Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ANTROPOLOJİNİN GELİŞTİRDİĞİ AKIMLAR

EVRİMCİLER (DEĞİŞİMCİLER): 19.yy. antropolojisinin büyük bir kısmı evrimciydi. Bunlar insanlar arasındaki farkları sosyo-kültürel farklarla açıklar. Sosyal psikolojide genellikle bu fark kalıtımla değil, kültürle ilgilidir.
Bu görüşü savunanlar, Morgan, Spencer, Marx’dır. Bunların ortak noktası evrim kavramını kullanmalarıdır. Bu ekolün bazıları kültürel unsur olan aile, ırk, din, ekonomi ve işbölümü gibi kavramları oluşturur.bu ekolün temsilcileri sosyal gelişme üzerinde durmuşlardır. Davranışların ilkelden uygarlığa doğru bir gidişi olduğunu ileri sürmüşlerdir. İlkellikten medeniyete doğru bir evrim vardır.
Evrimciler gelişmenin sebebini bulmak için tarih ya da karşılaştırma yöntemini kullanırlar. İşte kullandıkları bu yöntemden dolayı bu okula ‘tarihi inşa edenler-tarihi tamir edenler’ adı verilir.
Spencer evrim sürecinin ’doğrusal’, diğerlerinin ise ‘paralel’ olabileceğini öne sürer. Spencer’e göre evrim, değişmedir.
Avrupa toplumları evrimin en üst basamağını oluştururlar. Antropolojiyi, ilkelleri inceleyen bilim, ‘ilkellerin törelerini inceleyen bilim’ olarak tanımlarlar.
Evrimciler yetersiz malzeme ile yüksek evrim anıtı dikmeye çalışırlar. Bu çalışmalarda belge ve kanıt az kullanılır.
Bu dönemi Rodeliffe Brown eleştirmiştir. Bu tür evrimci çalışmaları ‘tarih tahmini’ olarak niteler ve bunları romana benzetir.


DİFÜZYONİSTLER (YAYILMACILAR): Alman etnolojisi göçlerle ilgili çalışmalarıyla bu akımın zeminini oluşturur. Çeşitli toplumlarda keşifler, icatlar ve kültürel gelişmeler birbirinden bağımsız ya da birbirlerine paralel değildir. Çünkü kültürel gelişmeler belli bir yörede, tarihin belli bir döneminde ve belli bir toplumda bir defa meydana gelir. Ve buradan da komşu toplumlara ve bütün dünyaya yayılır. Tıpkı suya atılan bir taşın oluşturduğu halkalara benzer.
Keşifler ve gelişmeler belli merkezlerden çevreye yayılır. Bu süreç difüzyon’dur.
Yayılmaya ait bazı örnekler:
v  Yatak, Orta Doğuda icat edilmiş, Kuzey Avrupada değişikliğe uğramış ve dünyaya yayılmıştır.
v  Pijama, hindistanda icat edilmiştir.
v  Sabun, Eski Galya’dan gelir.
v  Sakal Tıraşı Sümerlerden gelir.
v  Sandalye, Kuzey Akdenizden gelir.
v  Ceket ve Pantolon göçmenlerden gelir.
v  Ayna mısırdan gelir.
v  Şemsiye Güney Doğu Asyada icat edilmiştir.
v  Pipo ABD Virginia’dan gelir
v  Tütün ve sigara Meksikadan gelir.
Yayılmadan en az etkilenen ülke İngilteredir. Çünkü adadır ve uzaktadır.
Difüzyonizm, ABD’de küçük bir ölçüde kızıldereli kültürlerini sınırlandırmak için kullanılır. ABD’de difüzyonizm, kültür alanı demektir. ABD antropologları kültür alanı çalışması sırasında keşif ve icadların tek merkezli olmadığını bulmuşlardır. Paralel ve çok merkezli keşiflerin olduğunu söylerler.
Eliot ve Schmint bazı şeylerin mısırdan yayıldığını iddia ederler. ABD’li difüzyonistler, farklı kültürel ögelerin ve merkezlerinn, yayılma sınırları için ‘öge dağılımı’ kavramını kullanırlar. Kriter olarak öge dağılımının esası, eşyanın çokluğudur. Frekans, merkeze uszaklıkla ters orantılıdır. ABD ekolü tek başına  bir difüzyon anlayışından ziyade coğrafi etkilerin de tesir ettiği bir difüzyon anlayışını savunurlar.
ALMAN DİFÜZYONİZMİ: Almanya ve Avusturya merkezlidir. ABD’li difüzyonistler kültür alanı derken, almanlar ‘kültür çemberi’ kavramını (W.Schmidt ve Koppes)öne sürer.
ABD antropoloji okulu, evrimciliğe karşı kurulmuştur.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.