Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Acıbadem Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesi’nde (Hazırlık sınıfı dahil) 55.500 (Ellibeşbinbeşyüz) TL, Mühendislik Fakültesi’nde Tıp Mühendisliği Bölümü (Hazırlık sınıfı dahil) 23.175 (Yirmiüçbinyüzyetmişbeş) TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 23.175 (Yirmiüçbinyüzyetmişbeş) TL, Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yönetimi Bölümü 24.500 (Yirmidörtbinbeşyüz) TL’dir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 30.900 (Otuzbindokuzyüz) TL’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (Hazırlık sınıfı dahil) 30.900 (Otuzbindokuzyüz) TL, Psikoloji Bölümü 33.000 (Otuzüçbin) TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu birinci ve ikinci öğretim dahil tüm programlar 24.500 (Yirmidörtbinbeşyüz) TL’dir. Bu ücretlere (% 8) KDV dahil değildir. Öğretim ücretleri iki taksitte alınacak olup, taksitler her yarıyıl başında banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim ücretlerindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artışla sınırlı tutulacaktır. Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Beslenme ve Diyetetik bölümlerinde staj zorunludur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaz tatilinde hastanelerin ilgili bölümlerinde eğitim öğretim yılı sonunda yaz stajı yapmaları zorunludur.  Acıbadem Üniversitesi’nde burslar karşılıksız olup derslere devamlılık gösteren, uzaklaştırma ve okuldan atılma disiplin cezası almayan öğrenciler için başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim öğretim süresince devam eder. Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla iki yıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıl olup (Tıp Fakültesi için altı yıl), önlisans programları için dört yarıyıldır.  Burslar sadece eğitim ücretini kapsamakta olup barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Acıbadem Üniversitesi bölümlerine burslu olarak yerleştirilen öğrenciler üniversitenin başka bir bölümüne yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam eder. Çift anadal programı öğrencileri belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci anadal ders yükümlülüklerinden herhangi birini tamamlamış olmaları durumunda, burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. Burs yönergesi kapsamında yer alan burslarda birden fazlasından yararlanmak için gerekli şartları sağlayan öğrenci, kendi açısından en avantajlı olan yalnızca bir tek burs hakkından yararlanabilir. Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB) bu koşul kapsamında değildir. Acıbadem Üniversitesi Üstün Başarı Bursu; Tam burslu olarak Tıp Fakültesi’ne yerleşen, yerleştirildiği puan türünden LYS başarı sıralamasında ilk 500 içinde yer alan öğrencilere sağlanan burstur. Burs kapsamı: Eğitim-öğretim ücretini; 9 ay süreyle aylık 750 TL burs desteğini; eğitim günlerinde öğle yemeğini; ihtiyaç temelli olarak, konukevinde iki kişilik odalarda ücret ödemeden kalınmasını içermektedir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursu; Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2015-2016 akademik yılından itibaren  eğitime başlayan %100 veya %50 burslu olarak öğrenim görecek öğrencilere sağlanan burstur. Burs hakkı kazanan öğrenciler ayrıca; Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu Programına başvurabilirler. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne %50 burslu olarak yerleştirilen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler: Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve IB diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler; ABITUR veya MATURA diplomasına sahip ve bu diplomadaki notu 2 veya daha iyi olan öğrenciler; Fransız Bakalorya sınavını alan (Fransız liselerinden alınacak denklikler kabul edilmeyecektir.) ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrenciler; SAT sınavından 2000 veya üstünde puan alan ve MF-3 puan türüne göre başarı sıralamasında ilk 2.000 içerisinde yer alan öğrenciler. Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB); Kerem Aydınlar Vakfı tarafından kapsamı ihtiyaç temelli olarak yemek, cep harçlığı ve öğrenci konukevi için sağlanan burstur. Burs kapsamında: Yemek Bursu (eğitim günlerinde öğle yemeği), Cep Harçlığı (masraflarına katkı olarak 9 ay süreyle aylık 300 TL), Öğrenci Konukevi Bursu (İki kişilik odalarda konaklama -  İstanbul içi yakın bölgeler için konukevi bursu verilmeyecektir). Burs başvuruları Kerem Aydınlar Vakfı tarafından değerlendirilir. Özel Burslar;  Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi Bursu: Kerem Aydınlar Anadolu Öğretmen Lisesi  ve 2014-2015 eğitim-öğretim döneminde  eğitime başlayan Kerem Aydınlar Fen Lisesi mezunları, Acıbadem Üniversitesi’nde herhangi bir bölüm ve programa yerleşme durumunda %50 eğitim ücreti muafiyet hakkına sahiptir. Şehit ve Gazi Çocukları Bursu: Şehit ve Gazi çocuklarına önlisans, lisans ve lisansüstü programları öğrenim ücretlerinde %20 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır. Burstan yararlanabilmek için resmi kurumlarca verilmiş  şehit veya gazi belgesinin ibraz edilmesi gerekmektedir. Eğitimci ve Sağlık Profesyonelleri Bursu: Eğitimciler (öğretmen, öğretim elemanları), tıp doktorları, diş hekimleri, eczacılar ve diğer sağlık profesyonelleri ile bu kişilerin eş ve çocuklarına önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinde %10 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır. Burstan yararlanabilmek için ilgili kurumlarca verilmiş belgelerin ibraz edilmesi gerekmektedir. Acıbadem Bursu: Acıbadem Sağlık Grubu ve Acıbadem Üniversitesi çalışanları ile bu kişilerin eş ve çocuklarına önlisans, lisans ve lisansüstü öğrenim ücretlerinde %10 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır.  Kardeş Bursu:Acıbadem Üniversitesi’nde okuyan kardeşlere beraber okudukları her yıl, her kardeş için %5 eğitim ücreti muafiyet bursu sağlanır. Çalışan Öğrenci Programı Bursu: Acıbadem Üniversitesi, öğrencilerine üniversitenin ve Acıbadem Sağlık Grubu’nun çeşitli bölümlerinde  yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi www.acibadem.edu.tr adresinde mevcuttur.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Acıbadem Üniversitesi’nde eğitim ücretlidir. 2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesi’nde (Hazırlık sınıfı dahil) 47.500 (Kırk yedi bin beş yüz) TL, Mühendislik Fakültesi’nde Tıp Mühendisliği Bölümü (Hazırlık sınıfı dahil) 19.000 (On dokuz bin) TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde; Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü 20.850 (yirmi bin sekiz yüz elli) TL, Hemşirelik Bölümü ve Sağlık Yönetimi Bölümü 22.250 (Yirmi iki bin iki yüz elli) TL’dir. Beslenme ve Diyetetik Bölümü 24.600 (Yirmi dört bin altı yüz) TL’dir. Fen Edebiyat Fakültesi’nde; Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 27.800 (Yirmi yedi bin sekiz yüz) TL, Psikoloji Bölümü 30.000 (Otuz bin) TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksek Okulu’nda birinci ve ikinci öğretim dahil tüm programlar 22.250 (yirmi iki bin iki yüz elli) TL’dir. Bu ücretlere (% 8) KDV dahil değildir.
Öğretim ücretleri iki taksitte alınacak olup, taksitler her yarıyıl başında banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim ücretinin tamamının bir defada peşin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. Öğretim ücretlerindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre TÜFE+ÜFE/2 oranında artışla sınırlı tutulacaktır. ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksız olup başarı durumuna bakılmaksızın normal eğitim öğretim süresince devam eder. Tıp Fakültesi ve Tıp Mühendisliği Bölümü için yabancı dil hazırlık programında geçirilecek süreyi de kapsar. Barınma, beslenme, ulaşım vb. konular burs kapsamı dışındadır. Öğrenci uzaklaştırma ve okuldan atılma disiplin cezası almadığı sürece bursu devam eder. Burslu programlarına ilave olarak Kerem Aydınlar Vakfı tarafından, yerleştiği programın puan türüne göre LYS başarı sırası ilk 1.000 (bin) içinde olan öğrencilere %100 yüksek başarı bursu verilecektir. Bu bursla ilgili ayrıntılı bilgi www.acibadem.edu.tr adresinde mevcuttur. Hemşirelik bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde staj zorunludur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaz tatilinde hastanelerin ilgili bölümlerinde eğitim öğretim yılı sonunda yaz stajı yapmaları zorunludur. Önlisans ve Lisans programlarımıza, birinci tercihinden yerleştirilenlere % 5 indirim sağlanacaktır. Birden fazla burs oranı almaya hak kazanan öğrencilere en yüksek olan burs oranı uygulanır.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Acıbadem Üniversitesinde eğitim ücretlidir. 2013-2014 eğitim ve öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesinde (Hazırlık sınıfıdahil) 47.500 (Kırkyedibinbeşyüz)TL., Sağlık Bilimleri Fakültesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Sağlık Yönetimi bölümlerinde 19.000 (Ondokuzbin) TL., Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde 8.750 (Sekizbinyediyüzelli) TL., Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İle Psikoloji Bölümünde 30.000 (Otuzbin)TL., Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında 13.000 (Onüçbin)TL. dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Öğretim ücretleri iki taksitle alınacaktır.
Taksitler her yarıyıl başında tahsil edilecektir. Öğretim ücretinin tamamının bir defada peşin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. Bankayla eğitim ve öğretim kredi anlaşması yapılarak eğitim ve öğretim ücreti banka aracılığıyla tahsil edilecektir.
Öğretim ücretlerindeki olasıyıllık artışlar, bir önceki yıla göre TÜFE+ÜFE/2 oranında artışile sınırlıtutulacaktır.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Acıbadem Üniversitesinde eğitim ücretlidir. 2012-2013 eğitim ve öğretim yılında öğretim ücreti Tıp Fakültesinde (Hazırlık sınıfı dahil) 44.000(Kırkdörtbin)TL., Sağlık Bilimleri Fakültesinin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile Sağlık Yönetimi bölümlerinde 18.000(Onsekizbin)TL., Hemşirelik Bölümünde 8.100(Sekizbinyüz)TL., Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm programlarında 12.000(Onikibin)TL. dir. Bu ücretlere KDV dahildir. Öğretim ücretleri iki taksitle alınacaktır. Taksitler her yarıyıl başında tahsil edilecektir. Öğretim ücretinin tamamının bir defada peşin ödenmesi durumunda %5 indirim uygulanacaktır. Bankayla eğitim ve öğretim kredi anlaşması yapılarak eğitim ve öğretim ücreti banka aracılığıyla tahsil edilecektir. Öğretim ücretlerindeki olası yıllık artışlar, bir önceki yıla göre TÜFE+ÜFE/2 oranında artış ile sınırlı tutulacaktır. Öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim öğretim ücretini kapsamaktadır. Barınma, beslenme, ulaşım vb konular burs kapsamı dışındadır. Burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. Hemşirelik bölümü ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde staj zorunludur. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin yaz tatilinde hastanelerin ilgili bölümlerinde eğitim öğretim yılı sonunda yaz stajı yapmaları zorunludur. YGS ve LYS giriş sınavı sonrasında aldığı puana göre tercih yaparken Acıbadem Üniversitesi programlarını ilk üç içerisinde tercih eden ve kayıt yaptıran öğrencilere eğitim ücretinin %15' i oranında burs verilecektir. Birden fazla burs oranı almaya hak kazanan öğrencilere en yüksek olan burs oranı verilir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.