Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

JUNG’UN ŞAHSİYET YAPISI ANLAYIŞI

      Şimdiye kadar hiçbir psikolog, Jung’un ortaya attığı terimleri kullanmamıştır. Hiç şüphesiz Jung’un şahsiyet teorisinin gelişiminde içinde yetişmiş olduğu kültürel iklim etkili olmuştur. Yetiştiği ortamdaki dini anlayışın yoğun olması, dinler üzerine ve özellikle ilkel dinlerle ilgili çalışmış olması, mistik bir anlayışa önem vermesine neden olmuştur diyebiliriz.

Jung şahsiyeti birbirinden ayrı, fakat birbiriyle ilişkili üç kategoride izah etmeye çalışmıştır.

Ego, şuuraltı fonksiyonları ve self.

EGO: Şahsiyetin bilinçli kısmı ve merkezidir. Çocuğun çevreyle etkileşimi sonucu ortaya çıkar.

ŞUUR ALTI FONKSİYONLARI: Jung bilinç altı sistemi iki kısma ayırır:

A.   Kişisel Biliçaltı: Refüle (İçe itilmiş) edilmiş ve reflexe (Bastırılmış) edilmiş içerikten oluşur. Bu tabaka egoyla etkileşim halindedir.  Kompleksler bilinçaltından gelen bazı güçlerin bilinçle çatışması sonucu oluşur.

B.    Kollektif Biliçaltı: Bu tabaka aynı zamanda Jung teorisinin en orijinal kavramıdır da. Bu kavram insanı aşan bir kavramdır. Psişe’nin en kuvvetli yönüdür. Kollektif bilinçaltı, bir tek kişinin bilinçaltını aşar. Çünkü bütün fertlerde vardır.  Geçmişten faydalanıp geleceğe yönelmiştir. Mitlerin, efsanelerin ve tarih öncesi devrelerin deposudur. Şahsiyetin temeli olarak görülmüştür. Egonun kontrolünden çıkarsa sendromları, heyecanları ve fobileri meydana getirir. Bu tabakanın içeriği ilkel (Hayvan) unsurların fonksiyonlarının tortusudur. Kısacası Jung’a göre kollektif bilinçaltı tabakası, bireyin yapısında mevcut olan gizli bir mirastır. Jung Lamark ve Darwin’in etkisinde kalmıştır.

Jung şahsiyetin tümü için psişe kavramını kullanmıştır. Kollektif bilinçaltı her insanda vardır. Kişisel bilinçaltında kompleksler vardır. Kollektif bilinçaltında ise arketipler vardır.

 

ARKETİPLER

Kollektif bilinçaltının yapı taşlarıdır. İlk insanda görülen emosyonel (Heyecan yüklü) korkulardır. İmaj, gerçek bir objenin insan zihninde meydana gelmiş halidir. Kişi ile obje arasındaki etkileşimden imago meydana gelir. İmagoda enerji yükü mevcuttur. Bir imagonun arketip olabilmesi için tarih boyunca aynı anlamı taşımış olması gerekir.

Jung teorisinde arketipler temel tiplerdir. Jung psikopatolojisinin temel taşlarını oluştururlar. Arketipler ilk imgelerdir. Bunlar başka bir insan tarafından oluşturulmamıştır. Örnek olarak anne arketipini ele alacak olursak; anne çocuğa ilk etki eden arketiptir. Çocuk annesinde sınırlandırılmış bir şahsiyet görmektedir. Anne anatomik anne değil arketiptir. Anne, daha önceki annelerin tümüdür. Anne arketipi bunu ifade eder. Çocuğun beyninde insanlığın tecrübeleri potansiyel şekilde mevcuttur. Sonradan kazanmamış ve öğrenmemiştir. Doğuştandır, soydan, atalardan gelir. Baba arketipi ise çocuk büyüdükçe gelişir. Anne arketipinin zıddıdır. Kuvveti, dinamizmi, sert bir yapıyı temsil eder. Şimşek ve vahşi hayvanla temsil edilir. Anne arketipi erkeğin hislerini tayin eder. Baba arketipi de erkeklik hislerini temsil eder.

ANİMA-ANİMUS: Jung erkekte kadının, kadında da erkeğin vasıflarına değinir. Animus erkektir ve kadının bilinç dışında bulunur. Anima ise kadındır ve erkeğin bilinç dışında bulunur. Yani insan çift cinsiyetlidir.

Anima: Kadına ait vasıflardır. Anima kadındır. Anima-animus her ikisi de birer fonksiyondur. Bu mesele Jung teorisinde önemlidir. Jung’a göre insanın rahat ve huzur içinde yaşaması için bilinç dışı-bilinç ya da anima-animus arasında iyi bir köprü kurması gerekir. Jung’a göre gelişmiş bir insan ne %100 erkek, ne de %100 dişidir. Bütün erkekler psişelerinde kadınlık vasıfları, kadınlar ise psişelerinde erkeklik vasıfları taşırlar.

PERSONA: Toplumla birey arasında, bireyi koruyan cephedir. Ferdin gerçek şahsiyeti personanın arkasındadır. Persona elastikidir ve değiştirilebilir. Her insan kendi kişiliğine uygun bir maske seçer. Maskenin kişi için fazla önem taşıması, şahsiyet açısından tehlikelidir. İnsanın duyguları, hisleri bu maskeyle dışarı yansır. Bu da gölge denilen kavramı ortaya çıkarır. Gölge, şuurlu ego tarafından kabul edilmeyen dürtüleri kapsar. Yasaklanmış dürtüleri, istekleri temsil eder.

SELF: Jung teorisinin en önemli kavramı self’tir. Bilinçaltının bilinç alanına gelerek dış dünya gerçekleriyle yorumlanmasına self denir. Jung’a göre self, hayatın gayesidir. Self ne tam bilinçte, ne de tam bilinçaltında olan denge halidir. Şahsiyetin dengesinin, sabitliğinin ve tekliğinin teminidir. Selfe ulaşmak için insanlar çok çaba sarfederler. Selfe erişmek Jung’a göre transandant ve endividiusyon fonksiyonlarıyla olur.

ATİTÜT (TUTUM): Jung, tiploloji bakımından insanları içe dönük ve dışa dönük olarak ikiye ayırır.

JUNG’TA SEMBOL PROBLEMİ: Sembol önemlidir ve geleceğin işaretidir. Freud’a göre ise geçmişin işaretidir. Sembol; anlamları ve gayeleri kendiliğinden belli olmayan davranışlardır. Semboller tamamıyla istikbale yönelmiştir ve maziyle ilgisi yoktur. Oysa Freud tam aksini söylemektedir.

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.