Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KURT LEWİN (1890-1947) - ALAN TEORİSİ

19. yüzyıl bilimindeki eğilim, alan ilişkileri açısından düşünmek ve atomistik ve elementçi çerçeveden uzaklaşmaktı. Gördüğümüz gibi Wertheimer ve Geştalt psikolojisi bu eğilimi yansıtmaktadır. Psikoloji içerisindeki alan teorisi kavramı, fizikteki güç alanlan kavramına bir analoji olarak uyanmıştı.

Psikolojideki alan teorisi (field theory) hemen hemen yalnızca, Geş­talt psikolojisinin aktif taraftarlarından birisi olan Kurt Lewin'in çalışmasını kapsar. Bununla birlikte Lewin'in Geştalt psikolojisiyle ilişkili durumu çok açık değildir. Kimi zamanlar Geştalt psikologları arasında sınıflandırılmış olmasına rağmen, ayn fakat ilişkili bir sistemin geliştiricisi olarak da görülmüştür. Bağımsız olarak çalışmaya başlamış, fakat daha sonra Geştalt hareketinin merkezi olan Berlin'de Köhler ve 'Wertheimer ile birleşmiştir. Kariyerinde muhafazakar "Geştalt düşüncesi çatısı­nın ötesine geçmiştir.

Lewin'in çalışmalan Geştalt yönelimlidir ancak Geştalt psikologlan algı ve öğrenme üzerinde dururken Lewin ihtiyaçlar, kişilik ve sosyal faktörler üzerinde durmuştur. Geştalt psikologlan davranışı açıklamak amacıyla fizyolojik yapılar üzerinde dururken, Lewin psikolojiyi bir sosyal bilimden daha fazlası olarak görmüştür. İki sebepten ötürü Lewin'in sistemini Geş­talt hareketinin bir detaylandınlışı veya doğal sonucu olarak ele almak meseleyi daha anlaşılır kılacaktır: (a) Lewin bir süre Gestaltçılarla Berlin'de yakın çalışmalar yapmıştı, ve (b) Lewin'in düşünceleri diğer sistemlerden daha çok Geştalt sistemine uygundu.

Lewin Almanya'nın Mogilno yöresinde doğdu. Üniversite eğitimini Freiburg, Münih ve Berlin'de yaptı, psikoloji alanındaki doktora derecesini Berlin'de 1914 yılında aldı. Ayrıca matematik ve fizik eğitimi de aldı. Demir Çarmıhla ödüllendirildigi askerlik görevinden sonra Berlin Üniversitesine geri döndü. Burası Lewin'in Geştalt grubunun üretken ve yaratıcı bir üyesi olduğu, üç kıdemli Gestaltçının bir meslektaşı olarak görüldüğü yerdir. Çağrışım ve motivasyon üzerine önemli araştırmalar yaptı ve alan teorisini geliştirmeye başladı.

Köhler'e şöyle yazmıştı: "Bu benim hayatımı alt üst edecek olsa da, benim için göçmekten başka bir şans olmadığına inanıyorum." (Benjamin'den alıntı, 1993, s. 158-160).21

1932 yılında misafir profesör olarak Stanford Üniversitesinde altı ay ge­çirdiği dönemde ABD'de zaten iyice tanınmıştı. 1933 yılında Nazi tehdidin­den ötürü Almanya'yı kalıcı olarak terk etmeye karar verdi.

Cornell Üniversitesinde iki yıl kaldı ve 1935 yılında, deneysel çocuk sosyal psikolojisi üzerine bir dizi araştırma yapacağı İowa Üniversitesine geçti. Lewin'in annesi ve kız kardeşi Nazi toplama kamplarında ölmüştü.

1944 yılında Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ndeki (MİT) yeni Grup Di­namikleri Araştırma Merkezini geliştirmek ve başkanlığını yapmak üzere davet edildi. Bundan kısa bir süre sonra ölmüş olmasına rağmen (1947), çalışmaları öylesine etkili olmuştu ki, şimdi Michigan Üniversitesi'nde bulunan araştırma merkezi faaliyette kalmaya devam etti.

Lewin 30 yıllık profesyonel faaliyetleri boyunca kendini insan motivas­yonunun genel olarak tanımlanmış alanına adadı. Araştırmaları insan dav­ranışının toplam fiziksel ve sosyal bağlamı üzerinde yoğunlaştı.

Yaşam Alanı

Lewin 30 yıllık kariyeri boyunca kendini, insan davranışını fiziksel ve sosyal bağlamda tanımlayan ve çok geniş bir şekilde tanımlanan insan motivasyonu konusuna adadı (Lewin, 1936, 1939). Onun psikoloji görüşü na­sıl yaşadığımızı ve nasıl çalıştığımızı etkileyen sosyal meseleler üzerinde odaklı ve pratikti. Dönemin fabrikalarının çalışma koşullarını insancıllaştırmak için yollar aradı. Böylece yapılan işin basit bir şekilde hayatı kazanmak için bir yol olmak yerine, daha fazla kişisel doyum getiren bir kaynak olabileceğini düşünüyordu.

Fizikteki alan teorisi Levvin'i bir insanın psikolojik faaliyetlerinin biı tür psikolojik alanda veya yaşam alanında (life space) ortaya çıktığını düşünmeye yöneltmişti. Yaşam alanı bir insanı etkileyebilme ihtimali olan, geçmişe, şimdiye ve geleceğe ait her tür olaydan oluşur. Psikolojik bir bakış açısıyla, davranışı yaşamın bu üç yönünün her biri, herhangi bir tek durumda belirleyebilir. Yaşam alanı bireyin kendi psikolojik çevresiyle etkile­şimi sırasında ortaya çıkan ihtiyaçlarından oluşur.

Yaşam alanı, bireyin biriktirdiği deneyimin tür ve miktarının bir fonk­siyonu olarak çeşitli farklılık dereceleri gösterebilir. Deneyim eksikliğinder ötürü bir yeni doğanın yaşam alanında, eğer varsa bile, çok az farklılaşmış alanlar bulunur. Oldukça eğitimli ve gelişmiş bir yetişkin, geçmiş deneyimlerinin bir fonksiyonu olarak daha karmaşık ve iyi derecede farklılaşmış biı yaşam alanı gösterir.

Lewin fizyolojik süreçlere ait teorik düşüncelerini matematiksel biı model kullanarak sunmak istemiştir. Tek bir durumla ilgilendiği için İsta tistik yöntemler amacına uygun değildi. Belirli bir anda bir insanın muhte mel tüm amaçlarını ve bu amaçların tüm yollarını göstermek amacıyla ya şam alanını haritalandırmak istemiş ve bu görev için yeterli olduğunu his settiği bir (geometri şekli -topoloji- seçmiştir.)

Duane P. Schultz, Sydney Ellen Schultz, Modern Psikoloji Tarihi, Kaknüs yayınları, İstanbul, 2007

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.