Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

UYUMSUZ ÇOCUKLAR

UYUM:

Bireyin sahip olduğu özelliklerinin kendi benliği ile içinde bulunduğu çevre arasında dengeli bir ilişki kurabilmesi ve sürdürebilmesidir.

MAHİYETİ:

Uyumun biyolojik ve sosyal olmak üzere iki yönü vardır. Önce bireyin kendi bünyesinde zaman zaman oluşan psikolojik, duygusal, cinsel değişiklikleri anlaması, bilmesi gerekmektedir. İkinci olarak, bireyin sosyal bir varlık olarak çevresinde ilişki kurduğu insanların oluşturduğu toplumun gerekleri ve isteklerine uygun davranışlarda bulunması gerekir. (kendisi ve çevresiyle uyum)

UYUMSUZ ÇOCUK:

Kendi ve çevresiyle dengeli, etkili ilişki kurma, geliştirme ve sürdürmede güçlük çeken ve bu yüzden gelişimleri sekteye uğrayan ve çevresindekilerin olağan ilişkileri ile düzeltilemeyen davranış kalıplarına sahip olan çocuklardır.

UYUMSUZ ÇOCUKLARDA GÖRÜLEN DAVRANIŞLAR

A.        DIŞA DÖNÜK DAVRANIŞLAR

  Okul çalışmalarına ilgi göstermezler. Akademik çalışmalarla araları iyi değildir. Okuldan hoşlanmazlar, devamsızlık yaparlar.

  Sinirli ve huzursuzdurlar. Öfke nöbetleri vardır. Adale seğirmeleri, titreme, tik, tırnak yeme vb.

  Eleştirilere karşı (kavgacı) duyarlıdırlar.

  Konuşmak istemezler.

  Dikkatleri dağınıktır.

  Yalan-hırsızlık.

  Halüsinasyon.

  Başkalarından şikâyet ederler.

  Otoriteye ve grupta alınan kararlara karşı çıkarlar.

B.        İÇE DÖNÜK DAVRANIŞLAR

  Aşırı derecede sakin, kendi başına yaşama, yalnızlığı sevme.

  Utangaç, korkak, ürkek, kedine karşı güvensiz, endişeli davranışlar.

  Gündüz rüyası görürler.

  Umulmadık tepkiler gösterirler.

  Güçlerini bir alanda toplayamazlar.

  Problemlerini kimseye açmazlar.

ÇOCUKLARDA UYUMSUZLUĞUN NEDENLERİ

1.         KALITIM

2.         BEDENSEL ÖZÜRLER VE HASTALIKLAR

Bir çok bedensel özrün (körlük, az görme, az işitme, sağırlık, vb.) uyumsuzluk nedeni olduğu bilinmektedir. Aslında bu özürlerde uyumsuzluk yoktur. Fakat çevredekilerin bu özürlülere karşı takındıkları tavırlar ve davranışlar uyumsuzluk nedenidir.

3.         TEMEL İHTİYSAÇLARIN DOYURULAMAMASI

Biyolojik Temel İhtiyaçlar: yeme, içme, barınma vb.

Psikolojik Temel İhtiyaçlar: Sevmek, sevilmek, beğenilmek vb.

Sosyal Temel İhtiyaçlar: Arkadaş edinmek, kabul edilmek, statü, rol vb.

4.         ÇEVRESEL, SOSYO-EKONOMİK NEDENLER

İnsan, dünyaya geldiği andan itibaren bir sosyal yaşama başlar. Çevre çocuğun ihtiyaçlarını karşılama olanağından yoksun olduğunda ve onu anlama düzeyi gelişmemiş olduğunda uyumsuzluk ortaya çıkabilmektedir. Çevreden kaynaklanan uyumsuzluk nedenleri:

  Ailenin yapısı

  Ana baba ilişkileri

  Ailenin evde sağladığı eğitim ortamı

  Çocuğun yakın çevresinden gelen etmenler (TV, PC, İnternet vb.)

  Okuldan gelen etmenler

5.         YANLIŞ EĞİTİM

Uyumsuz davranışın kalıplaşmasında önemli bir etkendir.

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN SINIFLANDIRILMASI

1)        ANTİ SOSYAL DAVRANIŞ GÖSTEREN ÇOCUKLAR

Bu çocuklar duygusal bozukluk nedeniyle diğer insanlara ve çevrelerine karşı saldırganlık gösterirler. Suça yönelen, okul ve evden kaçan, kırıcı ve kavgacı çocuklar örnek gösterilebilir.

2)        ALIŞKANLIK-EĞİTİM PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR

Ruhsal ve duygusal bozukluklar yüzünden problemi olan çocuklardır. Tik, tırnak yeme, parmak emme, yalan vb. davranışlar sergilerler.

3)        DUYGUSAL GELİŞİM PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR

Psikolojik bozukluk ve davranış kusurları gösterirler. Kaygılı, korkulu, kaprisli, inatçı, öfkeli, utangaç, mahçup, kıskanç, vb davranışlar örnektir.

4)        CİNSEL GELİŞİM PROBLEMİ OLAN ÇOCUKLAR

Cinsel doygunluğu toplumun koyduğu kuralların dışında, normal dışı yollarla elde edenlerdir.

5)        GELİŞİM BOZUKLUKLARI OLAN ÇOCUKLAR

Gelişimleri sırasında bazı duraklamalar ve normal dışı durumlar dolayısıyla davranış bozukluğu gösterirler. Altını ıslatma, konuşma özrü, okuma güçlüğü vb.

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Uyumsuz çocukların eğitimi yerine yeniden eğitim demek daha doğru olur. Çünkü bu çocukların geliştirdikleri bozuk davranış kalıpları yerine yeni davranış kalıpları tesis etmek gerekir.

ATILACAK ADIMLAR:

               I.              TEŞHİS

Bu çocukların mümkün olduğu kadar erken teşhis edilmesi gerekir. Ne kadar erken teşhis edilir ve sebepleri bilinirse, alınacak tedbirler de o oranda etkili olur. Bu nedenle üç yönlü inceleme yapmak gerekir:

  Tıbbi teşhis ve inceleme

  Psikiyatrik teşhis ve inceleme

  Psikolojik ve sosyal teşhis ve inceleme: Öğretmenin kanaati vb.

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN EĞİTİM GÖREBİLECEĞİ YERLER

  Ayrı okullar

  Yatılı okullar

  Gündüzlü okullar

  Hastaneye bağlı özel ayrı okullar

  Normal okullarda açılan özel sınıflar

  Normal okullarda açılan normal sınıflar

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE HEDEFLENEN AMAÇLARIN GERÇEKLEŞEBİLMESİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:

  Erken teşhis

  Eğitimin bireysel olması

  Eğitimin anlamlı ve gelişim seviyesine uygun olması

  Problemle yüz yüze gelinmesi

  Akademik çalışmaların kolaydan zora olması

  Çalışmalarda duyarlı olunması

  İşbirliği

  Sorumluluk

  Başkaları ile olumlu ilişkiler kurabilecek durumlar oluşturulmalı

  Okuma, yazma, konuşma ve dinleme olanakları sağlanmalı

  Kazanılan bilgi ve becerinin uygulanması sağlanmalı

  Yoksun olduğu alanlarda doygunluk oluşturulmalı

  Günlük problemleri çözme becerisi kazandırılmalı

  Yeni ilgiler uyandırılmalı

  Öğrendiklerini günlük hayata uygulaması sağlanmalı

  Sosyal faaliyetlere katılım sağlanmalı

UYUMSUZ ÇOCUKLARIN EĞİTİM PROGRAMLARINDA OLAN ETKİNLİKLER

  Danışmanlık ve rehberlik çalışmaları

  Terapotik oyunlar

  İş-teknik

  Dil çalışmaları

  Fiziki boşalım sağlayacak etkinlikler

  Mistik-sanat etkinlikleri

  Beceri kazandıracak bedensel etkinlikler

  Bireysel öğretim

  Boş zaman etkinliği

  Diğer insanlarla birlikte çalışma etkinlikleri

  Rehabilitasyon çalışmaları

  Somut materyaller

 

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.