Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2015–2016 akademik yılında; lisans programlarının öğrenim ücretleri; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 25.416,67 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 19.351,85 TL,  İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde 23.101,85 TL, Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinde 21.990,74 TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 19.351,85 TL, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 19.351,85 TL, zorunlu yabancı dil hazırlık sınıflarında 23.101,85 TL ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 19.351,85 TL’ dir. Önlisans programlarının öğrenim ücretleri; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 15.833,33 TL, Meslek Yüksekokulu için 10.555,56 TL ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 10.555,56 TL’ dir. Ücretlere %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücretinin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere %5 indirim yapılır. Taksitli olarak yapılacak ödemelerde, anlaşmalı bankanın tahsilat sistemi kullanılarak 10, kredi kartlarına 9 taksite kadar ödeme imkanı sağlanmaktadır. Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Tam veya kısmi burslu lisans programına yerleştirilen öğrencilere sağlanacak burs, sadece öğrenim ücretini veya öğrenim ücreti üzerinden yapılacak indirimleri kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim harcamaları vb. burs kapsamı dışındadır. Tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, 2547 sayılı kanunun 44/c maddesinde belirtilen lisans ve önlisans programlarının normal öğrenim süresince devam eder ve varsa zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimini de kapsar. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarını kazanan öğrenciler isterlerse öğrenim ücretini ödeyerek bir yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler. Öğrenciler Burs Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen burslardan yararlanabilirler. a) Tercih Bursu:  2015 YGS-LYS sonucuna göre Üniversitemizin ücretli lisans programlarını ilk üç (3) tercihi arasında yapan ve bu ilk üç (3) tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 indirim yapılır. Tercih burslarından kısmi burslu programlara yerleştirilen öğrenciler yararlanamaz. Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler bu maddede belirtilen tercih bursundan yararlanamazlar. b) YGS-LYS Derece Bursu:  2015 YGS-LYS puan sıralamasında (Dil puan türleri ve Ek puan ile yerleştirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarını tercih ederek Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak; ilk 100’e girenlere 2.500 TL, 101 ile 500 arasına girenlere 2.000 TL, 501 ile 1000 arasına girenlere 1.500 TL, 1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere 1.000 TL nakit burs verilir. YGS-LYS Derece Bursları zorunlu yabancı dil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler YGS-LYS Derece Burslarından yararlanamazlar.  Devamsızlıktan kalan veya kayıt yenilemeyen öğrenciler derece bursu haklarını kaybederler. c) Akademik Başarı Bursu: ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yıl sonunda disiplin cezası almamış olmak şartıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden %10 ile %100 arasında değişen oranlarda indirim yapılır. d) Kardeş  İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeş veya eşlerin öğrenim görmesi halinde, eğitim öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Kardeş indirimi öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.  e) Yöre İndirimi:  1-Esenyurt’ta asgari üç (3) yıl ikamet eden veya Esenyurt’ ta bulunan liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans programlarına  (Kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %30 indirim yapılır. 2-Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de bulunan liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %20 indirim yapılır.  f) Programlar Arasında Geçiş: Üniversitede programlar arasında geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. Programlar arasında geçiş yapan burslu öğrencilerin bursluluk durumu aynı  şekilde devam eder. g) Çift Anadal / Yandal: Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul  şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde, Üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim süresince ödeyeceği öğrenim ücretinin %50’ si oranında burs verilerek çift anadal ve yandal yapabilirler.  h) Şehit ve Gazi Bursu: 1-Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu  şehit düşen asker ve emniyet mensuplarının çocuklarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır.2-Terör sonucu gazi olan asker ve emniyet mensuplarının çocuklarına, durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 oranında indirim yapılır. Birden fazla burs ve indirim (kardeş indirimi, nakit olarak verilen burslar ve peşin ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Diğer burslarla ilgili olarak (Bkz. www.esenyurt.edu.tr) ayrıntılı bilgi alınabilir.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Esenyurt Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014–2015 akademik yılında; lisans programlarının öğrenim ücretleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinde 23.100 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesinde 17.600 TL, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinde 21.000 TL, Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda 17.600 TL, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda 17.600 TL ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 17.600 TL’ dir. Önlisans programlarının öğrenim ücretleri; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 13.200 TL, Meslek Yüksekokulu için 8.800 TL ve isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıflarında 8.800 TL’ dir. Ücretlere %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücretinin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere %5 indirim yapılır. Taksitli olarak yapılacak ödemelerde, anlaşmalı bankanın tahsilat sistemi kullanılarak 10 taksite kadar ödeme imkanı sağlanmaktadır. Öğrenim ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek ilan edilir. Tam veya kısmi burslu lisans programına yerleştirilen öğrencilere sağlanacak burs, sadece öğrenim ücretini veya öğrenim ücreti üzerinden yapılacak indirimleri kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim harcamaları vb. burs kapsamı dışındadır. Tam ve kısmi burslar karşılıksız olup, 2547 sayılı kanunun 44/c maddesinde belirtilen lisans ve önlisans programlarının normal öğrenim süresince devam eder ve varsa zorunlu yabancı dil hazırlık eğitimini de kapsar. Öğretim dili Türkçe olan lisans programlarını kazanan öğrenciler isterlerse öğrenim ücretini ödeyerek bir yıl süre ile yabancı dil hazırlık eğitimi alabilirler.
a) Tercih Bursu: 2014 YGS-LYS sonucuna göre Üniversitemizin ücretli lisans programlarını ilk üç (3) tercihi arasında yapan ve bu ilk üç (3) tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 indirim yapılır. Tercih burslarından kısmi burslu programlara yerleştirilen öğrenciler yararlanamaz. Üniversitemizin herhangi bir lisans programında okumakta iken yeniden sınava girerek ÖSYM tarafından lisans programlarımızdan birine yerleştirilen öğrenciler bu maddede belirtilen tercih bursundan yararlanamazlar.
b) YGS-LYS Derece Bursu: 2014 YGS-LYS puan sıralamasında (Dil puan türleri ve Ek puan ile yerleştirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarını tercih ederek Üniversitemize ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak; ilk 100’e girenlere 2.500 TL, 101 ile 500 arasına girenlere 2.000 TL, 501 ile 1000 arasına girenlere 1.500 TL, 1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere 1.000 TL nakit burs verilir. YGS-LYS Derece Bursları zorunlu yabancıdil hazırlık öğretimi için bir, lisans öğretimi için dört yıldır. Daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan lisans derecesi ile mezun olan öğrenciler YGS-LYS Derece Burslarından yararlanamazlar. Devamsızlıktan kalan veya kayıt yenilemeyen öğrenciler derece bursu haklarını kaybederler.
c) Akademik Başarı Bursu: ÖSYM tarafından tam burslu lisans programlarına yerleştirilen öğrenciler hariç, bölümdeki birinci akademik yıl sonunda disiplin cezası almamış olmak şartıyla ağırlıklı genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi bölümündeki öğrenciler arasında ilk 5’e (beş) giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğrenim ücreti üzerinden %10 ile %100 arasında değişen oranlarda indirim yapılır.
d) Kardeş İndirimi: Üniversitemizde birden fazla kardeş veya eşlerin öğrenim görmesi halinde, eğitim öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirim yapılır. Kardeş indirimi öğrencilerin birlikte öğrenim gördüğü sürece geçerlidir.
e) Yöre İndirimi:
1-Esenyurt’ta asgari üç (3) yıl ikamet eden veya Esenyurt’ta bulunan liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %30 indirim yapılır.
2-Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, ve Küçükçekmece’de bulunan liselerden mezun olan ve Üniversitemizin ücretli lisans programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %20 indirim yapılır.
f) Programlar Arasında Geçiş: Üniversitede programlar arasında geçişler “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yapılır. Programlar arasında geçiş yapan burslu öğrencilerin bursluluk durumu aynı şekilde devam eder.
g) Çift Anadal / Yandal: Üniversitemiz öğrencileri, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağladıkları takdirde, kontenjan dahilinde, Üniversitemizin bir başka lisans programında normal öğrenim süresince ödeyeceği öğrenim ücretinin %50’ si oranında burs verilerek çift anadal ve yandal yapabilirler.
h) Kurucu Vakıf Bursu: Yeşilköy 2001 Koleji mezunlarından, Üniversitemizin ücretli lisans programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) kayıt yaptıran öğrencilerden, bu kolejde 3 tam yıl okuyanlara %10, 6 tam yıl okuyanlara %20 ve 8 tam yıl okuyanlara normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %25 oranında ilave indirim yapılır.
I) Şehit ve Gazi Bursu:
1-Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu  şehit düşen asker ve emniyet mensuplarının çocuklarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılır.
2-Terör sonucu gazi olan asker ve emniyet mensuplarının çocuklarına, durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %15 oranında indirim yapılır. Birden fazla burs ve indirim (Kurucu vakıf bursu, kardeş indirimi, nakit olarak verilen burslar ve peşin ödeme indirimi hariç) almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca kapsam olarak en yüksek olanından ve tek bir burstan yararlanır. Diğer burslarla ilgili olarak (Bkz. www.esenyurt.edu.tr) ayrıntılı bilgi alınabilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.