Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR

Psikolojinin bugüne kadar gelmesinde çeşitli ekollerin büyük katkısı vardır. Her bilim dalında olduğu gibi davranış ve insan hakkında da bazı yaklaşımlar söz konusudur. Her yaklaşımın insan hakkında kendine has bir açıklaması vardır. Yaklaşım (Ekol): Bir ana fikir etrafında toplanan düşünürlerin meydana getirdiği topluluktur.
 YAPISALCILIK (STRÜKTÜRALİZM)
Kurucusu Wundt’dur. İçebakış metodunu kullanırlar. İnsanın bilinçli durumlarını incelerler. 19.yy. fizik ve kimya bilimlerinde ilerlemelerin olduğu bir dönemdir. Psikoloji de fizik ve kimya bilimlerindeki gelişmeleri ve maddeleri örnek aldı. Fizik nasıl maddeleri unsurlarına ayırdıysa, psikologlar da insan zihnini unsurlarına ayırarak incelemeye başladı. Yapısalcılar insan zihnini, algılarını parçalara ayırarak incelemişlerdir. Günümüz psikolojisinde bu görüşün fazla geçerliliği kalmamıştır. En önemli temsilcilerinden biri de Amerikalı Titchener’dir.

İŞLEVSELCİLİK (FONKSİYONALİZM)
Kurucusu Amerikalı William JAMES’tir. James hem psikolog, hem de felsefecidir. Pragmatisttir. Zihni olayların ne olduğundan ziyade nasıl işlediği konusunu ele alır. Zihnin işlevi nedir? James, ciddi anlamda Darwin’den etkilenmiştir. Fert çevresine nasıl intibak etmektedir? Bu intibakın temel mekanizmalarını bulmaya çalışmıştır. İnsanın çevresi değiştiğinde, onu çevresi ile uyuma sevk eden davranışa adaptif (uyumsal) davranış denir.
GESTALT EKOLÜ
Kurucusu Alman Max WERTHEİMER’dir. Şekil-bütün anlamına gelir. Bu yaklaşım insanın dünyayı algılama tarzının ve yaşantılarının nasıl organize olduğunu ele alır. Bu yaklaşıma göre hiçbir psikolojik hadise boşlukta meydana gelmez. Zaman ve mekanda meydana gelir ve bir anlam taşır. Bu yaklaşımın savunucuları psikolojik olayların bütününe (organizasyonuna) önem verirler. Bütün, parçaları meydana getiren şey değil, parçaların meydana getirdiği bütünü aşan şeydir. Yani bütünler, parçaları aşan organizasyonlardır. Koffka, Köhler, Ducher ve Kurt LEWİN önemli temsilcilerindendir.
Gestaltcılara göre algılamada iki temel faktör vardır. Birincisi yapı faktörü, ikincisi ise fonksiyonel faktörlerdir. Yapı faktörünü ele almışlardır. Yapısalcılar düşünce ve algıları parçalara ayırırken, gestaltcılar bütün olarak incelemişlerdir.
Yapı faktörü ile kastedilen şey, hafıza ve öğrenme gibi faktörlerden bağımsız olarak beyindeki süreçlerden ileri gelen faktörlerdir. Yapı faktörünün öğrenme ile alakası yoktur. Objeleri algılamada okumuş ile okuma-yazma bilmeyen arasında fark yoktur.
Fonksiyonel faktörler ise, öğrenme, hafıza, ihtiyaçlar gibi özellikleri kapsar.
Gestalt ekolünün psikolojiye katkı sağladığı alanlar: Re-organizasyon, öğrenme, düşünce, algı vb.

DAVRANIŞÇILIK
Kurucusu Amerikalı Watson’dur. Bunun yanında Fransız temsilcisi Pieron, Amerikalı Skinner ve Thorndike, Guthrie, Rus Pavlov gelir. Watson’a göre psikoloji modern bir bilim olmak istiyorsa, herkese açık bir süreç olan davranışı incelemelidir. Bilinci inceleme konusu edinmemelidir. Psikoloji bilinci inceleyerek bir yere varamaz. Çünkü psikoloji gözlenebilen ve ölçülebilen, tahmin edilebilen bir süreçtir. Her davranış bir çevre üzerinde durur. Çünkü organizmanın içinde bulunduğu durum çevrenin eseridir. Bu ekolün temsilcilerine U-T psikologları da denir. Watson’a göre insanı insan yapan, ona verilen uyarıcılardır. Davranışçı psikologlar kalıtımı ve bilinci inkar ederler. Çünkü bunların incelenmesi, gözlenmesi mümkün değildir. Davranışı zaman ve mekan içinde bütün faaliyetler objektif olarak incelenebilir. Düşünce ve duygular da davranışa yansır.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.