Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

GEŞTALT BAŞKALDIRISININ DOĞASI

Geştalt düşünceleri Alman psikolojisinin akademik geleneğine doğrudan muhaliftir. Işlevselcilik çok daha önceleri Amerikan psikolojisine yenilikler getirmiş olduğundan, davranışçılık hem Wundt'a hem de yapısalcılığa daha dolaylı bir başkaldınydı. Almanya'da Geştalt hareketinin oluşmasını kolaylaşüran böyle yumuşatıcı bir etki olmamıştı. Gestaltçılann bildirileri Alman yapısalcı geleneğine karşı gelen tam bir isyandı.

Geştalt psikologları ve davranışçılar arasındaki savaş hem duygusal hem de kişisel bağlamda büyüdü. 1941 yılında Philadelphia'da Clark L. Hull, E.C.Tolman, Wolfgang Köhler ve diğer birkaç psikologun bilimsel bir toplantı sonrasında birkaç bira içmek için biraraya geldikleri sosyal bir ortamda, Köhler Hull'a duyduğu birşeyden bahsetti. Duyduğuna göre Hull sı­nıfındaki derslerinde "kahrolası Gestaltcılar!" şeklinde aşağılayıcı bir ifade kullanmıştı. Hull bundan çok rahatsız oldu ve Köhler'e bilimsel konulann bu şekilde bir savaşa dönüştürülmemesi gerektiğini söyledi. Köhler ona "Pek çok şeyi mantık ve bilim dairesi içerisinde tartışmaya gönüllü olduğu­nu ancak insanlar bir adamı bir çeşit otomatik makine haline getiriyorlarsa bununla savaşacağını" söyledi (Amsel&Rashotte, 1984, s.23).

Murphy ve Kovach'a göre (1972), ABD'deki genel eğilim Geştalt psiko­lojisinin ilkelerine baştan başa çevreleyici bir sistemin temeli olarak değil, ilginç ve diğer sistemlere potansiyel olarak yararlı eklemeler gözüyle baktı. Amerikan psikolojisi hem temel hem de örgütlenmiş tepkilerin ortaya çıkabileceğini ve her ikisinin de faydalı olduğunu göstermeye çalıştı.

Pek çok psikolog için Geştalt psikolojisi halen devam etmekte olan bir ekoldür ve büyük ve önemli araştırmaların yapılmasına yardım etmek üze­re de devam edecektir. Geştalt psikolojisi bir devrimin mücadeleci ruhuna artık sahip değildir, fakat pek çok taraftan temel noktalannm detaylandı-rılması ve tasfiye edilmesi için çalışmaktadır. Bu faaliyet Geştalt psikoloji­sinin Amerikan psikolojisinin temel akımlarında tümden kabul edilmedi­ğini göstermektedir. "Geştalt psikolojisi Amerika'da daima bir azınlık ha­reketi olmuştur" (Henle, 1977, s.3). Geştalt psikolojisi farklılıklarının ço­ğunu yitirmemiş olmasına rağmen, algı, düşünme, öğrenme, kişilik, sosyal psikoloji ve güdülenme gibi psikolojinin pek çok alanı üzerinde gözle gö­rünür bir etki bırakmıştır.

Nazi Almanyası'nda Geştalt Psikolojisi

 

Geştalt psikolojisinin kurucuları savaş zamanı Almanya'dan kaçmala-nna rağmen, taraftarlanndan bazıları 1945 yılma Allies tarafından Almanya'nın bozguna uğratılmasına kadar süren Nazi dönemi boyunca ora­da kalmaya devam etti. Geştalt düşüncesinin bu taraftarları görme ve de­rinlik algısı üzerine yoğunlaşarak araştırmalar düzenlemeye devam ettiler. Köhler'in Psikoloji Enstitüsü Berlin Üniversitesinde çalışmaya devam etmiş olmasına rağmen, o dönemdeki tüm Alman Üniversitelerinde oldu­ğu gibi, artık araştırma serbestliği ve akademik özgürlük temel özellik ol­maktan çıkmıştı. 1936 yılında Enstitü'yü ziyaret eden bir Amerikalı ziya­retçi "Geştalt ekolünün ilk kalesinin çorak entelektüel iklimi" yorumunu yapmıştı (Ash'dan alıntı, 1995, s.340). II. Dünya Savaşı boyunca Alman psikologların çoğunun araştırma faaliyetleri savaşla ilgili konulara, özellikle de askeri personelin değerlendirilmesine yönlendirilmişti. Pratik ve uygulamalı araştırmalar, saf bilimsel ve teorik yapılı araştırmalardan da­ha önde gelir olmuştu.

Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.