Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İzmir Üniversitesi’nde öğrenim ücretlidir. 2015-2016 akademik yılında öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir; Fen Edebiyat Fakültesi 17.500- TL, Mühendislik Fakültesi 18.500- TL,  İktisadi ve  İdari Bilimler Fakültesi 17.500- TL, Mimarlık Fakültesi 18.500- TL, Güzel Sanatlar Fakültesi 17.500- TL, Hukuk Fakültesi 19.750- TL, Tıp Fakültesi 35.500- TL, Meslek Yüksekokulu 10.000- TL, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu 11.000 TL, Sağlık Yüksekokulu – Hemşirelik Bölümü 13.000- TL, Sağlık Yüksekokulu – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 18.000- TL, Hazırlık Sınıfı 17.500- TL Bu ücretlere %8 KDV dahildir. Öğrenim ücreti 4 (dört) eşit taksitte ödenir. Öğrenim ücretinin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, kalan 3 taksiti ise Kasım-Şubat-Nisan aylarında ödenir. Öğrenim ücreti peşin olarak ödenir ise %5 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksızdır, sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap ve benzeri konulardaki ücretler burs kapsamı dışındadır.  İzmir Üniversitesi, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda kazanılan bursları, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla, not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt eder. Bu taahhüt, İngilizce hazırlık sınıfında 1 yıl, ilgili bölümde/programda Tıp Fakültesi hariç diğer lisans programları için 4 yıl, Tıp Fakültesi için 6 yıl ve ön lisans programları için 2 yıllık normal öğrenim sürelerini kapsamaktadır. Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin ilk yıla ait ders kitapları Üniversite tarafından karşılanır. İngilizce Hazırlık Sınıfının ilk yılında devam koşulunu yerine getirdikleri halde, bu akademik yılın sonunda başarılı olamayan öğrencilere ertesi yıl devam koşulunu yerine getirmek şartıyla İngilizce Hazırlık Programında %25 indirim uygulanır. Belirlenen kontenjanlar dâhilinde; genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 – 3,80 olan öğrencilere ödemekte oldukları öğrenim ücreti üzerinden % 25; 3,81 ve üzeri olan öğrencilere ödemekte oldukları öğrenim ücreti üzerinden % 50 oranında izleyen bir akademik yıl geçerli olmak üzere Akademik Başarı Bursu verilir. İzmir Özel Fatih Kolejinden mezun öğrenciler ile İspro İletişim Hizmetleri ve Yazılım San. Tic. A.Ş., Doğanata Elektronik Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., İzmir Özel Fatih Koleji San. ve Tic. A.Ş. ve İzmir Üniversitesi’nde kadrolu akademik personel ve idari personeli eş ve çocuklarına, ilgili personel görevde olduğu sürece, %10 öğretim ücreti indirimi uygulanır. % 25 Burslu kontenjanlara yerleştirilen ve  İzmir Üniversitesi’ne kayıt olan öğrencilerden ilk beş tercihinde  İzmir Üniversitesi’ni gösterenlere ayrıca % 5 indirim uygulanır.  İzmir Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören ve kardeşi halen bu programlardan birinde öğrenim gören öğrencinin öğrenim ücretine %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Kardeşlerden herhangi birinin üniversiteden ayrılması durumunda ücretler tam ödenmeye devam edilir. Şehit-Gazi Bursu: ÖSYS sonucunda İzmir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen burssuz programlarına girme hakkı kazanan şehit-gazi çocuklarına kontenjan dahilinde burs verilir. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda ÖSYS sonuçlarına göre sıralama yapılır. Engelli Bursu: ÖSYS sonucunda İzmir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen burssuz programlarına girme hakkı kazanan engelli öğrencilere kontenjan dahilinde burs verilir. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Mütevelli Heyeti Kararına göre sıralama yapılır. Sporcu Bursu: İzmir Üniversitesi Burs Yönergesinde belirlenen şartları sağlayan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dahilinde ve uygun görülen oranda burs verilir. Tercih dönemi öncesinde ilan edilen tarihlerde başvurular yapılır. Mülakat neticesinde başarılı bulunan öğrenciler İzmir Üniversitesi’ne yerleştiği takdirde bu burstan yararlanır. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Mütevelli Heyeti Kararına göre sıralama yapılır. Sanat Bursu :  İzmir Üniversitesi Burs Yönergesinde belirlenen şartları sağlayan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dahilinde ve uygun görülen oranda burs verilir. Tercih dönemi öncesinde ilan edilen tarihlerde başvurular yapılır. Mülakat neticesinde başarılı bulunan öğrenciler İzmir Üniversitesi’ne yerleştiği takdirde bu burstan yararlanır. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Mütevelli Heyeti Kararına göre sıralama yapılır. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.izmir.edu.tr adresinde, Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altındaki “Burs Yönergesinden ulaşılabilir.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İzmir Üniversitesi’nde öğrenim ücretlidir. 2014-2015 akademik yılında öğrenim ücretleri aşağıdaki gibidir; Fen Edebiyat Fakültesi 16.000. TL, Mühendislik Fakültesi 17.000. tl, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 16.000.- tl, Mimarlık Fakültesi 17.000.- tl, Güzel Sanatlar Fakültesi 16.000.- tl, Hukuk Fakültesi 18.000.- tl, Tıp Fakültesi 32.500 .- tl, Meslek Yüksekokulu 9.000.- tl, Sağlık Yüksekokulu – Hemşirelik Bölümü 11.000.- tl, Sağlık Yüksekokulu – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 15.500.- tl, Hazırlık 16.000.- tl Bu ücretlere %8 KDV dahildir. Öğrenim ücreti 4 (dört) eşit taksitte ödenir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi kesin kayıt sırasında, kalan 3 taksidi ise Kasım-Şubat-Nisan aylarında ödenir. Öğrenim ücretinin tamamı peşin olarak ödenir ise %5 peşin ödeme indirimi uygulanır.
Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksızdır, sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap ve benzeri konulardaki ücretler burs kapsamı dışındadır.  İzmir Üniversitesi, ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonucunda kazanılan bursları, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla, not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt eder. Bu taahhüt, İngilizce hazırlık sınıfında 2 yıl, ilgili bölümde/programda Tıp Fakültesi hariç diğer lisans programları için 4 yıl, Tıp Fakültesi için 6 yıl ve ön lisans programları için 2 yıllık normal öğrenim sürelerini kapsamaktadır.
Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin ilk yıla ait ders kitapları Üniversite tarafından karşılanır. İngilizce Hazırlık Sınıfının ilk yılında devam koşulunu yerine getirdikleri halde, bu akademik yılın sonunda başarılı olamayan öğrencilere ertesi yıl devam koşulunu yerine getirmek şartıyla İngilizce Hazırlık Programında %25 indirim uygulanır. Kayıtlı olduğu öğretim programında birinci akademik yılın sonundan itibaren akademik başarı bursu için başvuran öğrencilere, belirlenen kontenjanlar dâhilinde olacak şekilde; derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması 4,00 üzerinden 3,50 – 3,80 olan öğrencilere ödemekte oldukları öğrenim ücreti üzerinden % 25; 3,81 ve üzeri olan öğrencilere ödemekte oldukları öğrenim ücreti üzerinden % 50 oranında Mütevelli Heyet tarafından izleyen akademik yıldan itibaren geçerli olmak üzere Akademik Başarı Bursu olarak öğrenim ücreti indirimi uygulanır.
Yıllık genel not ortalaması belirlenen oranlardan düşüş gösteren öğrencinin akademik başarı bursu izleyen akademik yılda kesilir. İzmir Özel Fatih Kolejinden mezun öğrenciler ile İspro İletişim Hizmetleri ve Yazılım San. Tic. A.Ş., Doğanata Elektronik Bilgisayar ve Yazılım Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., İzmir Özel Fatih Koleji San. ve Tic. A.Ş. ve İzmir Üniversitesi’nde kadrolu akademik personel ve idari personeli eşve çocuklarına, ilgili personel görevde olduğu sürece, %10 öğretim ücreti indirimi uygulanır. % 25 Burslu kontenjanlara yerleştirilen ve İzmir Üniversitesi’ne kayıt olan öğrencilerden ilk beş tercihinde İzmir Üniversitesi’ni gösterenlere ayrıca % 5 indirim uygulanır. İzmir Üniversitesi lisans ve ön lisans programlarında öğrenim gören ve kardeşi halen bu programlardan birinde öğrenim gören öğrencinin öğrenim ücretine %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanır. Kardeşlerden herhangi birinin üniversiteden ayrılması durumunda ücretler tam ödenmeye devam edilir.
Şehit-Gazi Bursu: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı sonucunda İzmir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen burssuz programlarına girme hakkı kazanan şehit-gazi çocuklarına kontenjan dahilinde burs verilir. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı sonuçlarına göre sıralama yapılır.
Engelli Bursu: Öğrenci Seçme Yerleştirme Sınavı sonucunda İzmir Üniversitesi’nin Mütevelli Heyet tarafından belirlenen burssuz programlarına girme hakkı kazanan engelli öğrencilere kontenjan dahilinde burs verilir. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Mütevelli Heyeti Kararına göre sıralama yapılır.
Sporcu Bursu: İzmir Üniversitesi Burs Yönergesi’nde belirlenen şartları sağlayan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dahilinde ve uygun görülen oranda burs verilir. Tercih dönemi öncesinde ilan edilen tarihlerde başvurular yapılır. Mülakat neticesinde başarılı bulunan öğrenciler İzmir Üniversitesi’ne yerleştiği takdirde bu burstan yararlanır. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Mütevelli Heyeti Kararına göre sıralama yapılır.
Sanat Bursu: İzmir Üniversitesi Burs Yönergesi’nde belirlenen şartları sağlayan öğrencilere Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dahilinde ve uygun görülen oranda burs verilir. Tercih dönemi öncesinde ilan edilen tarihlerde başvurular yapılır. Mülakat neticesinde başarılı bulunan öğrenciler İzmir Üniversitesi’ne yerleştiği takdirde bu burstan yararlanır. Belirlenen sayıdan fazla başvuru olması durumunda Mütevelli Heyeti Kararına göre sıralama yapılır. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgiye www.izmir.edu.tr adresinde, Yönetmelik ve Yönergeler başlığı altındaki “Burs Yönergesi”nden ulaşılabilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İzmir Üniversitesi’nde öğretim ücretlidir. 2013–2014 akademik yılında öğretim ücreti; Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi için 15.500TL, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile Fen Edebiyat Fakültesi için 14.500TL, Hukuk Fakültesi için 16.500 TL, İngilizce Hazırlık Eğitimi için 14.500 TL, Tıp Fakültesi için 30.000.-TL, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için 10.000 TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için 14.000.-TL, Meslek Yüksekokulu programlarıiçin 8.500 TL olup bu ücretlere %8 KDV dahildir.
Öğrenim ücreti 4 (dört) eşit taksitte ödenir. Öğretim ücreti ilk taksiti kesin kayıt sırasında, kalan 3 taksiti ise Kasım-Şubat-Nisan aylarında ödenir. Öğrenim ücreti peşin ödenir ise %5 peşin indirimi uygulanmaktadır. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksızdır, sadece öğretim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap ve benzeri konulardaki ücretler burs kapsamı dışındadır. Burslar öğrenci başarısına bağlıolup (yıllık 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasının sağlanması koşulu ) tüm öğrenim süresince devam eder ve İngilizce Hazırlık Eğitimi’nde geçirilecek bir akademik yılı da içerir. Akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir öğretim programına geçiş yapılması halinde burs kesilecektir. Ayrıca, kayıtlıolduğu öğretim programında birinci akademik yılın sonundan itibaren derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve daha yukarıolan öğrencilere, izleyen akademik yıl için Mütevelli Heyeti’nce başarıbursu verilebilir. 2013 ÖSYS puan sıralamasında Türkiye genelinde Üniversitemizin ücretli lisans bölümlerinden birini tercih edip ilk 1000’e ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, %100 burslu olarak kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklardır.

24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İzmir Üniversitesi'nde öğretim ücretlidir. 2012-2013 akademik yılında öğretim ücreti; Tıp Fakültesi 25.000 TL, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için 14.000TL, İktisadi ve İdari Bilimler ve Fen Edebiyat Fakülteleri için 13.000TL, Hukuk Fakültesi için 15.000 TL, İngilizce Hazırlık Eğitimi için 13.000 TL, Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü için 8.250 TL, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü için 12.000.-TL, Meslek Yüksekokulu programları için 7.600 TL olup bu ücretlere %8 KDV dahildir. Öğretim ücreti ilk taksidi kesin kayıt sırasında, kalan 9 taksidi ise Ekim-Haziran ayları arasında her ayın en geç beşinci gününe kadar toplam 10 taksitte ödenir. Öğrenim ücreti peşin ödenir ise %5 peşin indirimi
uygulanmaktadır. İzmir Üniversitesi'nin burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burslar karşılıksızdır. Bunun dışında kalan barınma, beslenme, ulaşım, kitap ve benzeri konulardaki ücretler burs kapsamı dışındadır. Burslar öğrenci başarısına bağlı olup (yıllık 4.00 üzerinden 2.00 not ortalamasının sağlanması koşulu ) tüm öğrenim süresince devam eder ve İngilizce Hazırlık Eğitimi'nde geçirilecek bir akademik yılı da içerir. Akademik başarısızlık, disiplin cezası veya başka bir öğretim programına geçiş yapılması halinde burs kesilecektir. Ayrıca, kayıtlı olduğu öğretim programında birinci akademik yılın sonundan itibaren derslerini tamamlayan ve genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve daha yukarı olan öğrencilere, izleyen akademik yıl için Mütevelli Heyeti'nce başarı bursu verilebilir. 2012 Y-YGS/LYS puan sıralamalarında Türkiye genelinde Üniversitemizin ücretli lisans bölümlerinden birini tercih edip ilk 1000'e ÖSYM tarafından yerleştirilen öğrenciler, %100 burslu olarak kayıt yaptırma hakkına sahip olacaklardır.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.