Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul İstanbul Bilim Üniversitesi’ nde öğrenim ücreti her Eğitim-Öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından öğrenime devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir.  2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri; Tıp Fakültesi için 46.000,00 (kırkaltıbin)TL, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için 24.000,00 (yirmidörtbin)TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için 18.000,00 (onsekizbin)TL, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri için 19.500,00 (ondokuzbinbeşyüz) TL, Ebelik Bölümü için 14.950,00(ondörtbindokuzyüzelli)TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu  İlk ve Acil Yardım, Anestezi, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Diyaliz, Evde Hasta Bakımı, Perfüzyon Teknikleri, Ameliyathane Hizmetleri, Fizyoterapi, Nükleer Tıp Teknikleri, Patoloji Laboratuar Teknikleri Programları için (ikinci öğretim dahil) 11.500,00(onbirbinbeşyüz)TL’dir. Bu ücretlere ayrıca KDV eklenecektir. Öğrenim ücretini peşin ödemek isteyenlere % 5 indirim yapılır, taksitli ödemede ise banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla 9 eşit taksitte (bir peşin sekiz taksit) ödenir. İlk taksit kesin kayıt sırasında alınır, diğer taksitler 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar tamamlanır. Şehit/gazi çocuklarına % 25 indirim uygulanır. ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, karşılıksızdır. Ayrıca Üniversitemiz ÖSYM burslu kontenjanlarına yerleşenler dışında Üniversitemizin kurucu vakfı olan Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından yerleşme puan türüne göre; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu programına yerleşecek 15 öğrenciye % 100 Destek Bursu sağlanacaktır. Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından verilen burs karşılıklıdır. Destek bursu alan Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerimiz normal öğrenim süresi (4 yıl öğrenim süresine karşılık 4 yıl) kadar, Türk Kardiyoloji Vakfının hastaneleri olan Florence Nightingale Hastanelerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardır. Aksi takdirde destek bursu alan öğrenciler burs süresine ait olan öğrenim ücretini Üniversiteye veya Türk Kardiyoloji Vakfına ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim-Öğretim, Esentepe Merkez, Esentepe Yüksekokul ve Esentepe Hemşirelik olmak üzere üç ayrı kampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama ve  İstanbul Bilim Üniversitesi afiliye hastanesi olan Özel  Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılmaktadır.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Bilim Üniversitesi’nde öğrenim ücreti her Eğitim-Öğretim yılı başında Mütevelli Heyeti tarafından öğrenime devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenir. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücretleri; Tıp Fakültesi için 40.000,00(kırk bin)TL, Fen-Edebiyat Fakültesi bölümleri için 21.000,00 (yirmi birbin)TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için 13.000,00 (on üç bin)TL, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri için 15.000,00 (on beş bin)TL, Ebelik Bölümü için 13.000,00 (on üç bin)TL, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü için 17. 966,00 (on yedi bin dokuz yüz altmış altı)TL’, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları için (ikinci öğretim dahil) 10.000,00 (on bin)TL’dir. Bu ücretlere ayrıca KDV eklenecektir. Öğrenim ücretini peşin ödemek isteyenlere % 5 indirim yapılır, taksitli ödemede ise banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla 9 eşit taksitte (bir peşin sekiz taksit) ödenir. İlk taksit kesin kayıt sırasında alınır, diğer taksitler 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılı sonuna kadar tamamlanır. ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, karşılıksızdır. Ayrıca Üniversitemiz burslu kontenjanlarına yerleşenler dışında Üniversitemizin kurucu vakfı olan Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından yerleşme puan türüne göre; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu programına yerleşecek 15 öğrenciye %100 Destek Bursu sağlanacaktır. Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından verilen burs karşılıklıdır. Destek bursu alan Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerimiz normal öğrenim süresi (4 yıl öğrenim süresine karşılık 4 yıl) kadar, Türk Kardiyoloji Vakfının hastaneleri olan Florence Nightingale Hastanelerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardır. Aksi takdirde destek bursu alan öğrenciler burs süresine ait olan öğrenim ücretini Üniversiteye veya Türk Kardiyoloji Vakfına ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim-Öğretim, Esentepe Merkez, Esentepe Yüksekokul ve Esentepe Hemşirelik olmak üzere üç ayrı kampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin iki ayrı kampusü olan Fulya ve Şişhane kampusü ile İstanbul Bilim Üniversitesi afiliye hastanesi olan Özel Şişli Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yapılmaktadır.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Bilim Üniversitesi’nde Mütevelli Heyeti tarafından her eğitim-öğretim yılı başında öğrenime devam etmekte olan ve yeni kayıt olacak öğrenciler için belirlenen öğrenim ücreti 2013-2014 eğitim-öğretim yılında; Tıp Fakültesi için 34.599,00 TL, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için 18.631,00 TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için 9.981,00 TL, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümleri için 11.312,00 TL, Ebelik Bölümü için 9.981,00 TL, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü için 17.966,00 TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programlarıiçin (ikinci öğretim dahil) 8.650,00 TL’dir. Bu ücretlere ayrıca KDV eklenecektir.
Öğrenim ücretini peşin ödemek isteyenlere % 5 indirim yapılır, taksitli ödemede ise banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla 9 eşit taksitte (bir peşin sekiz taksit) ödenir. İlk taksit kesin kayıt sırasında alınır, diğer taksitler 2013-2014 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tamamlanır. ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilenöğrencilere sağlanan burs, karşılıksızdır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi (Burslu) Programına yerleşecek öğrenciler, yerleştirme puan türünde (MF-3) ilk 3000’e girmesi ve birinci sırada Tıp Fakültemizi tercih etmesi halinde (ilk 6 kişi) % 100 Üniversite burslusu sayılmasının yanısıra, ayrıca bu öğrencilere Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından öğrenimleri süresince kesintisiz her ay 1.000.- TL destek bursu verilecektir. Bu destek bursu akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. Ayrıca Üniversitemiz ÖSYS sonuçlarına göre burslu kontenjanlarına yerleşenler dışında Üniversitemizin kurucu vakfı olan Türk Kardiyoloji Vakfıtarafından yerleşme puan türüne göre; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu programına yerleşecek 15 öğrenciye % 100, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programına yerleşecek 3 öğrenciye % 100, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına yerleşecek 3 öğrenciye % 100, Anestezi programına yerleşecek 3 öğrenciye % 100, Perfüzyon Teknikleri programına yerleşecek 3 öğrenciye % 100 Destek Bursu sağlanacaktır. Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından verilen burs karşılıklıdır. %100 destek bursu alan Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerimiz normal öğrenim süresi (4 yıl öğrenim süresine karşılık 4 yıl) kadar, %100 destek bursu alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz normal öğrenim süresinin 1,5 katı (2 yıl öğrenim süresine karşılık 3 yıl) kadar, Türk Kardiyoloji Vakfının hastaneleri olan Florence Nightingale Hastanelerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardır. Aksi takdirde destek bursu alan öğrenciler burs süresine ait olan öğrenim ücretini Üniversiteye veya Türk Kardiyoloji Vakfına ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. Tıp Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda Eğitim-Öğretim, Esentepe Merkez, Esentepe Yüksekokul ve Esentepe Hemşirelik olmak üzere üç ayrıkampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi’ nin iki ayrıkampusü olan Fulya ve Şişhane kampusünde yapılmaktadır.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İstanbul Bilim Üniversitesinde 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim ücreti; Tıp Fakültesi için 31. 454,00 TL, Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü için 16. 937,00 TL, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için 9.074,00 TL, Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Bölümleri için 10.284,00 TL, Ebelik Bölümü için 9. 074,00 TL, Sağlık Kurumları Yöneticiliği Bölümü için 16. 333,00 TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu programları için (ikinci
öğretim programları dahil) 7.864,00 T L'dir. Bu ücretlere ayrıca KDV eklenecektir. Öğrenim ücretini peşin ödemek isteyenlere % 5 indirim yapılır, taksitli ödemede ise banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla 9 eşit taksitte (bir peşin sekiz taksit) ödenir. İlk taksit kesin kayıt sırasında alınır, diğer taksitler 2012-2013 eğitim-öğretim yılı sonuna kadar tamamlanır. Burslu programlara yerleştirilen
öğrencilere sağlanan burs, karşılıksızdır. Üniversitemiz Tıp Fakültesi (Burslu) Programına yerleşecek öğrenciler, yerleştirme puan türünde (MF-3) ilk 3000'e girmesi ve birinci sırada Tıp Fakültemizi tercih etmesi halinde (ilk 6 kişi) % 100 Üniversite burslusu sayılmasının yanı sıra, ayrıca bu öğrencilere Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından öğrenimleri süresince kesintisiz her ay 1.000.- TL destek bursu verilecektir. Bu destek bursu akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. Ayrıca Üniversitemiz burslu kontenjanlarına yerleşenler dışında Üniversitemizin kurucu vakfı olan Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından yerleşme puan türüne göre; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu programına yerleşecek 35 öğrenciye % 100, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım programına yerleşecek 10 öğrenciye % 100, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri programına yerleşecek 3 öğrenciye % 100, 3 öğrenciye % 50, Anestezi programına yerleşecek 3 öğrenciye % 100, 3 öğrenciye % 50 Destek Bursu sağlanacaktır. Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından verilen burs karşılıklıdır. %100 destek bursu alan Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu öğrencilerimiz normal öğrenim süresi (4 yıl öğrenim süresine
karşılık 4 yıl) kadar, %100 destek bursu alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz normal öğrenim süresinin 1,5 katı (2 yıl öğrenim süresine karşılık 3 yıl) kadar, % 50 destek bursu
alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerimiz de normal öğrenim süresi (2 yıl öğrenim süresine karşılık 2 yıl) kadar, Türk Kardiyoloji Vakfının hastaneleri olan Florence Nightingale Hastanelerinde zorunlu hizmetle yükümlü olacaklardır. Aksi takdirde destek bursu alan öğrenciler burs süresine ait olan öğrenim ücretini Üniversiteye veya Türk Kardiyoloji Vakfına ödemekle yükümlüdürler. Bu burslar akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir eğitim programına geçiş yapılması halinde kesilir. İstanbul Bilim Üniversitesinde eğitim dili Türkçe'dir. Eğitim-öğretim,
Esentepe Merkez, Esentepe Yüksekokul ve Gayrettepe olmak üzere üç ayrı kampus ile Avrupa Florence Nightingale Hastanesi Araştırma ve Uygulama Merkezi' nin iki ayrı kampusü olan Fulya ve Şişhane kampusünde yapılmaktadır.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.