Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

GÖRME ÖZÜRLÜLER

Görme Gücünün Önemi: Yeni doğanlarda görme gücünün ne oranda işler duruma geldiğini kestirmek zordur. (Işığa karşı göz kırpıştırma, gözbebeği tepkisi)

Gözün diğer duyulara göre üstünlükleri:

  Işık

  Renk

  Biçim

  Hareket

  Uzaklık

  Boyut (Varlıkların uzayda tuttuğu yer)

 

Gözün iki önemli üstünlüğü:

  Çevreden, çok daha kolaylıkla aralıksız, çeşitli ve zengin uyaran sağlar.

  Algılanan bu aralıksız uyaran akımı arasından ilgi duyulanları ya da boyutları gereğince daha yakından görmek, araştırmak istenilenleri diğer duyu organlarına sunmak.

SINIFLANDIRMA

  Nitelik açısından: Renk ve gece körlüğü

  Nicelik açısından: Gözlükle düzeltilebilen ya da çevreyle olan görsel ilişkileri önemli oranda kısıtlamayan görme kayıpları

AZ GÖRENLER: Yapılması mümkün olan bütün düzeltmeler gerçekleştirildikten sonra normal görme gücünün, iyi gören gözünde en fazla 7/2 kalmış olanlara az görenler denir.

 KÖRLER:

Gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra iyi gören gözünde olağan görme gücünün en fazla 20/1 oranında olan ve görüş açısı 20 dereceyi geçmeyenlere kör denir.

Körlüğün başlangıç yaşı açısından yapılan ayrımlar:

Anadan doğma körler ve sonradan olma (avantajlı) körler.

Görme artığı açısından körler alt kümelere ayrılır:

  Işık algısı olmayan tüm körler.

  Işık ve gölge etkilerini algılayabilenler.

  En fazla 1 metrede parmak sayabilen ve bazı renkleri algılayabilenler.

 

GÖRME GÜCÜNDEKİ KAYIPLARIN NEDENLERİ

Sadece gözle ya da öteki organlarla ilişkili oluşuna göre 3 alt kümeye ayrılır:

  KALITIMSAL NEDEN

  DOĞAL NEDEN

   Kan uyuşmazlığı

   Kızamıkcık

   Doğal frengi

   Doğum travması

   Öteki nedenler

  SONRADAN OLUŞAN NEDENLER

   Rahim mikrobu

   Kazalar

   Fazla oksijen

   Hastalıklar: Gözü etkileyen genel hastalıklar (çiçek, kızıl, kızamık vb.) ile doğrudan doğruya ve yalnız gözle ilgili olan hastalıklar.

 

KÖRLÜĞÜ ÖNLEME

Körlük nedenlerinin dörtte üçünün (4/3) önlenebilir nitelikte olduğu ileri sürülmektedir. Önleme ile ilgili tedbirler şunlardır:

  Doğum öncesi tıbbi denetim ve doğumun yetkili kişilerce yapılması.

  Okul öncesinde ve okul yıllarında çocukların ve gençlerin düzenli aralıklarla göz muayenesi yaptırmaları.

  Trahom, B vitamini eksikliğine karşı savaş örgütleri kurulması.

  Frengi ve bel soğukluğu gibi görme gücüne de zarar verebilecek cinsel hastalıklara karşı etkili bir savaş açılmalı.

  Okul, oyun alanları ve iş yerleri gibi alanlarda baş gösterebilecek kaza ihtimalleri dikkatle incelenerek oluşmalarını önleyici tedbirler alınmalı.

  Kamu, sağlıklı okuma alışkanlıkları ve uygun aydınlatma konularında eğitilmeli.

  Göz muayeneleri yapacak, tedavi edecek yetkili personelin tedavi merkezlerinin yaygınlaştırılması.

H.T: Günümüzde yukarıda sayılan önlemlerin pek çoğunun alınmış olduğunu görmekteyiz. Bu sevindirici gelişme ülkemizde sağlık alanındaki hızlı gelişmeyi gözler önüne sermektedir. Bu önlemleri yazma sebebimiz ise tamamen notlara sadık kalma ihtiyacından kaynaklanmaktadır. 

Bir duyunun ötekinin yerini tutması: Bir duyunun kaybolması halinde geriye kalanların onun görevini yapabilir duruma geldiği varsayımıdır. Bu varsayımın iki nedeni vardır. Renkli işitme ve dokunma duyusu ile renkleri ayırt etme.

KÖRLERDE ZEKÂ GELİŞİMİ

Kör deneklere uygulanan test sonuçlarının dağılımı, genellikle normal bir dağılım eğrisine sahiptir. Körler arasında da tıpkı görenlerde olduğu gibi normal üstü, normal ve normal altı zeka düzeyinde olanlar tespit edilmiştir. Fakat körlük nedenlerinden bir çoğu aynı zamanda zeka geriliğine de yol açtığı için, çift arızalı zeka geriliği genel nüfusa oranla daha çoktur. Ayrıca körlüğün yetenekleri geliştirdiği de söylenemez.

KÖRLERDE GÖRÜLEN YETERSİZLİKLER

  Artikülasyon ve kekemelik gibi özürlere iki küme arasında yaklaşık oranda rastlanmaktadır.

  Konuşma sesinin yetersizliği konusunda körlerde ‘düşük ya da yüksek perdeden konuşma’ gibi durumlar daha yaygındır.

  Özellikle erken yaşlarda gözlerini kaybedenlerde mimik-jest gibi konuşmayı destekleyip pekiştiren ve güçlendiren özelliklerde açık bir yetersizlik görülmektedir. Konuşurken donuk bir yüz ifadesi olur.

  KÖRLÜK TİKLERİ: Gözlerini erken yaşlarda kaybedenlerde körlük tiki adı verilen bazı hareket bozukluklarına rastlanır. Gözlerini ovuşturmak, ellerini göz önünde sallamak, ileri geri sallanmak vb. Ayrıca vücutlarını taşıyışlarında da olumsuz özellikler dikkati çeker.

Körlük tiklerinin önlenmesi ve düzeltilmesi için tedbirler:

  Spor, oyun gibi bedensel etkinliklere yer verilmeli.

  Küçük yaşlardan başlayarak vücudun nasıl taşınacağı konusunda yardım edilmeli. Tik hareketlerini kontrol etmeye yardımcı olunmalı.

  Evde ve okulda giyinme, soyunma, kişisel temizlik, traş olma gibi becerilerin kazanılmasına yardımcı olunmalı.

KÖRLERDE TOPLUMSAL UYUM

  Anne ve babaların çocuklarını görenlerle birlikte oynamaya teşvik etmemesi sosyalleşmeleri açısından sorun oluşturmaktadır.

  Yatılı okulda okumaları kendi benzerleriyle iletişim kurmaları açısından faydalıdır.

  Görenlerin körlere karşı olumsuz tepkileri. Acımak vb. durumlar körler üzerinde menfi tesirlere neden olur.

  Körlerin örgütlenmeleri ve çeşitli dernekler altında faaliyet göstermeleri toplumsal uyum açısından son derece önemlidir.

  Eğitimin özel sınıflar yoluyla normal okulda verilmesi öncelikle önemlidir.

  Kamu, körler konusunda eğitilmelidir.

  Normal iş yerlerinde istihdam edilmelerine önem verilmelidir.

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.