Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2015-2016 dönemi yıllık öğrenim ücretleri  şu  şekilde belirlenmiştir. Tıp Fakültesi 49,100.- TL, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 33,550.- TL, diğer tüm lisans programlan için 30,850.- TL, önlisans programları 16,700.- TL, tüm bölümler için zorunlu veya isteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı 30,850.- TL’dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil değildir. Yıllık öğrenim ücreti Üniversite tarafından ilan edilen banka ile veya anlaşma yapılmış taksit özelliğine sahip kredi kartları kullanılarak ödenir. Takip eden her yıl için öğrenim ücreti ekonomik koşullara göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; Türkiye içinde aldıkları eğitim ücreti için geçerlidir. Bunun dışında kalan; barınma, beslenme, ulaşım, kitap ile Türkiye dışındaki eğitim giderleri burs kapsamı dışındadır. Yerleşme bursları karşılıksız olup yerleştirildiği bölümün kanunla belirlenen azami eğitim-öğretim süresince kesilmez. Burada sözü edilen öğrenim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. Programların öğretim dili için  ile ilgili programların bakınız koşullarını inceleyiniz. Bahçeşehir Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile İletişim Fakülteleri programlarının burssuz kontenjanlarına “APPLY BAU” ile öğrenci başvuruları koşullu olarak kabul edilmektedir. “APPLY BAU” takdir edilen burslar yerleşme bursu niteliği taşımaktadır
23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 dönemi yıllık ücretleri; Tıp Fakültesi Programları ve bunların İngilizce Hazırlık Programı için 45.500,00 TL, Mühendislik Fakültesi Programları ve bunların İngilizce Hazırlık Programı için 31.050,00 TL, diğer tüm lisans programları ve bunların İngilizce Hazırlık Programı için 28.500,00 TL, tüm Önlisans programları için 15.400,00 TL’dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil değildir. Yıllık öğrenim ücreti Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ile kanunlara uygun kredi sözleşme düzenlemesi koşuluyla veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları kullanılarak taksitler halinde ödenir. Öğrenim ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında peşin olarak ödenirse % 5 indirim uygulanır. Takip eden her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından ekonomik koşullara göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; Türkiye içinde aldıkları eğitim ücreti için geçerlidir. Bunun dışında kalan; barınma, beslenme, ulaşım, kitap, Türkiye dışındaki eğitim giderleri burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup kanunla belirlenen yerleştirildiği bölümün azami eğitim-öğretim süresince kesilmez. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda “Burslu” öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 dönemi yıllık ücretleri; Tıp Fakültesi Programlarıve bunların İngilizce Hazırlık Programıiçin 41.700 TL, Mühendislik Fakültesi Programları ve bunların İngilizce Hazırlık Programıiçin 28.425 TL, diğer tüm lisans programlarıve bunların İngilizce Hazırlık Programıiçin 26.000 TL, tüm önlisans programlarıiçin 14.000 TL’dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil değildir.
Yıllık öğrenim ücreti Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ile kanunlara uygun kredi sözleşme Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları(2. Kısım) Yükseköğretim programlarıile ilgili bazıözel koşul ve açıklamalara bu kılavuzda özet olarak yer verilmiştir.
Adaylar, öğretim sırasında ödenecek olan ücretler, harçlar, burslar, burs devam koşulları, barınma, zorunlu hizmet vb. bilgileri ilgili Üniversitelerden edinebileceklerdir. Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih etmek istedikleri programların bulunduğu üniversitelerin İnternet sayfasında yer alan bilgileri dikkatle incelemeleri, koşullarla ilgili üniversitelerden ayrıntılıbilgi almalarıyararlarına olacaktır. Bu koşulların uygulanmasıile ilgili ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmamaktadır.
Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları2 kısım halinde düzenlenmiştir. 1. Kısım'da yer alan koşullar, adayların Aday İşlemleri Sisteminde bulunan bilgileri doğrultusunda bilgisayar tarafından kısmen veya tamamen kontrol edilerek (yaş, uyruk, cinsiyet vb.) yerleştirme işlemi yapılacaktır. 2. Kısım'da yer alan koşullar yerleştirme işleminde ÖSYM tarafından dikkate alınmayacak koşullardır. Bu koşulların uygulanmasıilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu koşulların uygulanmasında ÖSYM'nin sorumluluğu bulunmaz düzenlemesi koşuluyla veya Üniversitenin anlaşmalıolduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartlarıkullanılarak taksitler halinde ödenir. Öğrenim ücretinin tamamıkesin kayıt sırasında peşin olaraködenirse % 5 indirim uygulanır. Takip eden her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından ekonomik koşullara göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine veödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; Türkiye içinde aldıkları eğitim ücreti için geçerlidir. Bunun dışında kalan; barınma, beslenme, ulaşım, kitap, Türkiye dışındaki eğitim giderleri burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup kanunla belirlenen yerleştirildiği bölümün azami eğitim-öğretim süresince kesilmez. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda “Burslu” öğrenci alınacağıbelirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.

24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Bahçeşehir Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 eğitim yılı yıllık ücreti; tüm lisans programları ve bunların İngilizce Hazırlık Programı için 24.750 TL, ön lisans programları ve bunların İngilizce Hazırlık Programı için 13.400 TL'dir. Bu ücretlere % 8 KDV dahil değildir. Yıllık öğrenim ücreti Üniversite tarafından tahsilat için ilan edilen banka ile kanunlara uygun kredi sözleşme düzenlemesi
koşulu ile veya Üniversitenin anlaşmalı olduğu taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile taksitler halinde ödenir. Öğrenim ücretinin tamamı kesin kayıt sırasında peşin olarak ödenirse % 5 indirim uygulanır. Takip eden her yıl için öğrenim ücreti Mütevelli Heyeti tarafından ekonomik koşullara göre yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilen yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdür. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; yurtiçinde belirtildiği orandaki eğitim ücretini karşılamaktadır. Bunun dışında kalan; barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup azami eğitim-öğretim süresince kesilmez. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda "Burslu" öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. Öğretim dili, önlisans programları hariç İngilizce'dir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.