Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

FİZYOLOJİK ANTROPOLOJİ

Antropoloji, pozitif bilimlerden biridir. Diğer davranış bilimleri gibi antropolojinin de kullandığı yöntem ve teknikler, diğer davranış teknikleriyle aynıdır. Ayrıca geliştirmiş olduğu özel teknikler vardır. Bilindiği gibi içinde bulunduğumuz bilim, dünyanın ne olduğunu açıklar veya araştırır. Bu da sadece bilimle mümkündür. Bilimsel bilgi şüphesiz değildir. Çünkü bilim açıklamalarını kabul etme yolu iki tanedir.

1.             Otoritelerin açıklamalarını kabul etme

2.             Kişisel açıklamalar (Sanatkâr metodu)

 

1-Bunlardan birinci yolda eskiden yaşayan insanların dünya görüşleri,olaylar hakkındaki görüşleri kabul edilir.Şüphesiz herkes bu yoldan geçer.hadiseleri büyüklerden sormak, yaşlı insanların doğru düşündüğünü kabul etmek, bu tür otoriteye bağlı düşüncelerdir. Hâlbuki bilim, otoriter diye bir kişi tanımaz.Bu yol bazı vaka’larda günümüzde kullanılır. İlkel kavimlerin atalarının izah ettiği şekilde gözleme dayanmaz, sadece ataları öyle söylediği için kabul edilir. Böylece ölüm, büyüme, kaza gibi hadiseler değişmeden nesilden nesile aktarılıyor. Zamanla İlkel kavimler ilerlemiş yazıyı icat etmişler, fakat açıklama şekli değişmemiş, bunlar sözden yazıya aktarılmıştır. İşte bu yazıya aktarılan açıklamalar kitap haline getirilmiş ve bu kitabın dışına çıkmamışlardır. Önemsiz konular kitapta yer almamıştır. Yine o zamanki din anlayışlarına göre bakacak olursak, bu dini kitapların esas alındığını görürüz.”TORA” adlı bir kitapta dünyanın 4 melek tarafından tutulduğu yazılır. Kanada’da dünyanın yuvarlaklığından söz eden bir öğretmen şöyle bir soruyla karşılaşmıştır:

-Nasıl oluyor da dünyayı dört melek tutuyor? Dünya yuvarlak değil midir?

Dünyanın yuvarlaklığı meselesi düşünceler arasında bazı farklar ortaya koydu. Bu tradisyonel (geleneksel) izah şekli, insanın kendi gözlemlerine kıymet vererek düşünce hayatını sarstı. Demek ki otoritelerin düşünceleri izah şeklinde, olayları açıklamalarında yeterli mantık yoktu. Bilim gözlemlere dayanarak ortaya çıkmıştır. Yani bilim, gözlemden hareket eder.  Orta çağda deneycilerin kendi gözlemlerine dayanarak vardıkları sonuçlar;  örneğin gemicilerin önce bacayı görmeleri bu otoritelere karşı duyulan şüpheyi artırır. Gemicilerin bu görüşü, onlara ilk bilim adamı olma şerefini kazandırdı. Sözünü ettiğimiz otoritelerin sözleri 15.yy’a kadar devam etti.

2- Kişisel izah metoduyla bireylerin kendi açıklamalarını kabul ettiği yoldur. Metodu kabul eden insanlar birinci metodu kabul etmeyerek vakaları incelediler. Bu insanlar kendi düşüncelerinden kaynaklanan bir anlayışla kâinatı açıklamaya çalıştılar. Bu  yolun  takipçileri önemli isimler, sanatkârlardır. Çünkü bunlar eserlerinde kendi iç dünyalarını, düşüncelerini, duygularını yansıtır. Sanatkârlara bağlı olan düşünceler birinci metodu tarihe gömdü. Fakat sanatkârların seçtiği yol ilim anlayışından farklıdır. Çünkü izahlarda yalnız kişisel görüşler vardır. Bilim ise birçok kişinin ortak kararlarıdır. Biz, hadiselerin kişisel yöntemlerle açıklanmasına “sanatsal yöntem “ diyoruz. Fakat diğer kişiler tarafından da kullanılır. Batıda ilk olarak başlayan bilimsel hareketler ilk önce astronomi alanında oldu. Ardından astronomideki hareketlilik diğer bilimleri etkilemiştir. Astronominin kolay bir şekilde bilim olmasının sebebi yıldız ve güneş sisteminin insan açısından önemli olmaması /olsa bile günlük yaşamımıza doğrudan doğruya etki etmemesidir. Sadece güneş ısısı ve aydınlığı bir istisna olabilir. Yıldızların hareketi insanlarda merak uyandırır. İlk defa aletin astronomide kullanıldığını görüyoruz. Araştırmalar sonucunda üzerinde münakaşa edilmeyecek şekilde ortaya çıkan sonuca “vaka” (fact) diyoruz.

 

ASTRONOMİNİN KULLANDIĞI BİLİM YOLU

 

Her şeyden önce sayılara, sonra da vakalara dayanır. İnsanın sahip olduğu çeşitli vasıflar yüzünden ne tam olarak net bilimsel yol ne de sanat yolu ilerleyebilir. Bilim adamı ikisi arasında yol seçmiş, bu da sosyal bilimleri doğurur. Bu, Darwin’den sonra ortaya çıkmıştır. Tarih, insan toplumlarının gelişimlerini inceler.

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.