Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Şehir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2015-2016 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğrenim ücreti; lisans programlarında KDV dâhil yıllık 29.900 TL, hazırlık programlarında ise KDV dâhil yıllık 26.500 TL’dir. Öğrenim ücretinin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi; dönemlik olarak da ödenebilir. Üniversitenin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına yıllık ödemelerde altı, dönemlik ödemelerde üç taksite kadar ödeme imkânı sağlanır. Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücretler oda türlerine göre değişmektedir. Konukevi talepleri, tam burslulara ve İstanbul dışından gelenlere öncelik verilerek kapasite dâhilinde karşılanabilecektir.  İstanbul Şehir Üniversitesinde burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları karşılıksız olup; belirlenen azami süreler içinde öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin burs kapsamındaki nakit ödemeleri ilgili yarıyıl için kesilir. Üniversiteye giriş başarı bursları kapsamında sunulan öğrenim ücretinden %100, %75, %50 ve %25 muafiyet imkânı, öğrencinin İngilizce hazırlık programında geçireceği (1+1 yıl) süre ile lisans eğitimindeki (4+2 yıl) öğrenimi süresince, not ortalaması koşulu veya ders geçme başarı koşulu aranmaksızın devam eder.  Tam burslu öğrencilere yerleştiği sıralamaya göre sunulan konukevi ücretinden muafiyet, yemek bursu ve aylık nakit ödenen destek bursları ise, İngilizce hazırlıkta geçireceği (1+1 yıl) süre ile lisans eğitimindeki 4 yıl süre için geçerlidir.  Öğretim ücreti ve konukevi ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışları dikkate alınarak Ağustos ayında açıklanan (Temmuz verisi) TÜFE oranından daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir. 2015-2016 Akademik Yılında Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak ve devam etmek şartıyla, yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer alanlara; 1) Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,  2) 9 ay süre ile yemek bursu,  3) Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücret ödemeden kalma imkânı, ilk 2000 içinde yer alanlara ise bu haklara ek olarak 9 ay süre ile aylık 700 TL nakit ödeme imkanı sağlanır. 2015-2016 Akademik  Yılında Tam Burslu programlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 5000 içinde yer almayanlara sadece öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. İslami  İlimler Tam burslu ve %75 burslu lisans programlarına kaydını yaptıran öğrencilerden, kendi puan türlerinde ilk 5000’e girenler, yukarıdaki ilk 2000’e yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilerin haklarından yararlanırlar. Bu öğrencilerden ilgili puan türündeki LYS’ ye girerek diğer bölümlere kurum içi yatay geçiş yapma hakkı elde edenler, sadece elde ettikleri öğrenim ücretinden (tam burslular için öğrenim ücretinin tamamından, %75 burslular için öğrenim ücretinin %75’inden) muafiyet hakkına sahip olup yukarıda belirtilen diğer ek imkânlardan yararlanamazlar. Tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa yukarıda belirtilen; konukevi, yemek imkânlarından ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler.  İstanbul Şehir Üniversitesinde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir. İlk Tercih Bursu: Ücretli ve kısmi burslu programlara birinci tercihinden yerleştirilenlerle yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %10 oranında indirimi kapsar.  Akademik Başarı Bursu: Lisans eğitiminde en az iki yarıyıl öğrenim görmüş olma koşuluyla en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75’ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan öğrencilere takip eden dönem için değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.    I.B. Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.   Abitur Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.  Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup,  diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.  Şehit Çocukları Bursu: ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit çocukları için öğrenim ücretinden % 100 oranında indirimi kapsar.  Peşin Ödeme İndirimi: Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar.   Kardeş İndirimi: İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10’u oranında indirimi kapsar.  Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye üniversitemizdeki öğrenimi süresince kullanacakları dizüstü bilgisayar verilir.  Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. Burslar ve indirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. ÖSYS başarı bursları dışında kalan burslar için ÖSYS başarı burslarındaki süreler geçerli olup, İngilizce hazırlıkta (1+1), lisans eğitiminde (4+2 yıl) ile sınırlıdır. Yukarıda belirtilen devamsızlık durumundaki kısıtlar ve koşullar bu burslar için de geçerlidir.  Ayrıntılı bilgiye üniversitemiz web sayfasından (www.sehir.edu.tr) ulaşılabilir.
23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Şehir Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğrenim ücreti; lisans programlarında KDV dâhil yıllık 28.500 TL, hazırlık programlarında ise KDV dâhil yıllık 25.250 TL’dir. Öğrenim ücretinin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi, dönemlik olarak da ödenebilecektir. Üniversitenin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına yıllık ödemelerde altı, dönemlik ödemelerde üç taksite kadar ödeme imkânı sağlanır. Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücretler oda türlerine göre değişmektedir. Konukevi talepleri, tam burslulara ve İstanbul dışından gelenlere öncelik verilerek kapasite dâhilinde karşılanabilecektir.  İstanbul Şehir Üniversitesinde burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları karşılıksız olup, öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece verilir. İngilizce Hazırlık Programı dâhil olmak üzere eğitimi süresince öğrenimine devam etmeyen öğrencinin, burs kapsamındaki nakit ödemeleri ilgili yarıyıl için kesilir. Burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları; İngilizce hazırlıkta geçirilecek süre (1+1 yıl) ile lisans eğitimindeki Tam Burslular için (4yıl), %50 burslular için (4+1 yıl), %25 burslular için (4+2 yıl) süreyle, öğrenimi süresince not ortalaması koşulu veya ders geçme başarı koşulu aranmaksızın devam eder. İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek birinci yılın sonunda; devam koşulunu sağlamadığı için başarısız olan öğrencinin, lisans öğrencisi oluncaya kadar geçen süre içerisinde, öğrenim ücretinden muafiyet ile burs kapsamındaki diğer hakları verilmez. Lisans programına başladığında bu hakları tekrar kazanır. Öğrenim ücreti ve konukevi ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışları dikkate alınarak, Ağustos ayında açıklanan (Temmuz verisi) TÜFE oranından daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir.
İstanbul Şehir Üniversitesinin Tam Burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere derslere kaydolduğu her yarıyıl için geçerli olmak üzere;
1) Öğrenim ücretinin tamamından muafiyet,
2) 9 ay süre ile yemek bursu,
3) Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücret ödemeden kalma imkânı sağlanır.
2014-2015 Akademik Yılında Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak ve devam etmek şartıyla, yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre Türkiye genelinde ilk 2000 öğrenci içinde yer alanlara; tam burs ile  sağlanan imkânlara ek olarak 9 ay süre için aylık 700 TL nakit ödeme yapılır. Tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa yukarıda belirtilen; konukevi, yemek imkânlarından ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler. İslami İlimler %50 burslu lisans programına kaydını yaptıran öğrencilerden, kendi puan türlerinde ilk 2000’e girenler, Tam Burslu kontenjanlara ilk 2000’den yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan tüm imkânlardan yararlanırlar. Bu öğrencilerden ilgili puan türündeki LYS’ ye girerek, diğer bölümlere kurum içi yatay geçiş yapma hakkı elde eden öğrenciler, sadece %50 burs hakkına sahip olup yukarıda belirtilen diğer ek imkânlardan yararlanamazlar. İstanbul Şehir Üniversitesinde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir.
İlk Tercih Bursu: Ücretli ve kısmi burslu programlara birinci tercihinden yerleştirilenlerle, yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %10 oranında indirimi kapsar.
Akademik Başarı Bursu: Lisans eğitimindeki ilk akademik yılın bahar yarıyılı sonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75’ini almış ve başarmış olması kaydıyla, genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan öğrencilere değişik oranlarda yapılacak indirimi kapsar.
I.B. Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
Abitur Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin ücretli ve kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğrenim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar.
Şehit Çocukları Bursu: ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarından birine yerleştirilen şehit çocukları için öğrenim ücretinden % 100 oranında indirimi kapsar. Peşin Ödeme İndirimi: Öğrenim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5 oranında, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 oranında indirimi kapsar.
Kardeş İndirimi: İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğrenim ücretinin %10’u oranında indirimi kapsar. Üniversitemize kayıt yaptıran her öğrenciye öğrenim süresince kullanacakları dizüstü bilgisayar verilir. Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği  İstanbul Şehir Üniversitesi Burs  Yönergesinde belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. Burslar ve indirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. Üniversiteye Giriş Başarı Bursları dışında kalan burslar İngilizce hazırlıkta (1+1 yıl), lisans eğitiminde (4+2 yıl) ile sınırlıdır. Yukarıda belirtilen devamsızlık konusundaki koşullar bu burslar için de geçerlidir. Ayrıntılı bilgiye üniversitemiz web sayfasından (www.sehir.edu.tr) ulaşılabilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İstanbul Şehir Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğretim ücreti; Lisans programlarında KDV dâhil yıllık 24.960 TL, Hazırlık programlarında ise KDV dâhil yıllık 20.800 TL’dir. Öğretim ücretinin tamamı ilk kayıt sırasında ödenebileceği gibi; yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısıda bahar yarıyılı başında ders kayıtlarından önce ödenebilecektir.
Üniversitenin anlaşma yaptığı bankaların kredi kartlarına yıllık ödemelerde sekiz, dönemlik ödemelerde dört taksite kadar ödeme imkânısağlanır. Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücretler oda türlerine göre değişkenlik göstermekte olup konukevinde kalmak isteyenler için 2013-2014 akademik yılında aylık ücret kişi başına 4 kişilik odada KDV dâhil 400 TL’dir. Konukevi talepleri, tam burslulara ve İstanbul dışından gelenlere öncelik verilerek karşılanacaktır. İstanbul Şehir Üniversitesinde burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları karşılıksız olup, öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece İngilizce hazırlıkta geçireceği (1+1 yıl) süre ile lisans eğitimindeki (4+3 yıl) öğretim süresince not ortalaması koşulu veya ders geçme başarıkoşulu aranmaksızın devam eder.
Öğretim ücreti ve konukevi ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışlarıdikkate alınarak Ağustos ayında açıklanan TÜFE oranından daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir. İstanbul Şehir Üniversitesinin Tam Burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere derslere kaydolduğu her yarıyıl için geçerli olmak üzere aşağıdaki imkânlar sağlanır: 1) Öğretim ücretinin tamamından muafiyet, 2) 9 ay süre ile yemek bursu, 3) Kitap- Kırtasiye giderlerinde kullanılmak üzere dönem başına 500 TL (Toplam yıllık 1000 TL), 4) Üniversitenin anlaşmalıolduğu konukevinde ücret ödemeden kalma imkânı. 2013-2014 akademik yılında Üniversiteye girişbaşarıbursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak şartıyla (tam burs ile sağlanan imkânlara ek olarak) yerleşme puanıile ilgili programın puan türüne göre (Ek puan ile yerleştirilenler hariç) aşağıda belirtilen dereceleri sağlayanlara aşağıdaki ek olanaklardan biri sağlanır: 1) Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara; 9 ay süre için aylık 1250 TL nakit ödeme. 2) Türkiye genelinde ilk 1000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 700 TL nakit ödeme. 3) Türkiye genelinde ilk 5000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre ile 450 TL nakit ödeme. 2013 ÖSYS sonucunda üniversitemize yerleşen öğrencilerden, yerleştiği programın ilgili puan türüne göre ilk 1000 öğrenci arasında yer alan öğrencilerin Üniversiteye Giriş Başarı Bursları bir basamak yükseltilerek; bu durumdaki öğrenciler %25 Burslu programlara yerleştiğinde %50 burslu olarak, %50 Burslu programlara yerleştiğinde %75 burslu olarak; %75 Burslu programlara yerleştiğinde ise %100 burslu olarak kayıt olurlar.
Üniversiteye Giriş Başarı Burslarının bir basamak yükseltilmesi, sadece öğrenim ücreti muafiyeti için geçerli olup ek olanakları kapsamamaktadır. İslami İlimler (%75 Burslu) lisans programına kaydınıyaptıran öğrencilerden, kendi puan türlerinde ilk 5000’e girenler, Tam Burslu kontenjanlara ilk 5000’den yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan tüm imkânlardan yararlanırlar.
Bu öğrencilerden ilgili puan türündeki LYS’ye girerek diğer bölümlere kurum içi yatay geçişyapma hakkı elde eden öğrenciler, sadece %75 burs hakkına sahip olup yukarıda belirtilen diğer ek imkânlardan yararlanamazlar. Üniversiteye girişbaşarıbursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa yukarıda belirtilen; kitap, konukevi, yemek imkânlarından ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını
elde ederler. İstanbul Şehir Üniversitesinde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme burslarıdışında aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir. İlk Tercih Bursu: Ücretli programlara birinci tercihinden yerleştirilenlerle yerleştiği tercih sırasına kadar olan tüm tercihleri İstanbul Şehir Üniversitesi programları olanlara %20 oranında indirimi kapsar. Akademik Başarı Bursu: Öğrencinin lisans eğitimindeki ilk akademik yılın bahar yarıyılısonunda en az 30 krediyi, takip eden yıllarda ise o akademik yıla ait derslerin kredisinin %75’ini almışve başarmışolmasıkaydıyla, genel not ortalamasıen az 3.50 ve üzeri olmak üzere %25 ile %100 arasında değişen oranlarda yapılacak indirimi kapsar. I.B. Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip olup, diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar. Abitur Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diplomasına sahip olup, diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar. Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diplomasına sahip olup, diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar. Şehit ÇocuklarıBursu: ÖSYS sonucunda Üniversitenin programlarından birine girme hakkıkazanan şehit çocukları için öğretim ücretinden % 100 oranında indirimi kapsar. Peşin Ödeme İndirimi: Öğretim ücretinin tamamının yıllık olarak ödenmesi durumunda %5, dönemlik olarak ödenmesi durumunda ise %2 indirimi kapsar. Kardeş İndirimi: İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğretim ücretinin %10’u oranında indirimi kapsar. Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. Burslar ve indirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır. Ayrıntılıbilgiye üniversitemiz web sayfasından (www.sehir.edu.tr) ulaşılabilir.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İstanbul Şehir Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2012-2013 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler için öğretim ücreti; KDV dâhil 24.000 TL, İngilizce Hazırlık programında 20.000 TL'dir. Taksitli olarak yapılacak ödemelerde anlaşmalı bankanın otomatik tahsilât sistemi kullanılarak sekiz taksite kadar ödeme imkânı sağlanır. Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde kalmak isteyenler için 2012-2013 akademik yılında aylık ücret kişi başına 3 kişilik odada KDV dâhil 500 TL, 4 kişilik odada KDV dâhil 400 TL'dir.
Konukevi talepleri, tam burslulara ve İstanbul dışından gelenlere öncelik verilerek karşılanacaktır. İstanbul Şehir Üniversitesinde burslar ve burs kapsamında aylık nakit ödenen destek bursları karşılıksız olup, öğrenci öğrenimine ve derslerine devam ettiği sürece İngilizce hazırlıkta geçireceği (1+1 yıl) süre ile lisans eğitimindeki (4+3 yıl) öğretim süresince not ortalaması koşulu veya ders geçme başarı koşulu aranmaksızın devam eder. Öğretim ücreti ve konukevi ücretleri her yıl Mütevelli Heyeti tarafından fiyat ve maliyet artışları dikkate alınarak Ağustos ayında açıklanan TÜFE oranından daha yüksek olmamak üzere yeniden belirlenebilir. İstanbul Şehir Üniversitesinin Tam Burslu programlarına yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere derslere kaydolduğu her yarıyıl için geçerli olmak üzere aşağıdaki imkânlar sağlanır: 1) Öğretim ücretinin tamamından muafiyet, 2) 9 ay süre ile yemek bursu, 3) Kitap- Kırtasiye giderlerinde kullanılmak üzere dönem başına 500 TL (Toplam yıllık 1000 TL), 4) Üniversitenin anlaşmalı olduğu konukevinde ücret ödemeden kalma imkânı. 2012-2013 Akademik Yılı'nda Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilerden, her yarıyıl derslere kaydolmak şartıyla (tam burs ile sağlanan imkânlara ek olarak) yerleşme puanı ile ilgili programın puan türüne göre (Ek puan ile yerleştirilenler hariç) aşağıda belirtilen dereceleri sağlayanlara aşağıdaki ek olanaklardan biri sağlanır: 1) Türkiye genelinde ilk 100 öğrenci içinde yer alanlara; 9 ay süre için aylık 1250 TL nakit ödeme. 2) Türkiye genelinde ilk 1000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre için aylık 700 TL nakit ödeme. 3) Türkiye genelinde ilk 5000 öğrenci içinde yer alanlara 9 ay süre ile 450 TL nakit ödeme. İslami İlimler (%75 burslu) lisans programına kaydını yaptıran öğrencilerden, kendi puan türlerinde ilk 5000'e girenler, Tam Burslu kontenjanlara ilk 5000'den yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere sağlanan tüm imkanlardan yararlanırlar. Bu öğrencilerden ilgili puan türündeki LYS'ye girerek bölümlere kurum içi yatay geçiş yapma hakkı elde eden öğrenciler, sadece %75 burs hakkına sahip olup yukarıda belirtilen diğer ek imkanlardan yararlanamazlar. Üniversiteye giriş başarı bursu ile tam burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrenciler daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olmuşlarsa yukarıda belirtilen; kitap, konukevi, yemek imkanlarından ve ek olanaklardan yararlanamazlar, sadece öğrenim ücretinden muafiyet hakkını elde ederler. İstanbul Şehir Üniversitesinde, üniversiteye ilk girişte sunulan yerleşme bursları dışında aşağıda belirtilen indirim ve destek bursları verilmektedir. İlk Tercih Bursu: Ücretli programlara birinci tercihinden yerleştirilenlere %20 oranında öğretim ücreti indirimini kapsar. Akademik Başarı Bursu: Öğrencinin Fakültedeki ilk akademik yılı sonundan itibaren başarı durumuna göre verilmek ve her yıl sonundaki başarı durumuna göre değerlendirilmek üzere, genel not ortalaması en az 3.50 ve üzeri olan ve kendi sınıfındaki öğrenciler arasında ilk beşe giren öğrencilere, izleyen akademik yılın öğretim ücretinden %10 ile %100 arasında değişen oranlarda yapılacak indirimi kapsar. I.B. Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar. Abitur Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Abitur diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi kapsar. Matura (Reifeprüfung) Destek Bursu: Üniversitenin ücretli programlarına yerleştirilen öğrencilerden Matura (Reifeprüfung) diploma notu 1,5 veya daha iyi olan öğrencilere, ödemeleri gereken öğretim ücretinden %25 oranında indirimi
kapsar. Peşin Ödeme İndirimi: Öğretim ücretinin tamamını akademik yılın başında ödeyenlere %5 indirim yapılır. Kardeş İndirimi: İstanbul Şehir Üniversitesi programlarında öğrenim görmekte olan her bir kardeşe öğretim ücretinin %10'u oranında indirimi kapsar. Burs ve indirimlerin hangi durumlarda devam edeceği İstanbul Şehir Üniversitesi Burs Yönergesinde belirtilmiştir. Öğrenci birden fazla indirim (peşin ödeme indirimi ve ilk tercih bursu hariç) ve indirim niteliğindeki burs kapsamına girerse sadece birisinden ve en yüksek olanından yararlanır. İndirimler öğrencinin ödemekle yükümlü olduğu ücret üzerinden yapılır.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.