Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ARAPES, MUMDOGUMOR VE TCHAMBULİ KABİLELERİ

Bu üç kabile üzerinde Margaret MEAD araştırma yapmıştır. Yeni Gine’de bir adada yaşayan 3 kabile arasında din ve dil bakımından farklılıklar vardır. Adada sepik adlı bir nehir bulunmakta ve adanın iç bölgelerine sepik nehrinden gidilmektedir. Araştırma konusu olan 3 ilkel kabile de sepik kıyılarında yaşamaktadır. Mead ilk gelişinde 10, ikinci de 8 ve son gelişinde 6 ay bu kabileleri araştırmıştır. Her üç araştırma da başarılı olmuştur. Kabilelerin kökeninin malezyadan geldiği tahmin edilmektedir.

 ARAPESLER

 Sepik ve dağlık bölge arasında yaşarlar. Ananas, muz, hindistan cevizi toplarlar. Bu bölgede arazi ormanlarla kaplıdır. Ormanlar yakılarak topraklar temizlenir ve ziraat yapılır. Avcılıkla da uğraşırlar. Ziraatı daha çok evlerine yakın yerlerde yaparlar. Bu kabilede yapılan her türlü iş bir grup insanca yapılır. Hiçbir kimse tek başına iş yapmaz. Evlerin yapımında da imece sistemi söz konusudur. Erkekler başkalarının tarlalarında çalışır ve evlerine gereken önemi göstermezler. Pek çok konuda yapılan yardımlaşma, kendini dilde de gösterir. Arapeslerde ‘ben’ denmez, ‘biz’ denir. Çocuğum oldu denmez, çocuğumuz oldu derler.

Arapeslerde kız çocuklarına söz kesilir ve 4-5 yaşlarında nişanlısına takdim edilir. Sonra nişanlısı tarafından kendi ailesine geri verilir. Koca, kendi karısını yetiştirir. Adeta kız yetiştirmek bitki yetiştirmek gibidir.

Arapeslerde kadın başkasına kaçarsa suç kocanındır. Koca zemin hazırlamıştır. Kadının kaçtığı adam suçlanmaz. Kocanın evine gidilir ve bazen münakaşa edilir bazen de ok atılır. Ok atma öldürme kastıyla olmaz. Kadının kaçtığı köy ile arabulunur. Evlenme, avlanma, ziraat esnasında ortaya çıkan anlaşmazlıkları köyün büyücüsü çözer.

Tıp biliminde kobaylar ne ise antropolojide de kabileler aynıdır. İlkel kabilelerin kültürlerini anlamak zordur.

Arapeslerde Din : Ara sıra yapılan ayinler gösteriyo ki dini inanışları vardır. Dini merasimleri kalabalıktır.

Arapeslerde Çocuk Yetiştirme : Arapesler doğan her çocuğu 3 kategoriye ayırır.

1.             Kulak ve boğaz açık: Zeka iyi ve Konuşma iyi

2.             Kulak açık, boğazı kapalı: Zeka iyi, konuşma yok

3.             Kulak ve boğaz kapalı: Zeka iyi işlemez, Konuşma az

Aslında Mead araştırma yerini kolayca seçememiştir. Hatta bu adadaki araştırması tesadüfen başlamıştır. Arapes kabilesinden sonra Mumdogumor kabilesine geçmiştir.

MUMDOGUMORLAR

Mead mumdogumorlar kabilesinin bulunduğu köye yerleşmiştir. Dağlık bir bölge olduğu için araştırmasında epey zorluk çekmiştir.

Bu kabile için kafatası bir anlam ifade etmez. Esas mesele kafatasının süslenmesidir. Bu örneği vermemizin temel nedeni; her kültür elemanının bu kabilede sanatkar bir yolla meydana getirildiğidir.

 Diğer kabilelerle karşılaştırmalar:

·      Arapeslerde çocuk yetiştirme ve ev işleri.

·      Mumdogumorlarda savaş ve kelle avcılığı

·      Tchambulide sanatkarlık ve kelle avcılığı.

Her Tchambulili başlı başına bir sanatkardır. Bunların en önemlileri, dans, oyun oynama, resim yapma ve müzik çalmadır. Bütün sanat işleri merasim evlerinde yapılır. Her gün ritüel (merasim) yapılır. Çoğu zaman ritüelin anlamıyla bile ilgilenmezler. Hatta bazen ne için merasim yaptıklarını bile unuturlar.

Her merasime özgü normlar vardır. Cenaze merasiminde nasıl giyinileceği, hangi dansın yapılacağı, nasıl flüt çalınacağı bellidir. Ritüellere ilah ve ilahiler karışırlar. İlahlar yaşlı, ilahiler genç erkeklerdir. Hepsi yüzlerine korkunç maske takarlar ve çığlık atarak erkeklerin yoluna koşarlar. Genç ilahiler kadınlar tarafından çimdiklenir. Yaşlı ilahlar ise kadınlara sataşmayı önlerler.

Mead’ın yapmış olduğu araştırmalara göre, bu kabilelerde erkekler için malın değeri yoktur. Erkek, sadece kadının gönlünü almak için mal sahibi olur.

Mumdogumorlarda erkekler arasında gruplaşmalar olmadığı halde kadınlarda vardır. Erkeklerin bütün güvendikleri kadınlarıdır.

Tchambuli kabilesinde evlenme: Ailede en yaşlı kadın, evdeki kızın hangi erkekle evleneceğine karar verir. Erkek bu durumdan habersizdir. Kadınlar bütün zeka ve becerilerini kullanırlar. Erkekler sanata, müziğe düşkündürler.

Margaret MEAD’ın bu üç kabile hakkında yapmış olduğu araştırmalar sonucunda;

Karakter ya da mizaç farkları nasıl ortaya çıkıyor? Irk açısından ele alalım. Fiziki açıdan tamamen birbirlerinin aynıdırlar. Mead şöyle der: Eğer siz bu üç kabileye aynı makyajı yaparsanız, bu kabileleri birbirinden ayıramazsınız.

Tropik ve bol yağışlı bir ülkede yaşadıklarından iklim ve bitki örtüsünden her üç kabile de aynı şekilde etkilenmiştir. Fakat beslenmeleri farklıdır. Üç kabile birbirlerinden farklı ürün alışverişi yaparlar ve farklı ürünler yetiştirirler. Soga denilen pirinç üç kabilede de yetiştirilir.

Mumdogumorlarda çocuk kendi başına bırakılır. Tchambulide 5-6 yaşlarına gelen çocuğa zorla kelle avcılığı yaptırılır. Çocuk daha önce babsı tarafından yakalanan bir çocuğu öldürmeye zorlanır. Bu, çocuğun ilk eğitimidir.

Mead’a göre çocuk doğduğunda zaman içinde bulunduğu kültürün etkisi altında kalır. Böylece karakter kültürün esasıdır.

Hart’a göre çocuğun karakteri çiklet gibidir. Çeşitli kişiler tarafından çiğnenip balon gibi şişirilir. Nasıl üflenirse öyle şekil alır.

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.