fasulye ya da pilav yemek ahlaksal bir davranış değildir. Ahlaksal davranış, hayatımızın temel doğrusu üzerinde etkide bulunan bir davranıştır. Bir kişinin kalbini kırmakla, 3 milyon kişiyi öldürmek arasına yapısal olarak ahlaksal bakımdan fark yoktur.

ÖZGÜRLÜK PROBLEMİ:   Temel soruları; Özgürlük nedir? İnsan gerçekten özgür mü? Özgürlüğün sınırı nedir? 
Özgürlük, bazı gruplarda yanlış algılanmaktadır. Bu anlayış, insanın keyfine göre davranma, arzu ve isteklerini yerine getirme anlayışıdır. Oysa sınırsız özgürlük, insanı kaosa sürüklemektedir. Yine böyle bir özgürlük anlayışı kabul edilirse, en özgür canlılar hayvanlar olacaktır. Oysa hayvanlar özgür değildir.
Özgürlük hakkında ikinci yanlış anlayış ise, onun, nedeni olmayan saf bir seçim, her türlü nedeni aşan, esrarengiz, akıl-dışı bir karar olduğu anlayışıdır. Bu özgürlük anlayışı, bilimsel-tecrübi olarak kanıtlanamaz. Çünkü, bilim ve deneylerimiz gösteriyor ki, yaptığımız her davranışın -farkında olalım ya da olmayalım-  bir nedeni vardır. Olumlu bir davranışı olan birini övme sebebimiz, bu davranışın bir nedeni olmasıdır. Aksi taktirde övmenin anlamı olmaz.
Burada akla şu soru gelir: Eğer her türlü davranışımızın bir nedeni varsa biz gerçekten özgür müyüz? Ne anlamda, hangi ölçüde özgürüz?....
Spinoza için özgürlük, herhangi bir nedeni olmayan bir davranışta bulunma yetisi değil, bir belirlenmedir. Ancak bize yabancı, dıştan bir nedenle değil, kendimiz tarafından belirlenmedir. İnsanın özgürlüğünden söz ederken, onun bir başka insanın, grubun, toplumun iradesi tarafından belirlenmeyip, kendi yasasını kendisinin koyması anlaşılmalıdır. Özgürlük esas itibariyle bir güç’ten çok bir zihin durumudur.
Özgürlüğü, her türlü motifi, nedeni aşan bir seçim olarak gören anlayışta ahlaki bakımdan bir takım problemlerin olduğu açıktır. Buna göre özgürlük, ne olduğu bilinmeyen bir şey olarak ele alındığı için, insanın kötü seçimlerini veya davranışlarını düzeltme şansı yoktur. Çünkü iyi ve kötü tamamen şans eseri seçilir. Oysa birinci görüşte, bütün seçimlerimiz belli nedenlerin sonucu olarak ve belirlenmiş bir tarzda ortaya çıkıyor ve bu nedenleri değiştirerek sonuçları değiştirmemiz mümkündür. Böylece kötü seçimlerin temelinde bulunan motifleri bertaraf ederek, kötü seçimlerin nedenleri ortadan kalkabilir.
Özgürlük kuramı, insanların ahlaki bakımdan eğitilmesini, iyileştirilmesini diğerlerinden çok daha fazla mümkün kılan işlevsel bir kuramdır.
İnsanların eylemlerinin, yaptıkları seçimlerin bir nedeni varsa, kötü fiiller ve seçimlere uygulanan cezaların da bu davranışların iyileştirilmesine katkıda bulunacağı umulabilir.
Ahlak felsefesi, insanın seçme özgürlüğünü varsaymak, talep etmek zorundadır. Aksi taktirde özgürlüğün olmadığı yerde ahlak felsefesinden bahsetmek imkansızdır.

AHLAKSAL AMAÇLAR VE ARAÇLAR
Amaç-araç ayrımı şu şekilde yapılır: Bazı şeylere sahip olmak önemli değildir. Onlar ancak bizi başka hedeflere ulaştırmaya yardım ettikleri ölçüde değerli ve önemlidir. Buna karşın bazı şeyler kendileri bakımından değerli ve önemlidirler. Beden eğitimi kendinden değerli değildir. Sağlıklı bir vücuda sahip olmamızı sağladığı için değerlidir. Sağlık amaç, beden eğitimi araçtır. Ahlak da sonuçlara önem veren filozoflar – hazcılar ve faydacılar- amaç üzerinde dururlar. Eylemin kendine önem veren filozoflar ise daha çok araç üzerinde dururlar.
Öte yandan araç-amaç ayrımı da görecelidir. Örneğin Demokrasinin araç mı, amaç mı olduğu tartışma konusudur.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.