Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İzmir İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Eğitim – öğretim ücrete tabidir. 2015–2016 ders yılında öğretim ücreti Hukuk Fakültesi”, “Mimarlık Bölümü” öğrencileri için KDV dahil 26.400TL; diğer tüm lisans programları için KDV dahil 25.200TL’dir. Ön lisans (2 yıllık) programlarının öğretim ücreti KDV dahil 10.900 TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından ödenecektir. Ücretli kontenjanlara yerleşen adaylardan, ilgili Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir İlçe Ticaret Odaları ile Mütevelli Heyet tarafından belirlenen diğer il ve ilçe ticaret odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 ücret indirimi uygulanır. Söz konusu gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir. Bu indirim öğrencinin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ücretlerini ve uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının ilk akademik yılının sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler takip eden üçüncü ve dördüncü yarıyılda “Kur Tamamlama (İngilizce Destek) Programı” na devam ederler. Kur Tamamlama Programı’na kayıt olan hazırlık sınıfı öğrencilerine %50 indirim uygulanır. Bu indirim, yalnız hazırlık sınıfında ikinci yılında olan öğrenciler içindir. Sonraki yıllarda hazırlık sınıfına devam edecek veya  İngilizce Yeterlik Sınavlarına girecek öğrencileri kapsamaz. Izmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilerine sağlanan “Tam Burs”: (a) Öğretim ücretini, (b) Şehir dışından gelenler ile Izmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 350 TL ayrıca ödeme yapılır. Ön lisans(2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan “Tam Burs” yalnızca öğretim ücretini kapsar. Üniversitemize ait her hangi bir programı kazanan ve Uluslararası Bakalorya(IB) diploma notu 32 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2 ve altında olan veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan öğrencilere “Diploma Bursu” verilir. Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısı oranında indirim yapılmasını kapsar. 2015-2016 öğretim yılında IB diploması olanlar için 10, ABITUR diploması olanlar için 5, MATURA diploması olanlar için 5 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Tam burslardan yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar yerleşseler bile yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır. Burslar karşılıksızdır. İzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiği bursların, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt,  İngilizce hazırlık sınıfında 2 yıl, ilgili bölümde/programda lisans programları için 5 yıl, ön lisans programları için 3 yıllık süreyi kapsamaktadır. Tam burslu öğrencilerin üniversitenin sağladığı yurtlardan ücretsiz yararlanma süresi hazırlık sınıfı için 2 yıl, bölüm dersleri için 4 akademik yıldır. Başarı Bursu, Üniversitemizin burssuz programlarından birini kazanan öğrencilere verilir.  İngilizce hazırlık programı dışında bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3,50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dahilinde öncelik sırasına göre verilir. Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında, öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler. Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilirler. Lojistik Yönetimi lisans programına ücretli kontenjandan yerleşenlerden, hazırlık sınıfı hariç bölümünde üstün başarı gösteren öğrencilere, yıllık öğretim ücretinin belirlenen kısmını karşılamak üzere, kontenjan dâhilinde “Üstün Başarı Doğan Turhan Bursu” verilir. Bu burs, başarıya göre her yıl yeniden değerlendirilir (Burslar ve ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Eğitim – öğretim ücrete tabidir. 2014–2015 ders yılında öğretim ücreti Hukuk Fakültesi”, “Mimarlık Bölümü” öğrencileri için KDV dahil 22.000TL; diğer tüm lisans programları için KDV dahil 21.000TL’dir. Ön lisans (2 yıllık) programlarının öğretim ücreti KDV dahil 10.000 TL’dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından ödenecektir. Ücretli kontenjanlara yerleşen adaylardan, İzmir Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası ve İzmir ilçe Ticaret Odaları üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımları ile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynı zamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 ücret indirimi uygulanır. İzmir Ticaret Odası ve İzmir ilçe Ticaret Odaları üyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir. Bu indirim öğrencinin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ücretlerini ve uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz. Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin ilk yıla ait ders kitapları Üniversite tarafından karşılanır. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfının ilk yılında devam koşulunu yerine getirdikleri halde, bu akademik yılın sonunda Yabancı Dil Hazırlık Programını başarılı olarak tamamlayamayan öğrenciler takip eden üçüncü ve dördüncü yarıyılda “Kur Tamamlama (İngilizce Destek) Programı”na devam ederler. Kur Tamamlama Programı’na düzenli olarak devam eden ve devam koşulunu yerine getiren hazırlık sınıfı öğrencilerine %50 indirim uygulanır. Üçüncü yarıyılda indirimden yararlandığı halde devam koşulunu yerine getirmeyenler takip eden dördüncü yarıyılda tam ücret öderler. Bu indirim, yalnız hazırlık sınıfında ikinci yılında olan ve devam koşullarını sağlayan öğrenciler içindir. Sonraki yıllarda hazırlık sınıfına devam edecek veya Yabancı Dil Yeterlik Sınavlarına girecek öğrencileri kapsamaz.
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilerine sağlanan “Tam Burs”: (a) Öğretim ücretini, (b) İlgili puan türündeki yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde İlk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.290 TL; ilk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.020 TL; ilk 500 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 750 TL; ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 650 TL; ilk on bin içinde yer alan öğrencilere yılda 9 ay süresince aylık 430 TL ödemeyi, (c) Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 325 TL ayrıca ödeme yapılır. Ön lisans (2 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan “Tam Burs” yalnızca öğretim ücretini kapsar.
Üniversitemize ait her hangi bir programı kazanan ve Uluslararası Bakalorya(IB) diploma notu 32 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2 ve altında olan veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan öğrencilere “Diploma Bursu” verilir. Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısı oranında indirim yapılmasını kapsar. 2014-2015 öğretim yılında IB diploması olanlar için 10, ABITUR diploması olanlar için 5, MATURA diploması olanlar için 5 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Tam burslardan yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar yerleşseler bile yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır. Burslar karşılıksızdır. ÖSYS’de ilk 1000 içinde yer alan Tam Burslu lisans programı öğrencilerinin yıl sonu genel not ortalamalarını 2.50’nin altına düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 430 TL olarak devam eder. İzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiği bursların, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla not ortalaması veya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, İngilizce hazırlık sınıfında 2 yıl, ilgili bölümde/programda lisans programları için 5 yıl, ön lisans programları için 3 yıllık süreyi kapsamaktadır. Tam Burslu lisans öğrencilerine yabancı dil hazırlık sınıfındaki ikinci yılında ve kayıtlı olduğu bölümündeki beşinci yılında aylık ödemeler yapılmaz.
Başarı Bursu, Üniversitemizin burssuz programlarından birini kazanan öğrencilere verilir. İngilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden Mütevelli Heyet tarafından belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilir. Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında, öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler.  Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilirler. (Burslar ve ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

ZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. Eğitim - öğretim ücrete tabidir. 2013–2014 ders yılında öğretim ücreti Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Bölümü öğrencileri için KDV dahil 19.750TL; diğer tüm lisans programlarıiçin KDV dahil 18.750TL’dir. Meslek Yüksekokulunun programlarının öğretim ücreti KDV dahil 9.400 TL’dir.
Bu ücretin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından ödenecektir. Ücretli kontenjanlara yerleşen adaylardan, İzmir Ticaret Sicili Memurluğuna kayıtlı olup aynı zamanda İzmir Ticaret Odası üyesi olan gerçek kişilerin 1. derece kan hısımlarıile tüzel kişi üyelerin temsil ve ilzama yetkili temsilcisi olup aynızamanda son bir yıldan bu yana ortaklığı olan kişilerin 1. derece kan hısımlarına %15 ücret indirimi uygulanır.
İzmir Ticaret Odasıüyesi gerçek veya tüzel kişiler her bir üyelik için bir kere indirim hakkından istifade edebilir. Bu indirim öğrencinin öğrenimine devam ettiği normal öğrenim süresi için geçerli olup yaz okulları ücretlerini ve uzayan öğrenim dönemlerini kapsamaz.
Yabancı Dil Hazırlık sınıfına devam eden öğrencilerin ilk yıla ait ders kitapları Üniversite tarafından karşılanır. Yabancı dil hazırlık sınıfında eğitimlerine devam ettikleri bir akademik yılın sonunda İngilizce Hazırlık Programını tamamlayamayan öğrenciler takip eden üçüncü ve dördüncü yarıyılda “Kur Tamamlama Programı”na devam ederler. Kur Tamamlama Programı’na devam ettikleri bu sürede öğretim ücretinin yarısınıöderler. Izmir Ekonomi Üniversitesi’nin lisans (4 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilerine sağlanan “Tam Burs”: (a) Öğretim ücretini, (b) Ilgili puan türündeki yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde Ilk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.200 TL; ilk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 950 TL; ilk 500 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 700 TL; ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 600 TL. Tam Burslu kontenjandan yerleşen diğer öğrencilere yılda 9 ay süresince aylık 430 TL ödemeyi, (c) Şehir dışından gelenler ile Izmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmamasıhalinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 300 TL ayrıca ödeme yapılır. Meslek Yüksekokulu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan “Tam Burs” yalnızca öğretim ücretini kapsar. (%25 Burslu) kontenjanlara yerleştirilen adaylardan ilk beştercihinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’ni gösterenlere ayrıca % 5 ücret indirimi yapılır. Üniversitemize ait her hangi bir programı kazanan ve UluslararasıBakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü veya ABITUR diploma notu 2 ve altında olan veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan öğrencilere “Diploma Bursu” verilir.

Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısıoranında indirim yapılmasınıkapsar. 2013-2014 öğretim yılında IB diplomasıolanlar için 10, ABITUR diploması olanlar için 5, MATURA diplomasıolanlar için 5 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Tam Burslardan yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olanlar yerleşseler bile yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamıyüksek olan burstan yararlandırılır. Burslar karşılıksızdır. ÖSYS’de ilk 1000 içinde yer alan Tam Burslu lisans programı öğrencilerinin yıl sonu genel not ortalamalarını2.50’ nin altına düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 430 TL olarak devam eder.
İzmir Ekonomi Üniversitesi, verdiği bursların, derslerin tümüne devam edilmesi kaydıyla not ortalamasıveya sınıf-ders geçme gibi nedenlerle kesilmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu taahhüt, İngilizce hazırlık sınıfında 2 yıl, ilgili bölümde/programda lisans programlarıiçin 4 yıl, ön lisans programlarıiçin 2 yıllık süreyi kapsamaktadır. BaşarıBursu, Üniversitemizin burssuz programlarından birini kazanan öğrencilere verilir. Ingilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarı yıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklınot ortalaması 3.50 veya daha yukarıolan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilir. Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında, öğretim ücretlerini Mütevelli Heyet’in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler. Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilirler. Destek Bursu; Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin öğretim masraflarını kendilerinin karşılamasıesastır. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğu takdirde çok sınırlımiktarda öğrenciye tam veya kısmi destek bursu verilebilir. Destek Bursu, yabancı dil hazırlık programıhariç bölümünde en az 1 dönem öğrenim gören ve Genel Not Ortalamasıen az 2.25 olan öğrencilere bütçe imkanları dahilinde verilir. Destek Bursu süreklilik arzetmez.Destek bursu verilen öğrencilerin durumu her dönem sonunda yeniden değerlendirilir. Bursun devam edip etmeyeceği; etmesi halinde ne şekilde devam edeceği Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir öğrenci aday gösterilmesi ve uygun görülmesi halinde birden fazla akademik dönemde destek bursu alabilir (Burslar ve ücretlerle ilgili ayrıntılıbilgi için üniversiteye başvurunuz.)
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
İzmir Ekonomi Üniversitesinde öğretim ücrete tabidir. 2012-2013 ders yılında öğretim ücreti Hukuk Fakültesi ve Mimarlık Bölümü öğrencileri için KDV dahil 17.500TL; diğer tüm lisans programları için KDV dahil 15.900TL'dir. Meslek Yüksekokulu programları için KDV dahil 8000 TL'dir. Bu ücretin ilk taksiti kesin kayıt sırasında, ikinci taksiti ikinci yarıyıl başında ders kayıtlarından önce Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde öğrenci tarafından ödenecektir.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nin lisans (4 yıllık) programlarına yerleştirilen öğrencilerine sağlanan "Tam Burs": (a) Öğretim ücretini, (b) İlgili puan türündeki yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla derece yapanlar hariç) Türkiye genelinde İlk 100 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 5.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 1.100 TL; ilk 200 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 4.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 850 TL; ilk 500 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 3.000 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 650 TL; ilk 1000 içinde yer alan öğrencilere bir defaya mahsus olmak üzere 2.500 TL ve yılda 9 ay süresince aylık 550 TL. Tam Burslu kontenjandan yerleşen diğer öğrencilere yılda 9 ay süresince aylık 400 TL ödemeyi, (c) Şehir dışından gelenler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları dışında ikamet edenlerden isteyenlere Üniversitenin sağladığı yurtta ücretsiz kalma olanağını kapsamaktadır. Üniversitenin yurt kapasitesinin yeterli olmaması halinde, bu öğrencilerden üniversite yurdunun dışında ikamet edenler için yılda 9 ay süreyle ayda 300 TL ayrıca ödeme yapılır.
Meslek Yüksekokulu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan "Tam Burs" yalnızca öğretim ücretini kapsar. Üniversitemize ait her hangi bir programı kazanan ve Uluslararası Bakalorya(IB) diploma notu 32 ve üstü veya ABİTUR diploma notu 2 ve altında olan veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan öğrencilere "Diploma Bursu" verilir. Diploma Bursu, öğrencilerin her yıl ödemeleri gereken yıllık öğretim ücretinin yarısı oranında indirim yapılmasını kapsar. 2012-2013 öğretim yılında IB diploması olanlar için 10, ABİTUR diploması olanlar için 5, MATURA diploması olanlar için 5 kişilik kontenjan ayrılmıştır. Yurtiçi ve yurtdışındaki her hangi bir üniversitenin lisans programından mezun olup Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler "Öğretim Ücreti Bursları(Tam Burs, %50 Burs ve %25 Burs)" ile "Diploma Bursu"ndan yararlanamazlar. Birden fazla bursu almaya hak kazanan öğrenciler, kapsamı yüksek olan burstan yararlandırılır. Burslar karşılıksızdır. Burslar Yabancı Dil Hazırlık programında geçen süreyi de kapsar.ÖSYS'de ilk 1000 içinde yer alan Tam Burslu lisans programı öğrencilerinin yıl sonu genel not ortalamalarını 2.50' nin altına düşürmeleri halinde aylık ödemeleri 400 TL olarak devam eder. Burslar, öğrencinin yerleştirildiği programa başarılı olarak devam ettiği sürece verilmektedir. İngilizce Hazırlık Programını birinci yılın sonunda başaramayan; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 1.80'nin altına düşmesi nedeniyle başarısız olan; üst üste veya aralıklı
olarak iki dönem kayıt yenilemeyen (ders kaydı yapmayan); üniversite içinde başka bir bölüme yatay geçiş yapan; hakkında açılan disiplin soruşturması sonucunda en az 1 yarıyıl uzaklaştırma cezası alan veya normal öğrenim süresini aşan öğrencilerin bursları kesilir. Akademik yıl sonu genel not ortalamasını 1.80'nin altına düşüren burslu öğrencilere, öğrenim süresi boyunca bir defaya mahsus olmak üzere takip eden yarıyılda burslu olarak öğrenime devam etme imkanı verilir. Bu yarıyıl sonunda da genel not ortalamasını 1.80'e yükseltememeleri halinde bursları kesilir. Yabancı Dil hazırlık öğretimine devam ettiği birinci yılın sonunda başarısız olduğu için bursu kesilenlerin bursları, yabancı dil hazırlık sınıfında en geç ikinci yılın sonuna kadar başarılı olmaları durumunda yeniden bağlanır. Başarı Bursu, Üniversitemizin burssuz programlarından birini kazanan öğrencilere verilir. İngilizce hazırlık programı dışında, bulunduğu öğretim yılının Güz ve Bahar yarıyıllarında öngörülen en az normal ders yükü kadar ders almak kaydıyla bu iki dönemde aldığı derslerin ağırlıklı not ortalaması 3.50 veya daha yukarı olan öğrenciler içinden belirlenen kontenjan dâhilinde öncelik sırasına göre verilir. Başarı bursundan yararlanması uygun görülen öğrenciler, bir sonraki öğretim yılında, öğretim
ücretlerini Mütevelli Heyet'in uygun gördüğü oranda indirimli olarak öderler. Başarı bursu, öğrencinin burs aldığı akademik yıl için geçerli olup süreklilik arz etmez. Öğrenciler, bu burs için belirlenen akademik başarı koşullarını yerine getirdikleri takdirde birden fazla akademik yılda başarı bursu alabilirler. Destek Bursu; Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerin öğretim masraflarını
kendilerinin karşılaması esastır. Ancak, ailenin durumunda ciddi bir mali değişiklik olduğu takdirde çok sınırlı miktarda öğrenciye tam veya kısmi destek bursu verilebilir. Destek Bursu, yabancı dil hazırlık programı hariç bölümünde en az 1 dönem öğrenim gören ve Genel Not Ortalaması en az 2.25 olan öğrencilere bütçe imkanları dahilinde verilir. Destek Bursu süreklilik arzetmez. Destek bursu verilen öğrencilerin durumu her dönem sonunda yeniden değerlendirilir. Bursun devam edip etmeyeceği; etmesi halinde ne şekilde devam edeceği Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bir öğrenci aday gösterilmesi ve uygun görülmesi halinde birden fazla akademik dönemde destek bursu alabilir (Burslar ve ücretlerle ilgili ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.