Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Koç Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2015-2016 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 44.000 TL’dir; Tıp Fakültesi 2015-2016 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 60.600 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 44.000 TL’dir. Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir. Yurtlar ücretlidir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Koç Üniversitesinde burslar eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar, karşılıksızdır ve normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bursa esas normal eğitim-öğretim süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla dört yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır). Çift Anadal programı öğrencileri, belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci Anadal programlarını tamamlayamazlar ise, burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde öğrenimlerine ve  derslerine devam eden öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Felsefe, Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi, İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı Edebiyat, Matematik, Fizik ve Kimya bölümlerine tam burslu yerleşen öğrenciler başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri halinde bursluluk haklarını kaybederler. Diğer bölümlere yerleşen tam burslu öğrencilerin başka bir bölüme kurum içi yatay geçiş ile geçmeleri durumunda bursluluk haklarının devamı geçiş yapmak istedikleri bölümün bağlı olduğu fakültenin değerlendirmesine ve onayına tabidir. Burslu veya burssuz kontenjandan daha önce Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşip bu programa kaydolmamış, programı tamamlamış veya programdan ayrılmış olanlar tekrar Koç Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar. Daha önceki yıllarda Türkiye’de Koç Üniversitesi dışında bir lisans programına yerleştirilmiş olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse tam burs imkânından yararlanamazlar, ancak %50 Burslu olarak kayıt yaptırabilirler. Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece eğitim- öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek üzere  sağlanabilir.  İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilecektir. Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu, Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecektir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin
burssuz, %50 burslu veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerleştirilen ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Abitur diploması olan ve diploma notu 2.3 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Fransız Bakalorya sınavını alan (Fransız liselerinden alınan denklikler kabul edilmeyecektir) ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; SAT sınavından 2000 puan veya üstü olan ve LYS’de kullanılan başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Burs indiriminden faydalanabilmek için ilgili belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretinden indirim veya muafiyet sağlanabilir.  Koç Üniversitesinin Uluslararası Bakalorya (IB) diploması, Fransız Bakalorya sınav notu (Fransız liselerinden alınan denklik hariç), MATURA veya ABITUR diploma notu olan öğrencilere sağladığı imkânlara http://adaylar.ku.edu.tr/node/30#2_15 sayfasından, adayların kayıt-kabul süreci veya okulumuzla ilgili diğer sorularına ise http://adaylar.ku.edu.tr/node/30 sayfasından ulaşılabilir.

Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabiidir. 2015-2016 ders yılında eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 10.500 TL’dir. Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz yarıyılı başında, geri kalanı Bahar yarıyılı başında ödenir. Yurtlar ücretlidir. Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim Topkapı Sağlık Bilimleri Kampüsü’nde yapılmakta, yurtlar ise Zeytinburnu bölgesinde yer almaktadır. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Tam Burslu olarak yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; (a) eğitim-öğretim ücretini (b) yurtlarda ücret ödemeden kalmayı, (c) masraflarına katkı olarak, koşulları sağlayan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 400 TL burs desteğini ve ders günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsamaktadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince (8 yarıyıl) devam eder ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde öğrenimlerine ve derslerine devam eden öğrenciler akademik  başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürenin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar. Daha önce tam, destek (%50 Burslu) veya kısmi burslu (%25 Burslu) kontenjandan Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşip bu programa kaydolmamış, programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar tam, destek veya kısmi burslu öğrenimden yararlanamazlar.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 40.000 TL’dir; Tıp Fakültesi 2014-2015 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 55.100 TL’dir, Yabancı Dil Hazırlık Programı ücreti tüm bölümler için KDV dâhil 40.000 TL’dir. Yıllık öğrenim ücreti Güz ve Bahar yarıyıllarındaki dersleri kapsar ve ücretlerin yarısı Güz Yarıyılı başında, geri kalanı Bahar Yarıyılı başında ödenir. Yurtlar ücretlidir. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Burs süresi Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla dört yarıyıl) artı sekiz yarıyıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı on iki yarıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için sekiz yarıyıldır (Tıp Fakültesi için on iki yarıyıldır). Çift Anadal programı öğrencileri, belirtilen burs süreleri içinde birinci veya ikinci Anadal programlarını tamamlayamazlar ise, burs süreleri iki yarıyıl süre ile uzatılır. Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Herhangi bir burs (tam, destek (%50 burslu) veya kısmi (%25 burslu)) kontenjanından Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya programdan ayrılmış olanlar tekrar Koç Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde ikinci kez herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar. Daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmiş olan öğrenciler Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse burs imkânından yararlanamazlar. Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Yurtlarda ücret ödemeden kalma, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderleri ihtiyaca bağlı olarak verilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilecektir. Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci, DİL puan türü hariç yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içindeyse veya DİL puanından yerleştirildiği takdirde LYS sıralamasında ilk 100 içindeyse Özel Başarı Bursundan yararlanır.
Özel Başarı Bursu; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 580 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini, (e) 2014–2015 ders yılında bir seferlik 1.650 TL’lik giriş başarı ödülünü kapsar.
Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu: Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecektir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir.
LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerleştirilen ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Abitur diploması olan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Fransız Bakalorya sınavını alan (Fransız liselerinden alınan denklikler kabul edilmeyecektir) ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; SAT sınavından 2000 puan veya üstü olan ve LYS’de kullanılan başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Burs indiriminden faydalanabilmek için ilgili belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretinden indirim veya muafiyet sağlanabilir. Koç Üniversitesinin Uluslararası Bakalorya (IB) diploması, Fransız Bakalorya sınav notu (Fransız liselerinden alınan denklik hariç), MATURA veya ABITUR diploma notu olan öğrencilere sağladığı imkânlara http://adaylar.ku.edu.tr/node/30#2_15 sayfasından, adayların kayıt-kabul süreci veya okulumuzla ilgili diğer sorularına ise http://adaylar.ku.edu.tr/node/30 sayfasından ulaşılabilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Koç Üniversitesi’nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 36.500 TL’dir; Tıp Fakültesi 2013-2014 ders yılıeğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 50.300 TL’dir.
Yıllık ücretlerin yarısı Güz Dönemi başında, geri kalanı Bahar Dönemi başında ödenir. Yurtlar ücretlidir. Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi (en fazla iki yıl) artıdört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artıaltıyıl); Hazırlık Programı’nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır (Tıp Fakültesi için altıyıldır); çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı(en fazla iki yıl) artıbeşyıldır (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programısüresi artıyedi yıldır). Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçişyaptıklarında burs haklarıdevam edebilir. Herhangi bir burs (tam, destek (%50 burslu) veya kısmi (%25 burslu)) kontenjanından Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamışveya programdan ayrılmışolanlar tekrar Koç Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde ikinci kez herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar. Daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmişolan öğrenciler Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına tam burs kontenjanından yerleştirilirlerse herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar.
Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti
tarafından, maliyet artışlarıile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Başarı Bursları: Koç Üniversitesi’nin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; (a) eğitimöğretim ücretini, (b) masraflarına katkıolarak 10 ay süreyle aylık burs desteğini, (c) öğrencilerin yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar. Başarıburslarıkategorileri: Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün BaşarıBursu: Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecektir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün BaşarıBursu; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkıolarak 10 ay süreyle ayda 600 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabıgiderlerini, (e) 2013–2014 ders yılında bir seferlik 2.000 TL’lik girişbaşarı ödülünü kapsar. Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci, yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içindeyse Özel BaşarıBursundan yararlanır. Özel BaşarıBursu; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkıolarak 10 ay süreyle ayda 530 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabıgiderlerini, (e) 2013–2014 ders yılında bir seferlik 1.500 TL’lik girişbaşarıödülünü kapsar. Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci, yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içindeyse Yüksek Başarı Bursundan yararlanır. Yüksek Başarı Bursu; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkıolarak 10 ay süreyle ayda 480 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabıgiderlerini kapsar. Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkıolarak 10 ay süreyle ayda 430 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’ne yerleştirilen ve UluslararasıBakalorya (IB) diplomasıolan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Abitur diplomasıolan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Matura (Reifeprüfung) diplomasıolan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir; Fransız Bakalorya sınavınıalan ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. LYS sınavısonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarısıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretine tam veya kısmi burs indirimi verilebilir. LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz programlarından birine girme hakkıkazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemişolan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir. Koç Üniversitesi, öğrencilerine üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarızamanlıçalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânıda sunmaktadır. Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kitap giderleri kısmi ya da tam olarak karşılanır. Kitap Bursu miktarıve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir. Kitap burslarının yanısıra tam burslu öğrencilere ihtiyaç durumlarına göre ek destek sağlanabilir.
Öğrenci BaşarıBurslu programlar dışında bir programa yerleştirilmiş ve yerleştirildiği puan türünden (DİL puan türleri hariç) LYS sıralamasında ilk 300 içindeyse ücret ödemeden ve ilk 1000 içindeyse yurt ücretinin yarısınıödeyerek yurtlarda kalabilir. DİL puan türleri ile yerleştirilmişöğrenciler LYS sıralamasında ilk 100 içindeyse yurt ücretinin yarısınıödeyerek yurtlarda kalabilir. IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryasısınav notu en az 17 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve LYS sonuçlarıile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’ne yerleştirilmişolan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olması koşuluyla Tıp Fakültesi’ne doğrudan geçişyapabilirler. IB diploma notu 37 veya üstü, Fransız Bakaloryasısınav notu en az 16 veya üstü, Matura diploma notu 1,5 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 1,5 veya daha iyi olan ve LYS sonuçlarıile Hukuk Fakültesi ile aynıpuan türü ile öğrenci kabul eden bir bölümüne yerleştirilmiş olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,50 olmasıkoşuluyla Hukuk Fakültesi’ne doğrudan geçişyapabilirler. IB diploma notu 36 veya üstü, Fransız Bakaloryasısınav notu en az 14 veya üstü (Fen ve Matematik Bölümleri’nden en az 16 olmak koşulu ile), Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması koşuluyla Mühendislik Fakültesi programlarına doğrudan geçiş yapabilirler.
IB diploma notu 34 veya üstü, Fransız Bakaloryasısınav notu en az 14 veya üstü, Matura diploma notu 2,0 veya daha iyi veya ABITUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olan öğrenciler, Üniversitemize kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda not ortalamalarının 4,00 üzerinden en az 3,00 olmasıkoşuluyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi ve İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi programlarına doğrudan geçişyapabilirler. Hemşirelik Yüksek Okulu’ndan diğer programlara geçiş yapılamaz. Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerden herhangi birinin, ailesinin durumunda ciddi bir olumsuz mali değişiklik olduğu takdirde, çok sınırlısayıda öğrenciye Burs Komitesi’nce tam veya kısmi ihtiyaç bursu verilebilir. Üniversiteye yeni giren öğrenciler ilk yıllarınıtamamlamadan bu burstan yararlanamazlar.
Burslarla ilgili ayrıntılı bilgilere üniversitenin internet adresinden ulaşılabilir. Bk. 143. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim ücrete tabiidir. 2013-2014 ders yılında eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 8.700 TL’dir. Yılık ücretlerin yarısıGüz dönemi başında, geri kalanı Bahar dönemi başında ödenir. Burslu olarak yerleştirilen öğrencilere
sağlanan burs; (a) eğitim-öğretim ücretini (b) yurtlarda ücret ödemeden kalmayı, (c) masraflarına katkıolarak, koşulları sağlayan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 330 TL burs desteğini ve ders günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsamaktadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince (4 yıl) devam eder. Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim Nişantaşı, yurtlar ise Nişantaşıve Fulya bölgelerinde yer almaktadır. Daha önce tam, destek (%50 Burslu) veya kısmi burslu (%25 Burslu) kontenjandan Koç Üniversitesi’nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmışolanlar tam, destek veya kısmi burslu öğrenimden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışlarıile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Yurtlar ücretlidir.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Koç Üniversitesi'nde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2012-2013 ders yılında yerleştirilen öğrenciler için eğitim-öğretim ücreti Tıp Fakültesi dışındaki programlar için KDV dâhil 33.500 TL'dir; Tıp Fakültesi 2012-2013 ders yılı eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 46.200 TL'dir. Yıllık ücretlerin yarısı Güz Dönemi başında, geri kalanı Bahar Dönemi başında ödenir. Yurtlar ücretlidir. Koç Üniversitesinde burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Bu süre Yabancı Dil Hazırlık Programı okuyacak öğrenciler için Hazırlık Programı süresi artı dört yıl (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı altı yıl); Hazırlık Programı'nda okumadan birinci sınıftan başlayan öğrenciler için dört yıldır (Tıp Fakültesi için altı yıldır); çift anadal yapan öğrenciler için burs süresi Hazırlık Programı artı beş yıldır (Tıp Fakültesi için Hazırlık Programı süresi artı yedi yıldır). Derslere devamlılık gösteren öğrenciler akademik başarısızlıktan dolayı yukarıda belirtilen sürelerin dolmasından önce burs kaybı yaşamazlar. Koç Üniversitesi programlarına burslu olarak yerleştirilen öğrenciler Üniversitenin başka bir programına yatay geçiş yaptıklarında burs hakları devam edebilir. Herhangi bir burs kontenjanından Koç Üniversitesi'nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar tekrar Koç Üniversitesi lisans programlarına yerleştikleri takdirde ikinci kez herhangi bir burs imkânından yararlanamazlar.
Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Başarı Bursları: Koç Üniversitesi'nin tam burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle aylık burs desteğini, (c) öğrencilerin yurtlarda ücret ödemeden kalmasını
kapsar. Başarı bursları kategorileri: Semahat-Nusret Arsel ve Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu: Koç Üniversitesi'nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak en üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilecektir. Bursların en az 3'er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. Üstün Başarı Bursu; (a) eğitim öğretim ücretini, (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 570 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini, (e) 2012-2013 ders yılında bir seferlik 2.000 TL'lik giriş başarı ödülünü kapsar. Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 300 öğrenci içindeyse Özel Başarı Bursundan yararlanır. Özel Başarı Bursu; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 500 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda 2 kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini, (e) 2012- 2013 ders yılında bir seferlik 1.500 TL'lik giriş başarı ödülünü kapsar. Tam Burslu bir programa yerleştirilen öğrenci yerleştirildiği puan türünden LYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içindeyse Yüksek Başarı Bursundan yararlanır. Yüksek Başarı Bursu; (a) eğitim-öğretim ücretini, (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 450 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını, (d) öğretimleri süresince ders kitabı giderlerini kapsar. Koç Üniversitesi'nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; (a) eğitim- öğretim ücretini, (b) masraflarına katkı olarak 10 ay süreyle ayda 400 TL burs desteğini, (c) öğrencilerin arzu ettikleri takdirde yurtlarda ücret ödemeden kalmasını kapsar. Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Abitur diploması olan ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 1.5 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim- öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Fransız Bakalorya sınavını alan ve sınav notu 16 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi'nin burssuz, destek burslu ya da kısmi burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretine tam veya kısmi burs indirimi verilebilir. LYS sonucunda Koç Üniversitesi'nin burssuz programlarından birine girme hakkı kazanan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir. Koç Üniversitesi, öğrencilerine üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunmaktadır. Her akademik dönem başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kitap giderleri kısmi ya da tam olarak karşılanır.
Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her dönem için yeniden gözden geçirilebilir. Öğrenci Başarı Burslu programlar dışında bir programa yerleştirilmiş ve yerleştirildiği puan türünden (DİL puan türleri hariç) LYS sıralamasında ilk 300 içindeyse ücret ödemeden ve ilk 1000 içindeyse yurt ücretinin yarısını ödeyerek yurtlarda kalabilir. DİL puan türleri ile yerleştirilmiş öğrenciler LYS sıralamasında ilk 100 içindeyse yurt ücretinin yarısını ödeyerek yurtlarda kalabilir. Uluslararası Bakalorya (IB), Matura ve Abitur diplomalarından birine sahip olan öğrencilerden diploma notu %25 burs indirimi için yeterli olanlar veya Fransız Bakalorya sınavı notu en az 16 olan öğrenciler kayıt sırasında belirtmeleri durumunda ve birinci yılın sonunda genel not ortalamalarının en az 2.80 olması koşuluyla, aynı puan türünden başka bir bölüme geçiş yapabilmektedirler (Tıp Fakültesi'ne geçiş sadece MF-3 puan türü ile öğrenci kabul eden programlardan ve en az 3.00 not ortalaması ile yapılabilmektedir.) Üniversitemize burssuz olarak yerleştirilen öğrencilerden herhangi birinin, ailesinin durumunda ciddi bir olumsuz mali değişiklik olduğu takdirde, çok sınırlı sayıda öğrenciye Burs Komitesi'nce tam veya kısmi ihtiyaç bursu verilebilir. Üniversiteye yeni giren öğrenciler ilk yıllarını tamamlamadan bu burstan yararlanamazlar. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgilere üniversitenin internet adresinden ulaşılabilir.

Bk. 143. Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulunda 2012-2013 ders yılında eğitim-öğretim ücreti KDV dâhil 8.000 TL'dir. Yılık ücretlerin yarısı Güz dönemi başında, geri kalanı Bahar dönemi başında ödenir. Burslu olarak yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs; (a) eğitim-öğretim ücretini (b) yurtlarda ücret ödemeden kalmayı, (c) masraflarına katkı olarak, koşulları sağlayan öğrencilere, 10 ay süreyle ayda 300 TL burs desteğini ve ders günlerinde her gün iki öğün yemeği kapsamaktadır. Burslar karşılıksız olup, normal eğitim-öğretim süresince devam eder. Hemşirelik Yüksekokulunda eğitim-öğretim ve yurt olanakları Nişantaşı kampusunda yer almaktadır. Daha önce tam veya destek burslu kontenjandan Koç Üniversitesi'nin bir lisans programına yerleşip bu programı tamamlamış veya ayrılmış olanlar tam veya destek burslu öğrenimden yararlanamazlar. Eğitim-öğretim, yurt ücretleri ve burslar her yıl Mütevelli Heyeti tarafından, maliyet artışları ile o yılın Üniversite bütçesi göz önünde tutularak saptanır. Yurtlar ücretlidir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.