Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

PDR'DE KABUL VE ANLAYIŞ BİLDİREN TEKNİKLER

KABUL VE ANLAYIŞ BİLDİREN TEKNİKLER

Bu teknikte daha çok danışanın temel alındığı grup oluşturuluyor. Bunlara yanıtım teknikleri de denir. Yani insiyatifin danışanda olduğu tekniklerdir. Bu tekniklerle danışana ‘konuyu istediğin yönde ele alabilirsin, istediğin kadarını istediğin noktada anlatabilirsin’ mesajı verilir.

SUSMA TEKNİĞİ: Sözel olmayan tekniktir. Danışman, danışanın ifade ettiği duygu, düşünce ve ifadelerine yanıtımda bulunmaz. Dinlemeye devam eder. Zaman ve şartlara göre susmanın anlamı değişir. Susma bazen anlayış ve kabul bildirir. Bazen de susmak bir onaylamadır. Yine susma tarafsızlık ve anlama ifadesidir. Danışanın susması tereddüt işaretidir. ‘Söylesem mi söylemesem mi’ diye düşünür. Bu durumda danışman da susar. İkisinin de susması danışman açısından ‘düşünmeye ihtiyacın var’ mesajı verebilir. Diğer anlamı da ‘konu bitti, söylenecek bir şey kalmadı’ anlamını taşır. Ya da ‘acelemiz yok, rahat olun, istediğiniz rahatlıkta konuşabilirsiniz’ anlamı da taşıyabilir. Özellikle içedönük danışanlarda bu mesaj çok önemlidir. İlk danışma oturumu da çok önemlidir. İlk görüşmede bu teknik fazla kullanılmamalıdır. Danışan susarsa danışman da susar. Susma tekniği yerinde ve zamanında kullanılmalıdır. Susma pasif değil aktif bir durumdur. Etkili bir tekniktir. Aktif susma danışan ile göz teması kurularak yapılır. Susmayı aktif hale getiren jestlerdir. Yerinde ve tavında susma olmalıdır. Aşırı susmalar danışanda güvensizlik oluşturabilir.

BASİT KABUL: Danışan konuşurken tereddüt yaşadığı durumlarda destek ya da cesaret arar. Basit kabul tekniği kullanılarak gerekli destek ve teşvikte bulunulur. Bu teknik ‘Evet, hı, anlıyorum vb.’ ifadelerle kullanılır. Bu sözlerin içerisinde danışmanın görüşü yoktur. Yerinde, zamanında ve dozunu kaçırmadığımız zaman etkili bir tekniktir. Burada anlayış ön plandadır. Aynı zamanda danışana serbestlik tanıyan bir tekniktir. ‘İstediğin kadar devam edebilirsin, serbestsin’ mesajı verir.

Örneğin;

Danışan: Benim için doğru olanın ne olduğunu bilemiyorum, bir türlü karar veremiyorum.

Danışman: Hı hı

Danışan: Geçen ay sizin tavsiyelerinizi uyguladım, yararlı oldu. Bütçemi iyi ayarlayıp daha az içtim.

Burada danışan kararsızlık yaşıyor. Bunu da cümlesiyle danışmana bildiriyor. Burada danışman, danışana serbestlik tanıyarak basit kabul tekniğini kullanıyor. Danışman, danışanı böylece kararsızlıktan kurtarıyor.

Örneğin;

Danışan: Bu kurumun çalışma tarzından hoşlanmıyorum. Sizler çok şeyler vaat ediyorsunuz ama lafta kalıyor.

Danışman: … Baş sallıyor. Yani senin seni dinliyorum ama sana katılmıyorum mesajı veriyor.

Danışan: Annem tepeme binip durmasa her şey yoluna girecek, kardeşimle uğraşmıyor sadece benimle uğraşıyor.

Danışman: Hı hı. Burada duygu yoğunluğumuzla o işe katılıyoruz. Şimdilik konuş, ilerde anlayacaksın mesajı verilir. Bu basit kabul tekniği ulu orta kullanılmamalıdır. Danışan merkezli terapilerde kullanılır. Bu teknik danışanı biraz daha anlatmaya teşvik eder, açılmasını sağlar. Kısık bir ses, hafif bir baş sallamasının etkili olabilmesi için vücudumuzun her yönüyle danışana destek vermesi gerekir. Göz teması çok önemlidir. Bu teknikte göndermek istenilen mesaj, ‘ konuşabilirsin, seni dinliyorum, vs.’dir.

TEKRARLAMA: Danışan, kendi duygu ve düşüncesini katmadan, danışanın söylediklerini çok az değiştirerek veya aynen danışana iletir. İnsan, kendi söylediklerini kulağıyla tekrar duymak ister. Bu yüzden bu teknik kullanılır. Tekrar edilince danışan, ‘Bunları ben mi söyledim’ gibi düşünmeye başlar. Bu tekniği Gastalt’cılar çok iyi bir şekilde kullanmışlardır. Danışanın ağzından çıkanı kulağı duyar.

Örnek:

Danışan: Sınav sorularını alır almaz titremeye başlıyorum.

Danışman: Titremeye başlıyorsun.

Tekrarlama birkaç şekilde olabilir. Bunlar;

  • §  Danışanın önemli gördüğü kısım aynen tekrarlanır. Bu teknik sık kullanılırsa danışanda olumsuzluk meydana gelir.
  • §  Yalnız bir kelime ya da küçük bir kısım çıkartılarak aynen tekrarlanır. Burada vurgulu ve önemli olan kısımlar ön plana alınır.
  • §  Zamir değiştirerek tekrarlama yapılır. İnsan, beğenmediği şeyleri kendinden uzak tutmaya çalışır. Üçüncü tekil şahıstan bahsederek tekrar yapılır.
  • §  Konuşulanları parçalayarak ve bir araya getirerek yapılan tekrar.
  • §  Şaka yoluyla tekrarlama. Bu çok dikkatli kullanılmalıdır. Olumlu anlam içerse bile olumsuz tepkiler meydana getirebilir. Danışan ve danışman arasındaki ilişki oturmuşsa kullanılır.

AYDINLATMA: Danışan ayrıntılar içerisinde bocalamaya başladığı zaman, söylediklerinin özünü bulamadığı zaman, anlayış ve kabul edici bir tutum içinde danışana sözleri açılarak sunulur. Danışan belirsizlik içerisinde olduğu zaman, kafası karışık olduğu zaman kullanılır. ‘Biraz daha açabilir misin?’ sorusu da aydınlatma sorusu olabilir.

Bu tekniğin asıl amacı, danışanın göremediği konuyu görmesine yardım etmektir. Asıl görülmesi gereken konu danışana aktarılır.

ÖZETLEME: Bir oturum sonunda ya da danışma seanslarının en sonunda danışman, söylenmiş olanları organize ederek, herhangi bir yorum yapmadan, yansıtmaya gitmeden özetler. Danışman kendisinden herhangi bir şey eklemeden, unsurları özetlemiş olur. Özetleme bir çeşit aydınlatma tekniğidir. Oturumun sonunda yapılan özetleme, aydınlatmadan biraz daha fazla düşünceyi toparlamayı sağlar ve konuyu kapatma mesajı verir. Danışanın, oturum sırasındaki görüşmeler hakkında daha derli toplu bir fikirle danışmandan ayrılmasını sağlar. Böylece gelecek oturuma kadar bazı noktalar üzerinde tekrar düşünme imkânı bulur. Bu teknik yansıtma tekniğinin bir başka şeklidir.

Kabul ve anlayış bildiren tekniklerde danışman hiçbir görüşünü katmaz. Bu teknikler güven ortamı sağlar. Bu tekniklerin hepsi, bütün yaklaşımlar tarafından benimsenmiştir.

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.