Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2015-2016 ders yılında öğrenim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfı için, KDV hariç (halen KDV %8’dir.) yıllık 23.461,- Türk Lirasıdır.  Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Karşılıksız olan bu burslar, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil, öğrenci Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece verilir. Tercih Kısıtı: Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte iken yeniden Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavına ve Özel Yetenek Sınavına giren Mimarlık Fakültesi  İç Mimarlık Bölümü öğrencileri öğrenim gördüğü programın burslu kontenjanları için tercih hakkı kullanamazlar.  Yıllık öğrenim ücretinin yarısı eğitim-öğretim yılı başında üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci yarıyılın başında ve kayıt yaptırılmadan veya kayıt yenilenmeden önce üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı dahil, takip eden yıllarda öğrenim ücretine yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu öğrenciler hariç, normal öğrenim süresini aşan bütün öğrenciler, yıllık öğrenim ücreti yerine, kalan dersleri için kurumsal ders kredisi başına ücret öder. %50 ve %25 Burslu öğrenciler kredi başına ücretlerini burs oranları nispetinde indirimli öder. Ders kredisi başına ödenecek ücret, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenip ilan edilir. Çankaya Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilere, aşağıda ifade edilen burs imkanları, indirim olanakları ve sosyal yardımlar tanınmaktadır:
a) Üstün Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 1.350,- TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 595,- TL verilir. Bu burs karşılıksızdır ve öğrenim ücretlerindeki artış oranında güncellenerek normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.
b) Yurt  İmkanları ve Yurt Bursu: Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsü içerisinde 82 kişilik Kız, 82 kişilik de erkek öğrenci kapasiteli modern, ücretli yurtlar bulunmaktadır. Ayrıca Balgat kampüsündeki Özel Petek Kız Öğrenci Yurdu’ndan Çankaya Üniversitesi öğrencilerine özel kontenjan sağlanmaktadır. Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde Dil puan türünde ilk 350, Dil puan türü hariç diğer puan türlerinde ilk 7.000  içine giren öğrencilerin tümü üç kişilik odalarda 3 öğün yemek dahil ücretsiz yurt hakkına sahip olacaktır ve sıralamasız olarak yurtlara yerleştirilecektir. Kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre Dil puan türünde İlk 351-650 arasında yer alan, diğer puan türlerinde ise ilk 7.001-10.000 arasında yer alan öğrenciler ise üniversite yurtlarından %50 indirimli olarak yararlanırlar. Yurt bursları öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği, uyarı ve kınama dışında disiplin cezası alınmadığı müddetçe  İngilizce Hazırlık programında geçirilecek bir yıl ile lisans programında geçirilecek en fazla dört yılı kapsar.Yurt ücretleri her yıl Mütevelli Heyetince belirlenir. Yurtlarla ilgili genel bilgilere Çankaya Üniversitesi web sitesinden ulaşılabilir.
c) Bilim Bursu: TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesi’ndeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, altın madalya almış olanlar için ayda 1.240,- TL, gümüş madalya almış olanlar için 970,- TL, bronz madalya almış olanlar için 865,- TL’dir.
d) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans
programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun %50 Burslu ve %25 Burslu ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genel Kurmay Başkanlığı’nca onaylanmak kaydıyla %100 burs verilir.
e) Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma Notu İndirimi: Orta öğretimlerini IB programlarından mezun olarak tamamlayan ve Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece Uluslararası Bakalorya (IB) programları başarısına göre diploma notu 40 ve üstü olanlara %50, 33 – 39 arasında olanlara %25 oranında öğretim ücreti indirim uygulanır.
f) Akademik Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası için öğrenim ücretinde %20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası için  öğrenim ücretinde %50 indirim) o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak normal öğrenimi süresince verilir.
g) Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı indirimi yapılır. Bu indirim, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar.
h) Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup, yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
i) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur.
j) Arı Okulları İndirimi: Arı Okullarından mezun olup üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.
k) Mali ve Sosyal Yardım: Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
l) Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır. Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrenciler, hak ettikleri tüm burs ve indirimlerden, koşullarını taşımak kaydıyla, öğrenimi süresince aynı anda yararlanır. Öğrencinin her yarıyıl ödeyeceği ücret, burs ve indirimlerin ayrı ayrı uygulanmasıyla belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları halinde, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programında normal öğrenim süresince ek ücret almaksızın eğitim almalarını teşvik eder.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 ders yılında öğrenim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfı için, KDV hariç (halen KDV %8’dir.) yıllık 21.723,- Türk Lirasıdır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır. Karşılıksız olan bu burslar, iki defa disiplin cezası alınmaması koşulu ile öğrencinin not ortalamasına bakılmaksızın, ilgili programda öğrenim gördüğü sürece devam eder. Tercih Kısıtı: Üniversitemizde öğrenimine devam etmekte iken yeniden YGS/LYS Sınavlarına ve Özel Yetenek Sınavına giren Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü öğrencileri öğrenim gördüğü programın burslu kontenjanları için tercih hakkı kullanamazlar. Yıllık öğrenim ücretinin yarısı eğitim-öğretim yılı başında üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci yarıyıl başında ders kayıtları sırasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı dahil, takip eden yıllarda öğrenim ücretine yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu öğrenciler hariç, normal öğrenim süresini aşan bütün öğrenciler, yıllık öğrenim ücreti yerine, kalan dersleri için ders kredisi başına ücret öder. %50 ve %25 Burslu öğrenciler kredi başına ücretlerini burs oranları nispetinde indirimli öder. Ders kredisi başına ödenecek ücret, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenip ilan edilir. Çankaya Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilere, aşağıda ifade edilen burs imkanları, indirim olanaklarıve sosyal yardımlar tanınmaktadır:
a) Üstün Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 1.250,- TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 550,- TL verilir. Bu burs karşılıksızdır ve normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.
b) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun %50 Burslu ve %25 Burslu ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genel Kurmay Başkanlığı’nca onaylanmak kaydıyla %100 burs verilir.
c) Akademik Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49 arası için öğrenim ücretinde %20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası için öğrenim ücretinde %50 indirim) o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak normal öğrenimi süresince verilir.
d) Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı indirimi yapılır. Bu indirim, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar.
e) Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup, yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
f) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eşzamanlı okuma şartı yoktur.
g) Arı Okulları İndirimi : Arı Okullarından mezun olup 2003-2004 öğretim yılından itibaren üniversitemize yerleştirilip kayıt yaptıran öğrencilerin ödeyecekleri öğretim ücretlerinden %25 oranında Arı Okulları indirimi uygulanır.
h) Mali ve Sosyal Yardım: Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her eğitim-öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
i) Kısmi Zamanlı (Part-Time) Çalışma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve spor salonları ile benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır.
Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrenciler, hak ettikleri tüm burs ve indirimlerden, koşullarını taşımak kaydıyla, öğrenimi süresince aynı anda yararlanır. Öğrencinin her yarıyıl ödeyeceği ücret, burs ve indirimlerin ayrı ayrı uygulanmasıyla belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları halinde, anadal bölümlerinin yanısıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programında normal öğrenim süresince ek ücret almaksızın eğitim almalarını teşvik eder.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Çankaya Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında öğrenim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfıiçin, KDV hariç (halen KDV %8’dir.) yıllık 20.688,- Türk Lirasıdır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğrenim ücretini kapsamakta olup barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamıdışındadır. Karşılıksız olan bu burslar, iki defa disiplin cezası alınmaması koşulu ile öğrencinin not ortalamasına bakılmaksızın, ilgili programda öğrenim gördüğü sürece devam eder.
Yıllık öğrenim ücretinin yarısıeğitim-öğretim yılıbaşında üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısıda ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarısırasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. 2014-2015 eğitim-öğretim yılıdahil, takip eden yıllarda öğrenim ücretine yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu öğrenciler hariç, normal öğrenim süresini aşan bütün öğrenciler, yıllık öğrenim ücreti yerine, kalan dersleri için ders kredisi başına ücret öder. %50 ve %25 Burslu öğrenciler kredi başına ücretlerini burs oranlarınispetinde indirimli öder. Ders kredisi başına ödenecek ücret, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenip ilan edilir. Çankaya Üniversitesi’ne yerleşen öğrencilere, aşağıda ifade edilen burs imkanları, indirim olanaklarıve sosyal yardımlar tanınmaktadır:

a) Akademik Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49 arasıiçin öğrenim ücretinde %20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00 arası için öğrenim ücretinde %50 indirim) o yılı izleyen eğitim-öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak normal öğrenimi süresince verilir.

b) LYS Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 1200,- TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 535,- TL verilir. Bu burs karşılıksızdır ve normal öğrenim süresi boyunca öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.

c) Bilim Bursu: TÜBİTAK’ca tespit edilen uluslararasıbilimsel yarışmalarda altın, gümüşve bronz madalya alan ve ödül aldıklarıalanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM’ce sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesi’ndeki normal öğrenim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, altın madalya almışolanlar için ayda 1.100,- TL, gümüş madalya almış olanlar için 850,- TL, bronz madalya almışolanlar için 775,- TL’dir.

d) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu’nun %50 Burslu ve %25 Burslu ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genel Kurmay Başkanlığı’nca onaylanmak kaydıyla %100 burs verilir.

e) Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı indirimi yapılır. Bu indirim, sadece indirim oranı kadar öğrenim ücretini kapsar.

f) Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup, yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğrenim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.

g) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe, yatıracağıöğrenim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eşzamanlı okuma şartı yoktur.

h) Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve spor salonlarıile benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır.

i) Mali ve Sosyal Yardım: Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarlarıher eğitim-öğretim yılıiçin Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrenciler, hak ettikleri tüm burs ve indirimlerden, koşullarını taşımak kaydıyla, öğrenimi süresince aynı anda yararlanır. Öğrencinin her yarıyıl ödeyeceği ücret, burs ve indirimlerin ayrıayrı uygulanmasıyla belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları halinde, anadal bölümlerinin yanısıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programında normal öğrenim süresince ek ücret almaksızın eğitim almalarını teşvik eder.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Çankaya Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 ders yılında öğretim ücreti tüm bölümler, meslek yüksekokulu ve hazırlık sınıfı için, KDV hariç (halen KDV %8'dir.) yıllık en fazla 18.980,- Türk Lirasıdır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece öğretim ücretini kapsamakta olup barınma, beslenme, ulaşım, kitap vb. giderler burs kapsamı dışındadır.
Karşılıksız olan bu burslar, iki defa disiplin cezası alınmaması koşulu ile öğrencinin not ortalamasına bakılmaksızın, ilgili öğrenim gördüğü sürece devam eder. Yıllık öğretim ücretinin yarısı öğretim yılı başında üniversiteye kayıt sırasında, diğer yarısı da ikinci yarıyıl başında ders kayıtları sırasında üniversitemizin anlaşmalı olduğu bankaya ödenir. 2013-2014 öğretim yılı dahil, takip eden yıllarda öğretim ücretine yapılabilecek yıllık artışları, bir önceki yıla göre Tüketici Fiyatları Endeksindeki (TÜFE) artış ile sınırlı tutmayı Çankaya Üniversitesi taahhüt eder. Tam Burslu öğrenciler hariç, normal öğretim süresini aşan bütün öğrenciler, yıllık öğretim ücreti yerine, kalan dersleri için ders kredisi başına ücret öder. %50 ve %25 Burslu öğrenciler kredi başına ücretlerini burs oranları nispetinde indirimli öder. Ders kredisi başına ödenecek ücret, her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenip ilan edilir. Çankaya Üniversitesi'ne yerleşen öğrencilere, aşağıda ifade edilen burs imkanları, indirim olanakları ve sosyal yardımlar tanınmaktadır:
a) Akademik Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık Sınıfı hariç, birinci sınıf sonundaki başarıları dikkate alınarak yıl sonundaki genel not ortalamasına göre (4.00 üzerinden 3.00-3.49, Hukuk Fakültesi'nde 100 üzerinden 77-88 arası için öğretim ücretinde %20 indirim, 4.00 üzerinden 3.50-4.00, Hukuk Fakültesi'nde 100 üzerinden 89-100 arası için öğretim ücretinde %50 indirim) o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız olarak normal öğretim süresince verilir.
b) LYS Başarı Bursu: Çankaya Üniversitesi Tam Burslu programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrencilerden LYS yerleştirme puanına göre Türkiye genelinde ilk 250 içinde yer alanlara her yıl 9 ay süre ile ayda 1.100,- TL, 251-2.000 arasında yer alanlara da her yıl 9 ay süre ile ayda 500,- TL verilir. Bu burs karşılıksızdır ve normal öğretim süresi boyunca öğrencinin yıl sonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği sürece devam eder.
c) Bilim Bursu: TÜBİTAK'ca tespit edilen uluslar arası bilimsel yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alanlardaki üniversitemiz Tam Burslu programlarına kontenjan dışı, ÖSYM'ce sınavsız yerleştirilenlere Bilim Bursu verilir. Bu burs, İngilizce Hazırlık Programında geçirilebilecek süre dahil öğrencinin Çankaya Üniversitesindeki normal öğretim süresi boyunca her yıl 9 ay süre ile verilir. Burs miktarları, altın madalya almış olanlar için ayda 1.000,- TL, gümüş madalya almış olanlar için 800,- TL, bronz madalya almış olanlar için 700,- TL'dir.
d) Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu: Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi çocuğu olanlara her fakülteden 1 öğrenciye, Meslek Yüksekokulu'nun %50 Burslu ve %25 Burslu ön lisans programlarına yerleşen öğrencilerden terör şehidi veya terör gazisi çocuğu olan 3 öğrenciye, Genel Kurmay Başkanlığı'nca onaylanmak kaydıyla %100 burs verilir.
e) Sporda Başarı İndirimi: Üniversitemiz %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilerden, faaliyetlerimiz dahilindeki spor branşlarında üstün başarılı olduklarını belgeleyenlerle, üstün başarı gösterebilecekleri ümidi verenler arasından kulüp ve üniversite takımlarımızda oynamaya hak kazananlara Sporda Başarı indirimi yapılır. Bu indirim, sadece indirim oranı kadar öğretim ücretini kapsar.
f) Çankaya Üniversitesi Mezun İndirimi: Önceki yıllarda Üniversitemizin ön lisans veya lisans programlarından mezun olup, yeniden LYS sonucunda Üniversitemizin %50 Burslu, %25 Burslu ve Burssuz programlarına yerleşen öğrencilere, yatıracağı öğretim ücreti üzerinden %30 oranında mezun indirimi uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
g) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeşin öğrenim görmesi halinde her bir kardeşe,
yatıracağı öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirim uygulanır. Bu indirim öğrenim gördüğü sürece geçerlidir. Öğrencilerin kardeş indiriminden yararlanabilmeleri için eş zamanlı okuma şartı yoktur.
h) Kısmi Süreli (Part-Time) Çalışma: Üniversitemizin bilgisayar laboratuvarları, kütüphanesi ve spor salonları ile benzeri yerlerde öğrenciler kısmi süreli olarak çalışabilirler. Kısmi süreli olarak çalışacak öğrencilere, çalıştıkları saatler için asgari ücret üzerinden ücret tahakkuk ettirilir ve sigorta girişleri yapılır.
i) Mali ve Sosyal Yardım: Üniversitemizde öğrenim gören ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrencilerden her akademik yıl başında Üniversitemize başvuruda bulunanlar arasından seçilenlere verilecek karşılıksız yardımdır. Mali ve Sosyal Yardımdan yararlanacak öğrencilere verilecek yardım tür ve miktarları her öğretim yılı için Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Üniversitemiz programlarına yerleşen öğrenciler, hak ettikleri tüm burs ve indirimlerden, koşullarını taşımak kaydıyla, öğrenimi süresince aynı anda yararlanır. Öğrencinin her yarıyıl ödeyeceği ücret, burs ve indirimlerin ayrı ayrı uygulanmasıyla belirlenir ve öğrenciye bildirilir. Üniversitemiz, lisans programlarına yerleşen öğrencilerin, gerekli koşulları sağlamaları halinde, anadal bölümlerinin yanı sıra bir başka bölümde çift anadal veya yan dal programında normal öğretim süresince ek ücret almaksızın eğitim almalarını teşvik eder.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.