Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2015-2016 ders yılında yıllık öğrenim ücreti, tüm meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakültelerin İngilizce Hazırlık Programı için 34.259,26 TL’dir.  İngilizce Hazırlık Programı dışındaki sınıflarda öğrenim ücreti, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Psikoloji Programı hariç diğer tüm programları, İşletme Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Programları için 34.259,26 TL; Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Programı, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi’nin Psikoloji Programı için 37.037,04 TL;  Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Programları için 27.314,81 TL; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu’nun Dış Ticaret, Halkla  İlişkiler ve Tanıtım,  İşletme Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Lojistik programları hariç diğer programları 25.925,93 TL; Adalet Meslek Yüksekokulu ve Meslek Yüksekokulu’nun Dış Ticaret, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, İşletme Yönetimi, Radyo ve Televizyon Programcılığı, Lojistik programları için 24.074,07 TL’dir.  Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri, kayıt esnasında peşin olarak ödenir.  Ayrıca, taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Öğrenim ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin aldığı karara istinaden lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretlerinde yapılacak yıllık artışlar Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranını aşmayacaktır. Programlar ve öğrenim ücretlerine ilişkin detaylı bilgiye http://tanitim.bilgi.edu.tr/ internet adresinden ulaşılabilir. Burslar karşılıksızdır ancak süre bakımından sınırlandırılmıştır. Azami burs süresi İngilizce Dil Hazırlık Programı için 2 yıl, önlisans programları için 3 yıl, lisans programları için 6 yıldır ve burslar yaz okullarını kapsamaz. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklı nedenle kayıt dondurulan hallerde, kayıt dondurma süreleri belirtilen sürelere dahil edilmez. Burada sözü edilen imkanlar sadece kılavuzda ÖSYS sonuçlarına göre  burslu öğrenci alınacağı belirtilen programları kazananları kapsamakta olup, bunun dışında kalan programları kazananlara herhangi bir burs sağlanması veya bir maddi yardımda bulunulması mümkün olmamaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre burslu programlara yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 ders yılında yıllık öğrenim ücreti, tüm meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakültelerin İngilizce Hazırlık Programı için 30.555,56 TL’dir. İngilizce Hazırlık Programı dışındaki sınıflarda öğrenim ücreti, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Programı hariç diğer tüm programları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Programları için 30,555,56 TL; Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Programı için 33.333,33 TL; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Programları için 24.629,63 TL; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için 23.148,15 TL; Meslek Yüksekokulu’na bağlı Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Programları hariç diğer tüm programlar ve Adalet Meslek Yüksekokulu Programları için 21.296,30 TL; Meslek Yüksekokulu’na bağlı Sivil Hava ve Ulaştırma İşletmeciliği, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Uçak Teknolojisi ve Deniz Ulaştırma ve İşletme Programları için 15.740,74 TL’dir. Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri, kayıt esnasında peşin olarak ödenir. Ayrıca, taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Öğrenim ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin aldığı karara istinaden lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretlerinde yapılacak yıllık artışlar Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) artış oranını aşmayacaktır. Programlar ve öğrenim ücretlerine ilişkin detaylı bilgiye http://yok.bilgi.edu.tr/2014 internet adresinden ulaşılabilir.
Burslar karşılıksızdır ancak süre bakımından sınırlandırılmıştır. Azami burs süresi İngilizce Dil Hazırlık Programı için 2 yıl, önlisans programları için 3 yıl, lisans programları için 6 yıldır ve burslar yaz okullarını kapsamaz. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklı nedenle kayıt dondurulan hallerde, kayıt dondurma süreleri belirtilen sürelere dahil edilmez. Burada sözü edilen imkanlar sadece kılavuzda ÖSYS sonuçlarına göre burslu öğrenci alınacağı belirtilen programları kazananları kapsamakta olup, bunun dışında kalan programları kazananlara herhangi bir burs sağlanması veya bir maddi yardımda bulunulması mümkün olmamaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre burslu programlara yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında yıllık öğrenim ücreti, tüm meslek yüksekokulları,
yüksekokullar ve fakültelerin İngilizce Hazırlık Programıiçin 27.280 TL’dir. İngilizce Hazırlık Programıdışındaki sınıflarda öğrenimücreti, Fen Edebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Programı hariç diğer tüm programları, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Programlarıve Mühendislik Fakültesi için 27.280 TL; Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi’nin Mimarlık Programı, FenEdebiyat Fakültesi’nin Psikoloji Programıiçin 29.360 TL; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu için 22.930 TL; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu için 20.750 TL; Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu için 19.510 TL’dir. Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri, kayıt esnasında peşin olarak ödenir. Ayrıca, taksitlendirme imkanı bulunmaktadır.
Öğrenim ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti’nin aldığıkarara istinaden lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretlerinde yapılacak yıllık artışlar
Tüketici Fiyatları Endeksi’ndeki (TÜFE) artışoranını aşmayacaktır.
Programlar ve öğrenim ücretlerine ilişkin detaylıbilgiye http://
yok.bilgi.edu.tr/2013 internet adresinden ulaşılabilir. Burslar
karşılıksızdır ancak süre bakımından sınırlandırılmıştır. Azami burs süresi İngilizce Dil Hazırlık Programıiçin 2 yıl, önlisans programları için 3 yıl, lisans programlarıiçin 6 yıldır ve burslar yaz okullarını kapsamaz. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklınedenle kayıt dondurulan hallerde, kayıt dondurma süreleri belirtilen sürelere dahil edilmez. Burada sözü edilen imkanlar sadece kılavuzda ÖSYS sonuçlarına göre burslu öğrenci alınacağı belirtilen programları kazananları kapsamakta olup, bunun dışında kalan programları kazananlara herhangi bir burs sağlanmasıveya bir maddi yardımda bulunulması mümkün olmamaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre burslu programlara yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde
bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarınıkaybederler.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 ders yılında yıllık öğrenim ücreti, tüm meslek yüksekokulları, yüksekokullar ve fakültelerin  İngilizce Hazırlık Programı için 24.950 TL'dir.  İngilizce Hazırlık Programı dışındaki sınıflarda öğrenim ücreti, Fen Edebiyat Fakültesi'nin Psikoloji Programı hariç diğer tüm programları,  İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi,  İletişim Fakültesi, Mimarlık Fakültesi'nin Endüstri Ürünleri Tasarımı ve İç Mimarlık Programları ve Mühendislik Fakültesi için 24.950 TL; Hukuk Fakültesi, Mimarlık Fakültesi'nin Mimarlık Programı, Fen-Edebiyat Fakültesi'nin Psikoloji Programı için 26.850 TL; Sağlık Bilimleri Yüksekokulu için 20.950 TL; Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu için 18.950 TL; Meslek Yüksekokulu ve Adalet Meslek Yüksekokulu için 17.850 TL'dir. Yukarıda belirtilen öğrenim ücretleri, kayıt esnasında peşin olarak ödenir. Ayrıca, taksitlendirme imkanı bulunmaktadır. Öğrenim ücretlerine %8 KDV dahil değildir. Üniversitemiz Mütevelli Heyeti'nin aldığı karara istinaden, lisans ve önlisans programlarına kayıtlı öğrencilerin eğitim ücretlerinde yapılacak yıllık artışlar, Tüketici Fiyatları Endeksi'ndeki (TÜFE) artış oranını aşmayacaktır.  İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde eğitim dili İngilizce'dir. (Bazı programların eğitim dili Türkçe'dir). Programlar ve
öğrenim ücretlerine ilişkin detaylı bilgiye http://yok.bilgi.edu.tr/ 2012 internet adresinden ulaşılabilir. Burslar karşılıksızdır ancak süre bakımından sınırlandırılmıştır. Azami burs süresi İngilizce Dil Hazırlık Programı için 2 yıl, önlisans programları için 3 yıl, lisans programları için 6 yıldır ve burslar yaz okullarını kapsamaz. Üniversite Yönetim Kurulu tarafından haklı nedenle kayıt dondurulan hallerde, kayıt dondurma süreleri belirtilen sürelere dahil edilmez. Burada sözü edilen imkanlar sadece kılavuzda ÖSYS sonuçlarına göre burslu öğrenci alınacağı belirtilen programları kazananları kapsamakta olup, bunun dışında kalan programları kazananlara herhangi bir burs sağlanması veya bir maddi yardımda bulunulması mümkün olmamaktadır. ÖSYS sonuçlarına göre burslu programlara
yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybederler.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.