Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Gediz Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2015-2016 öğretim yılında öğrenim ücreti KDV dahil olmak üzere yıllık Hukuk Fakültesinde 22.500 TL, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölümlerinde; 22.000 TL, İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde 22.000 TL, Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde; 22.000 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinde; Hemşirelik 16.500 TL, diğer bölümler 19.000 TL, ön lisans programlarında; Adalet ve Optisyenlik Programları 13.200 TL, İş sağlığı ve Güvenliği uzaktan öğretim programı 5000 TL, diğer programlar 10500 TL,  İngilizce Hazırlık Sınıfı 20.000 TL’dir. Öğrenim ücretleri üniversitenin ilan ettiği anlaşmalı banka sözleşmesinde belirtilen koşullarda sekiz taksitle ödenebilmektedir. Ücretler her yıl yılsonu TÜFE oranını aşmayacak şekilde ve bir sonraki öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet kararıyla arttırılır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, kitap vb. gibi konular burs kapsamına girmez. Üniversitemizde burslu program öğrencilerine; zorunlu hazırlık eğitimi için iki,  lisans eğitimi için beş yıl olmak üzere (herhangi bir nedenle burs kesilme işlemi yapılmadan)  burs imkânı verilir. Ön lisans eğitimi için kesintisiz burs süresi 3 yıldır. Üstün Derece Bursu: LYS yerleştirme puanı türüne göre; Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasına giren ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 2000 TL,  501-1000 arasındaki öğrencilere 1000 TL,  1001- 3000 arasındaki öğrencilere 750 TL,  3001- 5000 arasındaki  öğrencilere 250 TL, 5001- 15000 arasına giren öğrencilere de 150 TL tutarında verilen burslardır. Burs, yukarıda belirtilen miktarlarda her bir eğitim-öğretim yılında 8 ay boyunca karşılıksız verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanların ve dönem (yarıyıl ) ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencilerin bursu kesilir. Sonraki dönem ( yarıyıl ) şartların yeniden sağlanması halinde izleyen dönemde ( yarıyıl ) burs tekrar bağlanır. Akademik Başarı Bursu: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç öğretim programında gösterilen tüm dersleri almış ve sınıfı 3.50-3.80 arası not ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin yarısından; 3.81-4.00 arasında not ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulurlar. Burs, öğrenciliğinin devam etmesi koşuluyla 2. Sınıftan itibaren verilir. Yararlanma koşulunun devam ettirilememesi halinde bir sonraki yıl kesilir, tekrar sağlandığında yeniden bağlanır. Yurt Bursu: LYS yerleştirme puanı türüne göre, ilk 1000 öğrenci arasına giren, kazanan ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye ücretsiz yurt imkânı sağlanacaktır.  Spor Bursu: Rektörlük tarafından belirlenen spor dallarında tercih zamanından önce ilan edilen tarihlerde yapılacak olan spor mülakatlarında başarılı bulunan adaylara üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilecek olan bursları kapsar. (Spor Bursu ve koşulları için www.gedız.edu.tr adresinde ilan edilen Gediz Üniversitesi Burs Yönergesine bakınız.) Lisans ve önlisans eğitimleri Seyrek Yerleşkesinde,  İngilizce Hazırlık eğitimi ise Seyrek Hazırlık Binasında yapılacaktır.  Barınma olanakları, Öğrencilere sağlanan yurt imkânları ve yararlanma koşulları için üniversitemizin internet sitesini inceleyiniz.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Gediz Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 öğretim yılında öğrenim ücreti KDV dahil olmak üzere yıllık Hukuk Fakültesinde 20.500 TL, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölümlerinde; Mimarlık; 19.750 TL diğer bölümler 18.750 TL,  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde 17.750 TL, Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde; Psikoloji: 19.750 TL, diğer bölümler 17.250 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinde; Hemşirelik 14.900 TL, diğer bölümler 17.250 TL, ön lisans programlarında; Adalet ve Optisyenlik Programları 12.000 TL diğer programlar 9.600 TL, uzaktan öğretim önlisans programı 5000 TL, İngilizce Hazırlık Sınıfı 16.500 TL’dir. Öğrenim ücretleri üniversitenin ilan ettiği anlaşmalı banka sözleşmesinde belirtilen koşullarda sekiz taksitle ödenebilmektedir. Ücretler her yıl yılsonu TÜFE oranını aşmayacak şekilde ve bir sonraki öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet kararıyla arttırılır. Uzaktan öğretim programlarına yerleşen öğrencilerin internet erişimli bir bilgisayar kullanmaları gereklidir. Dönem sonu sınavları uzaktan öğretim programının bağlı olduğu Meslek Yüksekokulunun bulunduğu kampüste yapılır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, kitap vb. gibi konular burs kapsamına girmez. Üniversitemizde öğrencilere zorunlu hazırlık eğitimi için iki, lisans eğitimi için beş yıl olmak üzere (herhangi bir nedenle burs kesilme işlemi yapılmadan) burs imkânı verilir. Ön lisans eğitimi için kesintisiz burs süresi 3 yıldır.
Üstün Derece Bursu: LYS yerleştirme puanı türüne göre; Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasına giren ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 2000 TL, 501-1000 arasındaki öğrencilere 1000 TL, 1001-3000 arasındaki öğrencilere 750 TL, 3001- 5000 arasındaki öğrencilere 250 TL, 5001- 15000 arasına giren öğrencilere de 150 TL tutarında verilen burslardır. Burs, yukarıda belirtilen miktarlarda her bir eğitim-öğretim yılında 8 ay boyunca karşılıksız verilir.
Hazırlık sınıfında başarısız olanların ve dönem (yarıyıl ) ortalaması 2.50’nin altına düşen öğrencilerin bursu kesilir. Sonraki dönem (yarıyıl) şartların yeniden sağlanması halinde izleyen dönemde (yarıyıl) burs tekrar bağlanır.
Akademik Başarı Bursu: Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç öğretim programında gösterilen tüm dersleri almış ve sınıfı3.50-3.80 arası not ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin yarısının; 3.81-4.00 arasında not ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulurlar. Burs, öğrenciliğinin devam etmesi koşuluyla 2. Sınıftan itibaren verilir. Yararlanma koşulunun devam ettirilememesi halinde bir sonraki yıl kesilir, tekrar sağlandığında yeniden bağlanır. Yurt Bursu: LYS yerleştirme puanı türüne göre, ilk 1000 öğrenci arasına giren kazanan ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye ücretsiz yurt imkânı sağlanacaktır.
Spor Bursu: Rektörlük tarafından belirlenen spor dallarında tercih zamanından önce ilan edilen tarihlerde yapılacak olan spor mülakatlarında başarılı bulunan adaylara üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilecek olan bursları kapsar. (Spor Bursu ve koşulları için www.gedız.edu.tr adresinde ilan edilen Gediz Üniversitesi Burs Yönergesine bakınız.) Lisans ve önlisans eğitimleri Seyrek Yerleşkesinde, İngilizce Hazırlık eğitimi ise Seyrek Hazırlık Binasında yapılacaktır. Barınma olanakları, Öğrencilere sağlanan yurt imkânları ve yararlanma koşulları için üniversitemizin internet sitesini inceleyiniz.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Gediz Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 öğretim yılında öğrenim ücreti KDV dahil olmak üzere yıllık Hukuk Fakültesinde 19.000 TL, Mühendislik Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 17.500 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde 16.500 TL, Fen Edebiyat Fakültesi Bölümlerinde; Psikoloji: 17.500 TL, Türk Dili ve Edebiyatı16.000 TL, Sağlık Blimleri Fakültesinde; Hemşirelik
14.000 TL, Sosyal Hizmet 16.000 TL, tüm önlisans programları 9.000 TL ve İngilizce Hazırlık Sınıfıiçin 15.500 TL dir. Öğrenim ücretleri üniversitenin ilan ettiği anlaşmalı banka sözleşmesinde belirtilen koşullarda sekiz taksitle ödenebilmektedir. Ücretler her yıl yılsonu TÜFE oranınıaşmayacak şekilde ve bir sonraki öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet kararıyla arttırılır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, kitap vb. gibi konular öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır.
Burs, Zorunlu Hazırlık Sınıfıuygulanan programlarda Hazırlık Sınıfı dahil lisans eğitimi için beş, Zorunlu Hazırlık Sınıfı uygulanmayan programlarda lisans eğitimi için dört, önlisans eğitimi için iki yıl süreyle ve öğrencinin başarıdurumuna bakılmaksızın devam eder. Üstün Derece Bursu: LYS yerleştirme puanıtürüne göre; Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında dereceye girerek kazanan ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 1000 TL, ilk 1000 arasındaki öğrencilere 750 TL, ilk 5000 öğrenci arasına giren öğrencilere de 250 TL tutarında verilen burslardır. Burs, yukarıdaki burs miktarlarınca her bir eğitim-öğretim yılında 8 ay boyunca karşılıksız verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanların ve dönem (yarıyıl ) ortalaması3.00’ün altına düşen öğrencilerin bursu kesilir.
Sonraki dönem ( yarıyıl ) şartların yeniden sağlanması halinde
izleyen dönemde ( yarıyıl ) burs tekrar bağlanır. Akademik Başarı Bursu : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç öğretim programında gösterilen tüm dersleri almışve sınıfı3.50-3.80 arasınot ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin yarısının; 3.81-4.00 arasında not ortalamasıile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulurlar. Burs, öğrenciliğinin devam etmesi koşuluyla 2. Sınıftan itibaren verilir.
Yararlanma koşulunun devam ettirilememesi halinde bir sonraki yıl kesilir, tekrar sağlandığında yeniden bağlanır. Yurt Bursu: LYS yerleştirme puanıtürüne göre, ilk 1000 öğrenci arasına giren kazanan ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye ücretsiz yurt imkanı sağlanacaktır. Spor Bursu: Rektörlük tarafından belirlenen spor dallarında tercih zamanından önce ilan edilen tarihlerde yapılacak olan spor mülakatlarında başarılı bulunan adaylara üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilecek olan bursları kapsar (Spor Bursu ve koşullarıiçin www.gediz.edu.tr adresinde ilan edilen Gediz Üniversitesi Burs Yönergesine bakınız.). Lisans ve önlisans eğitimleri Seyrek Yerleşkesinde, İngilizce Hazırlık eğitimi ise İzmir kent merkezinde bulunan Çankaya Yerleşkesinde yapılacaktır. Barınma olanakları, Öğrencilere sağlanan yurt imkanlarıve yararlanma koşulları için üniversitemizin internet sitesini inceleyiniz.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Gediz Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 öğretim yılında öğrenim ücreti KDV dahil olmak üzere yıllık Hukuk Fakültesinde 17.500 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bölümlerinde 16.500 TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bölümlerinde 15.500 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi bölümlerinde 15.500 TL, tüm önlisans programları için 8.500 TL ve İngilizce Hazırlık Sınıfı için 14.000 TL. dir. Öğrenim ücretleri üniversitenin ilan ettiği anlaşmalı banka sözleşmesinde belirtilen koşullarda sekiz taksitle ödenebilmektedir. Ücretler her yıl yılsonu TÜFE oranını geçmeyecek şekilde bir sonraki öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere Üniversite Mütevelli Heyet kararıyla arttırılır. Üniversitemize kayıt yaptıran ve öğrenim ücretini ödeyen tüm öğrencilere üniversite eğitiminde kullanmak üzere bir adet dizüstü bilgisayar tahsis edilir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs karşılıksızdır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, kitap vb. gibi konular öğrencilerin kendileri tarafından karşılanır. Burs, Zorunlu Hazırlık Sınıfı uygulanan programlarda Hazırlık Sınıfı dahil lisans eğitimi için beş, Zorunlu Hazırlık Sınıfı uygulanmayan programlarda lisans eğitimi için dört, önlisans eğitimi için iki yıl süreyle ve öğrencinin başarı durumuna bakılmaksızın devam eder. Üstün Derece Bursu: LYS yerleştirme puanı türüne göre; Türkiye genelinde ilk 500 öğrenci arasında dereceye girerek kazanan ve Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye aylık 1000 TL, ilk 1000 arasındaki öğrencilere 750 TL, ilk 5000 öğrenci arasına giren öğrencilere de 250 TL tutarında verilen burslardır. Burs, yukarıdaki burs miktarlarınca her bir eğitim- öğretim yılında 8 ay boyunca karşılıksız verilir. Hazırlık sınıfında başarısız olanların ve dönem (yarıyıl) ortalaması 3.00'ün altına düşen öğrencilerin bursu kesilir. Sonraki dönem ( yarıyıl) şartların yeniden sağlanması halinde izleyen dönemde (yarıyıl) burs tekrar bağlanır. Akademik Başarı Bursu : Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı hariç
öğretim programında gösterilen tüm dersleri almış ve sınıfı 3.50- 3.80 arası not ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin yarısının; 3.81-4.00 arasında not ortalaması ile geçen öğrenciler bir sonraki yılda öğrenim ücretinin tamamından muaf tutulurlar. Burs, öğrenciliğinin devam etmesi koşuluyla 2. sınıftan itibaren verilir. Yararlanma koşulunun devam ettirilememesi halinde bir sonraki yıl kesilir, tekrar sağlandığında yeniden bağlanır. Spor Bursu: Rektörlük tarafından belirlenen spor dallarında tercih zamanından önce ilan edilen tarihlerde yapılacak olan spor mülakatlarında başarılı bulunan adaylara üniversitemize yerleşmeleri durumunda verilecek olan bursları kapsar (Spor Bursu ve koşulları için www.gediz.edu.tr adresinde ilan edilen Gediz Üniversitesi Burs Yönergesine bakınız.). Lisans ve önlisans eğitimleri Seyrek Yerleşkesinde, İngilizce Hazırlık eğitimi ise İzmir kent merkezinde bulunan Çankaya Yerleşkesinde yapılacaktır. Barınma olanakları, öğrencilere sağlanan yurt imkanları ve yararlanma koşulları için üniversitemizin internet sitesini inceleyiniz.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.