Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar, daha üst bir burs kategorisine yerleşseler dahi sadece %25 burslu olarak kayıt yaptırabilirler. %50 ve %25 burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler hazırlık sınıfları ile Arapça Mütercim Tercümanlık, Felsefe, İslam ve Din Bilimleri, Sosyal Hizmet, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında 15.000 TL+KDV, Ekonomi,  İngilizce Mütercim Tercümanlık, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler programlarında 18.000 TL +KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse % 6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dahil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti –yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere  şu imkânlar sağlanır: a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar). b) Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda  2.000 TL  “Üstün Başarı Bursu”. c) “Üstün Başarı Bursu” kapsamına girmeyip Ekonomi, İslam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası  İlişkiler, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasına girenlere 600 TL; Arapça Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-1500 arasına girenlere 600 TL; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500 arasına girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasına girenlere 600 TL “Özel Başarı Bursu”. d) “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu”. e) “Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dahil)” (bu imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti). f) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı. B) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla),  İslam ve Din Bilimleri programında başarı sırası 1-2500 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır ve dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu” verilir; 2501-7000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim”, 7001-10000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim”  yapılır. C) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında başarı sırası 2501-10000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “%100 indirim”, 10001-50000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. D) Felsefe programına ilk üç tercihinden birinde yer veren ve bu programın “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır.  E) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), Arapça Mütercim Tercümanlık programında başarı sırası 1501-10000, İngilizce Mütercim Tercümanlık programında başarı sırası 1501-5000, Psikoloji programında başarı sırası 2501-20000, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet programlarında başarı sırası 2501-75000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. F) “%50 burslu” kontenjanlara kayıt yaptırmakla birlikte “% 100 indirim” veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder. G) Öğrenim bursu hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 8 yarıyıl devam eder. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda veya lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam şartını yerine getirmeyen öğrenci izleyen çeyrekte / kurda veya yarıyılda nakit bursundan mahrum olur. Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur.  Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; bu  şartları taşımayan öğrenciye “Destek Bursu” verilir. “Destek Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. H) Tam burslu olmayan öğrencilere sağlanacak yurt imkânları hakkında üniversitemizin web sayfasına bakınız.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tâbidir. İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesiyle mezun olanlar sadece %25 burslu programları tercih edip kayıt yaptırabilirler. %50 ve %25 burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler hazırlık sınıfları ile Felsefe, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam ve Din Bilimleri, Arapça Mütercim Tercümanlık, Sosyal Hizmet programlarında 15.000 TL+KDV, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Psikoloji, Ekonomi, İngilizce Mütercim Tercümanlık programlarında 18.000 TL +KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse % 6 indirim uygulanır. Hazırlık sınıfında okutulacak kitaplar o yılın öğrenim ücretine dahil olup üniversite tarafından verilir. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti -yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:
a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar).
b) Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.000 TL “Üstün Başarı Bursu”.
c) Yukarıdaki burs kapsamına girmeyip Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam ve Din Bilimleri, Psikoloji, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Sosyal Hizmet programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasına girenlere 600 TL; Arapça Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-1500 arasına girenlere 600 TL; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500 arasına girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasına girenlere 600 TLÖzel Başarı Bursu”.
d) Yukarıdaki iki burs kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu”.
e) “Ücretsiz yurt” (bu imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti).
f) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı.
B) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), İslam ve Din Bilimleri programında ilk 7000’e, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır.
C) Felsefe programının “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu kontenjanlara yerleştirilenlerin ilk 8’ine ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır.
D) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), İngilizce Mütercim Tercümanlık programında ilk 3000’e, Arapça Mütercim Tercümanlık programında ilk 10000’e, Psikoloji programında ilk 15000’e, Sosyal Hizmet programında ilk 60000’e, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Ekonomi programlarında ilk 75000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır.
E) “%50 burslu” kontenjanlara kayıt yaptırmakla birlikte “% 100 indirim” veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder.
F) Burslar ve eğitim-öğretim ücretinden indirim hakkı, yükseköğretim kurumundan uzaklaştırma veya çıkarma cezası alınmaması ve bütün derslerden asgari devam şartının yerine getirilmesi koşuluyla hazırlık programında 1 yıl (2 yarıyıl), lisans programında 4 yıl (8 yarıyıl) devam eder. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura /çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; bu şartları taşımayan öğrenciye “Destek Bursu” verilir. “Destek Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır.
G) Tam burslu olmayan öğrencilere sağlanacak yurt imkânları hakkında üniversitemizin web sayfasına bakınız.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tâbidir. Üniversitenin lisans programlarında bütün kontenjanlar tam veya kısmi bursludur. %50 ve %25 burslu öğrencilerin ödeyeceği ücretler Edebiyat Fakültesi ve Uluslararası İslam ve Din Bilimleri Fakültesi programları ile hazırlık sınıflarında 14.000 TL+KDV, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi programlarında 17.000 TL+KDV üzerinden hesaplanır ve 10 taksit yapılır; peşin ödenirse %6 indirim uygulanır.
Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti –yıllık ortalama ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla- Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.

A) Üniversitenin “Tam Burslu” lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır:

a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamınıkapsar).

b) Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.000 TL “Üstün Başarı Bursu”.

c) Yukarıdaki burs kapsamına girmeyip Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, İslam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasına girenlere 500 TL; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500 arasına girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasına girenlere 500 TL “Özel BaşarıBursu”.

d) Yukarıdaki iki burs kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 250 TL “Destek Bursu”.

e) İsteyenlere ücretsiz barınma imkanı (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) sağlanır. Bu imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti ödenir.

B) İslam ve Din Bilimleri programının “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, bu programın puan türünde ilk 10000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır; ilk 5000’e girenlere ayrıca dokuz ay süreyle ayda 150 TL “Teşvik Bursu” verilir.

C) Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatıprogramlarının “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, bu programların puan türünde ilk 15000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır; ilk 10000’e girenlere ayrıca dokuz ay süreyle ayda 150 TL “Teşvik Bursu” verilir.

D) Felsefe programının “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, bu programın puan türünde ilk 75000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır; ilk 50000’e girenlere ayrıca dokuz ay süreyle ayda 150 TL “Teşvik Bursu” verilir.

E) Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler programının “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, bu programın puan türünde ilk 75000’e girenlere ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır.

F) Üniversitenin “%50 burslu” programlarına kayıt yaptırmakla birlikte “% 100 indirim” veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu” programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet haklarıdevam eder.

G) Burslar ve eğitim-öğretim ücretinden muafiyet / indirim hakkı, disiplin cezasıalınmamasıve bütün derslerden asgari devam şartının yerine getirilmesi koşuluyla hazırlık sınıfıokuyanlar için 5 yıl (10 yarıyıl), hazırlık sınıfından muaf olanlar için 4 yıl (8 yarıyıl) devam eder. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yıl ek süre tanınır.
Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” öğrencinin hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 80, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olmasıve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder; bu şartlarıtaşımayan öğrenciye “Destek Bursu” verilir. “Destek Bursu” ve “Teşvik Bursu”nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının
100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olmasıkoşuluna bağlıdır.

H) Üniversitenin burslu statüdeki bütün lisans öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği verilir. Üniversitenin “% 50 Burslu” programlarına kayıt yaptıranlardan isteyenlere 2013-2014 akademik yılında kaldıkları yurt faturasını ibraz etmeleri kaydıyla 10 ay 250 TL aylık destek sağlanır, 2014-2015 akademik yılından itibaren üniversite öğrenci konukevi ücretinden % 50 indirim yapılır. (ayrıntılı bilgi için üniversitemizin web sayfasına bkz.)
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tâbidir. 2012-2013 akademik yılında tüm lisans programları için eğitim-öğretim ücreti yıllık KDV dahil 15.000 TL olup 8 taksit yapılır; peşin ödenirse %10 indirim uygulanır. Müteakip yılların eğitim-öğretim ücreti Üniversite Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir.
A) Üniversitenin "Tam Burslu" programlarına kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır: a) "Öğrenim Bursu" (eğitim- öğretim ücretinin tamamını kapsar). b) Dokuz ay süreyle ayda 250 TL "Destek Bursu". c) İslam ve Din Bilimleri, Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500'e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasına girenlere 500 TL; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 1000'e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500 arasına girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasına girenlere 500 TL "Özel Başarı Bursu". "Özel Başarı Bursu" öğrencinin yılsonu not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 3.00 olması ve başarısız dersinin bulunmaması halinde devam eder, bu şartları taşımayan öğrenciye "Destek Bursu" verilir. B) Üniversitenin "% 50 Burslu" programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden şu koşullardan birini taşıyanlara eğitim-öğretim ücretinden % 100 indirim yapılır ve dokuz ay süreyle ayda 150 TL "Teşvik Bursu" verilir: a) İslam ve Din Bilimleri, Türk Dili ve Edebiyatı programına kayıt yaptıran öğrencilerden kendi puan türünde ilk 3000'e girenler, Tarih programına kayıt yaptıran öğrencilerden kendi puan türünde ilk 5000'e girenler, Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden kendi puan türünde ilk 10000'e girenler; b) Başarı sıralamasına bakılmaksızın, yerleştirildikleri programa ilk üç tercihi arasında yer verenler. C) Üniversitenin "%50 burslu" programlarına kayıt yaptırmakla birlikte "% 100 indirim"den yararlanamayanlar ile "ücretli" programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, disiplin cezası almamış ve bütün derslerden asgari devam şartını yerine getirmiş olmak koşuluyla, hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğretim ücretinin %50'sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder. "Öğrenim Bursu", "Özel Başarı Bursu", "Destek Bursu", "Teşvik Bursu" ve eğitim-öğretim ücretinden % 100 indirim imkânı, disiplin cezası alınmaması ve bütün derslerden asgari devam şartının yerine getirilmesi koşuluyla hazırlık sınıfı okuyanlar için 5 yıl (10 yarıyıl), hazırlık sınıfından muaf olanlar için
4 yıl (8 yarıyıl) devam eder. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. "Destek Bursu" ve "Teşvik Bursu"nun devam etmesi, hazırlık sınıfında bir önceki kura / çeyreğe ait not ortalamasının 100 üzerinden en az 70, lisans sınıflarında bir önceki yarıyıla ait yarıyıl not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 olması koşuluna bağlıdır. D) Üniversitenin "Ücretli" programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programa ilk üç tercihi arasında yer verenlere eğitim-öğretim ücretinden % 25 indirim yapılır. E) Üniversitenin burslu statüdeki bütün lisans öğrencilerine ücretsiz öğle yemeği verilir; "Tam Burslu" programlarına kayıt yaptıran ve öğrenci konukevinde kalmak isteyen öğrencilerine (kahvaltı ve akşam yemeği dahil) aylık 600 TL olan konukevi ücretinde % 100 indirim yapılır (bu imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti ödenir); "% 50 Burslu" programlarına kayıt yaptıran ve öğrenci konukevinde kalmak isteyen öğrencilerine belirli kontenjan dahilinde konukevi ücretinde % 50 indirim yapılır.(Ayrıntılı bilgi üniversitemizin web sayfasında.)
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.