Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2015–2016 Eğitim-öğretim yılında bir yıllık ücret; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tüm Bölümleri ile Güzel Sanatlar Fakültesinin “İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü” ile “İletişim Tasarım Bölümü” 23.000.-TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin “Psikoloji Bölümü” 25.000.-TL, diğer bölümleri ve eğitim dili İngilizce olan dört yıllık bölümlerin hazırlık sınıfları ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri 23.000.-TL dir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun tüm bölümlerinde eğitim ücreti 18.000.-TL dir. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun tüm bölümleri ile Meslek Yüksekokulunun Adalet, Aşçılık, Mimari Restorasyon, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği. Alternatif Enerji Kaynakları, Elektrik, Makine, Mekatronik, Havacılıkta Yer Hizmetleri Yönetimi, Mimari Dekoratif Sanatlar,  İnşaat
Teknolojisi, Mimari Restorasyon, Uçak Teknolojisi, Otomotiv, Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri, Hava Trafik Kontrol Hizmetleri programlarının bir yıllık ücreti 15.000.-TL olup, diğer programlar için ise İkinci öğretim ve hazırlık sınıfı dâhil 9.750 TL’dir. Yıllık ücret, tahsilâtı için ilan edilen bankanın prosedürlerine uygun olarak sözleşme yapmak koşuluyla, kayıt başlangıç tarihi ile Haziran ayı arasında, eğitim ücreti peşinatı Lisans programları için 2000.-TL, önlisans programları için ise 1000.-TL olarak, kesin kayıt sırasında tahsil edilecektir. Geri kalan miktar ise eşit taksitler halinde her ayın ilk üç günü içerisinde 9 eşit taksit olarak ödenecektir. Eğitim ücreti kesin kayıt sırasında peşin ödenir ise %6 indirim uygulanır. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dâhil değildir. Eğitim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip, akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdürler. İlk beşte Üniversitemizin ücretli kontenjanlarını tercih eden öğrencilere %30 tercih bursu verilecektir. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda Burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.
23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2014–2015 Eğitim-öğretim yılında bir yıllık ücret; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tüm Bölümlerinde 20.000.- TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Psikoloji Bölümü 23.000.-TL, diğer bölümleri ve eğitim dili İngilizce olan dört yıllık bölümlerin hazırlık sınıfları ile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri 20.000.-TL dir. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun tüm bölümlerinde eğitim ücreti 17.000.-TL dir. Meslek Yüksekokulu önlisans programlarından; sağlıkla ilgili programlar ile Adalet, Aşçılık, Mimari Restorasyon, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarının normal ve ikinci öğrenimlerinin bir yıllık ücreti 13.000.-TL olup, diğer programlar için ise İkinci öğretim ve hazırlık sınıfı dâhil 9.000 TL’dir. Yıllık ücret, tahsilâtı için ilan edilen bankanın prosedürlerine uygun olarak sözleşme yapmak koşuluyla, kayıt başlangıç tarihi ile Haziran ayı arasında, eğitim ücreti peşinatı Lisans programları için 2000.-TL, önlisans programları için ise 1000.-TL olarak, kesin kayıt sırasında tahsil edilecektir. Geri kalan miktar ise eşit taksitler halinde her ayın ilk üç günü içerisinde 9 eşit taksit olarak ödenecektir. Eğitim ücreti kesin kayıt sırasında peşin ödenir ise %6 indirim uygulanır. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dâhil değildir. Eğitim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir.
Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda Burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri Kapsamaktadır.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2013–2014 eğitim-öğretim yılında bir yıllık ücret; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tüm bölümlerinde 20.000.- TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Psikoloji Bölümü 23.000.-TL, diğer bölümleri ve eğitim dili İngilizce olan bölümlerin hazırlık sınıflarıile Sağlık Bilimleri Yüksekokulu’nun tüm bölümleri 17.000.-TL dır.
Meslek Yüksekokulu önlisans programlarından; sağlıkla ilgili programlar ile Adalet, Aşçılık, Mimari Restorasyon, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programlarının normal ve ikinci öğrenimlerinin bir yıllık ücreti 13.000.-TL olup, diğer programlar için ise İkinci öğretim ve
hazırlık sınıfıdâhil 9.000 TL’dir. Yıllık ücret, tahsilâtıiçin ilan edilen bankanın prosedürlerine uygun olarak sözleşme yapmak koşuluyla, kayıt başlangıç tarihi ile Haziran ayıarasında, eğitim ücreti peşinatı Lisans programları için 2000.-TL, önlisans programlarıiçin ise 1000.-TL olarak, kesin kayıt sırasında tahsil edilecektir. Geri kalan miktar ise eşit taksitler halinde her ayın ilk üç günü içerisinde 9 eşit taksit olarak ödenecektir. Eğitim ücreti kesin kayıt sırasında peşin
ödenir ise %6 indirim uygulanır. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dâhil değildir. Eğitim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamıdışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezasıalanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararıile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda Burslu öğrenci alınacağıbelirtilen programlara
yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İstanbul Gelişim Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 eğitim-öğretim yılında bir yıllık ücret; Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi tüm bölümlerinde 18.500.- TL, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinin Psikoloji Bölümü 22.000.-TL diğer bölümleri ise 14.000.-TL dır. Önlisans programlarından Adalet, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Programları için bir yıllık ücret 12.000.-TL olup, diğer programlar için ise ikinci öğretim ve hazırlık sınıfı dâhil 8.400 TL'dir. Yıllık ücret, tahsilâtı için ilan edilen bankanın prosedürlerine uygun olarak sözleşme yapmak koşuluyla, kayıt başlangıç tarihi ile Haziran ayları arasında, eğitim ücreti peşinatı Lisans programları için 2000.-TL, önlisans programları için ise 1000.-TL olarak, kesin kayıt sırasında tahsil edilecektir. Geri kalan miktar ise eşit taksitler halinde her ayın ilk üç günü içerisinde 9 eşit taksit olarak ödenecektir. Eğitim ücreti kesin kayıt sırasında peşin ödenir ise %7 indirim uygulanır. Belirtilen ücretlere % 8 KDV dâhil değildir. Eğitim ücretleri, takip eden yıllarda günün ekonomik koşullarına uygun olarak Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlamadan ilan edilir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın, o yıl için ilan edilecek yeni öğrenim ücretine ve ödeme koşullarına uymakla yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs, sadece eğitim ücretini kapsamaktadır. Bunun dışında kalan barınma, yemek, ulaşım, kitap vb. konular burs kapsamı dışındadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince kesilmez. Normal eğitim süresini aşanlar ile disiplin cezası alanlar için, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile bursun devam edip etmeyeceğine karar verilir. Burada sözü edilen eğitim ücreti bursu, sadece bu kılavuzda Burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri kapsamaktadır. İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulunda "Uygulamalı İngilizce-Türkçe Çevirmenlik Programı" dışındaki tüm lisans ve önlisans programlarının eğitim dili Türkçedir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.