Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MEF ÜNİVERSİTESİ BURSLARI VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından kurulan MEF Üniversitesinde eğitim – öğretim ücrete tabidir. 2015 - 2016 eğitim – öğretim yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan yıllık KDV hariç öğretim ücreti; Eğitim Fakültesinde ve İngilizce hazırlık sınıfında 30.000 TL, Hukuk Fakültesinde 36.000 TL, diğer tüm programlarında 33.000 TL’dir. Eğitim-Öğretim ücretlerinin ödenmesi, peşin ödemede yapılacak indirim oranları ve taksitlendirme ile ilgili detaylı bilgilere http:// www.mef.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir. Burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yeniden gözden geçirilir.  Mütevelli Heyet Başkanlığı, burs miktar ve oranlarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir. Üniversiteye Giriş/Tam Burs: LYS ile Üniversitenin tam burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir. Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs:  LYS ile Üniversitenin kısmi burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, İngilizce Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl süreyle, eğitim-öğretim ücretinden belirtilen oranlarda muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs alıp çift anadal ve yandal yapan öğrenciler herhangi bir ek ödeme yapmazlar. Bu burs, yaz okullarında ise alınan kısmi burs oranında geçerlidir. LYS Yüksek Başarı Bursu: LYS puanı ile Üniversite’nin herhangi bir programına tam burslu olarak yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında ilk 15.000 sıralamasına giren öğrencilere, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 5 (beş) yıl süreyle ve her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için bu süre 4 (dört) yıldır. Bu burs, kayıt dondurulan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.  İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada (ek puanla yerleşenler hariç) Türkiye genelinde:  İlk 100 içinde yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 1000 TL + Yurt Bursu ya da 600 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği (*)101-1000 sıralamasında  yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 750 TL + Yurt Bursu ya da 500 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği (*) 1001-5000 sıralamasında  yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 500 TL + Yurt Bursu ya da 400 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği (*) 5001-10.000 sıralamasında  yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 300 TL, 10.001-15.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 250 TL  burs desteği verilir. (*)Yurt Ücreti desteğinin alınabilmesi için kira yada yurt ücreti bedelinin belgelenmesi gerekmektedir. Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir, her akademik yıl sonunda Genel Not Ortalaması (GNO) 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır.  Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte Diploma Bursu almaya hak kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar. Burs verilen diplomalar ve şartları: IB (Uluslararası Bakalorya) 34 ve üstü; Abitur 2.00 ve altı; Matura (Reifeprüfung) 2.00 ve altı; Maturita Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar; Fransız Bakaloryası Sınav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.) olarak belirlenmiştir..MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması Bursu: MEF Okulları’nın her yıl düzenlediği Uluslararası Proje Yarışması’nda ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ile özel kurumların vermiş olduğu ödüllerin sahiplerinden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazananlar %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Bu burs İngilizce Hazırlık dahil toplam 5 (beş) yıl süre ile verilir, her akademik yıl sonunda GNO’suı 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirimli ödeme yapar. Şehit  (Devlet, Harp ve Vazife) Çocukları Bursu: Üniversitemize ÖSYS sonuçları ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 50.000’de olan öğrencilerden MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihlerden birinde öğrenim görmeye hak kazananlar burssuz olarak kayıt yaptırabilecek bir lisans öğrencisinin sağlaması gereken tüm koşulları sağladıkları takdirde ilgili bursa başvuruda bulunabilirler. Adayın, koşulları sağladığına dair tüm belgelerini Üniversite tarafından belirlenen takvim ve usule uygun olarak sunması gerekir. Belgelerin üniversite tarafından onaylanması durumunda “Şehit Çocukları Bursu” verilir. Tercih öncesi, adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu “Üniversiteye giriş/tam burs” kapsamındadır. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 6 (altı) yıl süreyle burs devam eder. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Kardeş  İndirimi Bursu: Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır.  Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar veya yasal olarak evlât edinilmiş olanlar yararlanır. Kardeş bursu, öğrencinin tam yıl öğrenim ücreti ödediği durumlarda geçerlidir;  ders başına ücretlendirmede geçerli değildir. Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleriden birinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar. Öğretim Üyesi Bursu: Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim elemanı olarak çalışıyorlarsa eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır.  Bu burs her akademik yıl sonunda gözden geçirilir ve GNO’su 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır.   Bu burstan MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihlerinden birinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrenciler faydalanabilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile birlikte bu bursu almaya hak kazanır ise ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında indirimli ödeme yapar. Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar: Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu: Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Üstün Başarı Bursları her yıl bahar yarıyılı bitiminde (Haziran ayında) belirlenir ve Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur. Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için 1. ve 2. lisans yarıyılları sonunda (Güz, Bahar) 60 AKTS’yi, 3. ve 4. lisans yarıyılları sonunda120 AKTS’yi, 5. ve 6. lisans yarıyılları sonunda 180 AKTS’yi tamamlamış olması gerekmektedir. Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Daha sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar. GNO’su; 3.75 ve üzerinde olan öğrenciler, bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden, GNO’su; 3.60-3.74 olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından, GNO’su; 3.50-3.59 olan öğrenciler ise bir sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden Dr. İbrahim Arıkan üstün başarı bursu alması durumunda not ortalamasına bağlı olarak yukarıda belirtilen oranlarda indirimli ödeme yapar. İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur.  İhtiyaç bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Mütevelli Heyet’e sunulur, Mütevelli Heyet ile karar kesinlik kazanmış olur. İzleyen akademik yıl için söz konusu bursa başvurular Mayısın ilk haftası başlar ve Haziran sonunda sona erer. Tarihler, Genel Sekreterlik tarafından duyurulur. İhtiyaç Bursu bir akademik yıl için geçerlidir. Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. Bu burslara, Mütevelli Heyet tarafından onaylanmak koşuluyla, bir özel veya tüzel kişinin adı verilebilir. Bu bursların verileceği öğrenciler, varsa bağış koşullarına bağlı kalarak, Burs Komisyonu tarafından belirlenerek Mütevelli Heyet’e  önerilir. Mütevelli Heyet kararı ile verilir. MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları: MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti  bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olması durumunda %50 oranında indirimli ödeme yapar. MEF İlkokul veya Ortaokul mezunu olması durumunda ödeyeceği miktardan ise %25 oranında indirimli ödeme yapar.  Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim kurumlarında eğitim görmüş olması gerekmektedir. MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 indirim yapılır. Uluslararası Ortak Lisans+Yüksek Lisans Programlarındaki Bursların Kullanımı: Eğitim-öğretime başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler,  tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler. Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi: Bu yönerge uyarınca birden fazla maddeye göre burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bunların en fazla iki tanesinden yararlanabilirler. Bursun Kesilmesi: Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır: a) Burs alan bir öğrenci, herhangi bir disiplin suçu nedeniyle, okuldan herhangi bir uzaklaştırma cezası aldığı takdirde izleyen yarıyılda bursu kesilir. İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu ise, bir daha bağlanmamak üzere kesilir. b) Üniversiteye Giriş/Tam Burs ve Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs hariç olmak üzere, diğer bütün burslar öğrencinin GNO’su 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’nin üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. GNO’su 2.00’nin üstüne çıktığında, burs önceki orandan tekrar bağlanır. c) Burslar eğitim-öğretimin dondurulduğu dönemde verilmez. d) Üniversiteye Giriş/Tam Burs ve Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile Şehit Çocukları Bursu hariç diğer tüm burslar öğrencinin eğitim öğretim süresi olan hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıldır. Bu durum diğer maddelerde belirtilen kesintiler yaşanmadıkça uygulanır. e) Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir. f) Yatay geçişlerde 2015-16 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversiteye Giriş/Tam Burs, Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs, LYS Yüksek Başarı Bursu ve  Şehit Bursu tamamen kesilir, yeniden burs verilmesi Mütevelli Heyet yetkisindedir. MEF Üniversitesi Burs Yönergesi ile ilgili güncel ve detaylı bilgilere www.mef.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

Ulusal ve uluslararası okullarıyla eğitimde 40 yılı aşan bilgi birikimi ve tecrübesiyle fark yaratan MEF Eğitim Kurumları’nın başarısının yükseköğretim düzeyinde de devam etmesi için, İbrahim Arıkan Eğitim ve Bilimsel Araştırmaları Destekleme Vakfı tarafından MEF Üniversitesi kurulmuştur. MEF Üniversitesinde eğitim – öğretim ücrete tabidir. 2014 -2015 eğitim – öğretim yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan yıllık KDV dahil öğretim ücreti Eğitim Fakültesinde 30.000 TL, Hukuk Fakültesinde 36.000 TL, diğer tüm programlarında 33.000 TL, İngilizce hazırlık sınıfında 30.000 TL’dir. Yıllık öğretim ücretleri güz ve bahar dönemleri başında olmak üzere 2 eşit tutarda ödenir. Dönem ücretleri Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı bankalardan taksit özelliğine sahip banka kredi kartları ile vade farkı olmaksızın, bankanın hak tanıdığı sayıda eşit taksitte ödenebilir. Burs miktar ve oranları her öğretim yılı başında Mütevelli Heyet Başkanlığı tarafından yeniden gözden geçirilir.
Mütevelli Heyet Başkanlığı, burs miktar ve oranlarında gerekli gördüğü değişiklikleri yapma yetkisine sahiptir. Programlar ve öğrenim ücretleriyle ilgili detaylı bilgiye http://www.mef.edu.tr internet adresinden ulaşılabilir.
Üniversiteye Giriş Tam/Kısmi Burs:
LYS sonuçlarına göre Üniversitenin Tam Burslu/Kısmi Burslu kontenjanlarından birine yerleşen öğrencilere verilen burs olup, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam 6 (altı) yıl eğitim-öğretim ücretinden tam/kısmi muafiyet sağlar. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır. Bu burs, yaz okullarında, çift anadal ve yandal programlarında da geçerlidir.
LYS Yüksek Başarı Bursu: LYS puanı ile Üniversitenin herhangi bir programına yerleşen ve yerleştiği puan türünde, Türkiye sıralamasında ilk 15.000 sıralamasına giren öğrencilere, Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 5 (beş) yıl süreyle ve her yıl dokuz ay, destek bursu verilir. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için bu süre 4 (dört) yıldır. Bu burs, kayıt dondurulan dönemlerde verilmez. Destek bursunun miktarı her yıl Mütevelli Heyet tarafından belirlenir. İlgili puan türünde yerleştirme puanlarına göre yapılan sıralamada Türkiye genelinde:
İlk 100 içinde yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 1000 TL + Yurt Bursu ya da 600 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği (*),
101-1000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 750 TL + Yurt Bursu ya da 500 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği (*),
1001-5000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 500 TL + Yurt Bursu ya da 400 TL’ye kadar Yurt Ücreti desteği (*),
5001-10.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 300 TL,
10.001-15.000 sıralamasında yer alan öğrencilere 9 ay süre ile Aylık 250 TL burs
desteği verilir.
Yurt Ücreti desteğinin alınabilmesi için kira yada yurt ücreti bedelinin belgelenmesi gerekmektedir.
Diploma Bursu: Uluslararası düzeyde kabul gören Uluslararası Bakalorya (IB), Matura, Abitur, Maturita ve Fransız Bakaloryası diplomalarına sahip olup MEF Üniversitesi’ni ilk üç tercihinde yazan ve bu tercihleri içinde MEF Üniversitesi’nde öğrenim görmeye hak kazanan T.C. ve yabancı uyruklu öğrencilere belirtilen diploma notunu sağlaması durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Burs verilen diplomalar ve şartları: IB (Uluslararası Bakalorya) 34 ve üstü; Abitur 2.00 ve altı; Matura (Reifeprüfung) 2.00 ve altı; Maturita Diploma notu 80 ve üzerinde olanlar; Fransız Bakaloryası Sınav Notu 14 veya daha iyi olanlar (Fransız Liselerinden alınan denklikler kabul edilmez.) olarak belirlenmiştir. TOEFL-iBT’den en az 108 alan ya da eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenen yabancı dil sınavlarından bu puana karşılık gelen puanı alan öğrenciler, %15 eğitim-öğretim ücreti bursu alır. Bu burs lisans dönemi için 4 (dört) yıl geçerlidir. Öğrencinin genel not ortalaması2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir.
MEF Okulları Uluslararası Proje Yarışması Bursu: MEF Okulları’nın her yıl düzenlediği Uluslararası Proje Yarışması’nda ödül verilen her dalda birinci, ikinci ve üçüncü olan projeler ile özel kurumların vermiş olduğu ödüllerin sahiplerine, MEF Üniversitesi programlarını ilk üç tercihleri arasında yazmaları durumunda %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir.
Şehit (Devlet, Harp ve Vazife) Çocukları Bursu: Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte, şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 50.000’de olan öğrenciler ilgili bursa başvuruda bulunabilirler. Adayın, koşulları sağladığına dair tüm belgelerini Üniversite tarafından belirlenen takvim ve usule uygun olarak sunması gerekir. Belgelerin üniversite tarafından onaylanması durumunda “Şehit Çocukları Bursu” verilir. Tercih öncesi, adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu “Üniversiteye giriş/tam burs” kapsamındadır. Bu burs ile yerleşen öğrencinin Hazırlık Programı dahil olmak üzere toplam en fazla 6 (altı) yıl süreyle burs devam eder. İngilizce Hazırlık eğitiminden muaf olan öğrenciler için ise bu süre 5 (beş) yıldır.
Kardeş  İndirimi Bursu: Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe eğitim-öğretim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı kişi/ler olanlar veya yasal olarak evlât edinilmiş olanlar yararlanır. Kardeş bursu, öğrencinin tam yıl öğrenim ücreti ödediği durumlarda geçerlidir; ders başına ücretlendirmede geçerli değildir.
Öğretim Üyesi Bursu: Lisans programlarına kayıt olan tam zamanlı öğrencilerin, anne veya babaları Türkiye’de bir üniversitede tam zamanlı öğretim üyesi veya öğretim görevlisi olarak çalışıyorlarsa eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında burs sağlanır. Bu burs her akademik yıl sonunda gözden geçirilir ve Genel Not Ortalaması 2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir, 2.00’nin üzerine çıkması durumunda tekrar sağlanır.
Lisans Öğreniminin Başlamasından Sonra Verilen Burslar:
Dr. İbrahim Arıkan üstün Başarı bursu: Hazırlık Programı dışında; lisans bölümlerinde okuyan öğrenciler için geçerlidir. Eylül ayından itibaren bir takvim yılı için geçerli olur. Bir öğrencinin üstün başarı bursu alabilmesi için 1. Ve 2. lisans yarıyılları sonunda (Güz, Bahar) 60 AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi)’yi, 3. ve 4. lisans yarıyılları sonunda 120 AKTS’yi, 5. ve 6. lisans yarıyılları sonunda 180 AKTS’yi tamamlamış Olması gerekmektedir. Irregular öğrenciler (Hazırlık Programını Güz dönemi sonunda geçerek Bahar Yarıyılında lisans eğitimine başlayacak öğrenciler) ise Bahar yarıyılı sonunda bu haktan faydalanamazlar. Daha sonraki güz ve bahar dönemi (Haziran ayı) sonunda değerlendirmeye alınırlar. Genel Not Ortalaması 3.75 ve üzerinde olan öğrenciler, bir yıl sonraki eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden; Genel Not Ortalaması 3.60-3.74 olan öğrenciler bir sonraki eğitim-öğretim ücretinin %40’ından; Genel Not Ortalaması 3.50-3.59 olan öğrenciler ise bir sonraki eğitim-öğretim ücretinin %25’inden muaf tutulur.
İhtiyaç Bursu: Beklenmedik ailevi sorunlar veya acil durumlar nedeniyle, bir yıl için verilen karşılıksız burstur. İhtiyaç bursu talepleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. İhtiyaç Bursu bir akademik yıl için geçerlidir.
Kurum Dışı Burslar: Özel veya tüzel kişiler MEF Üniversitesi’ne bağışta bulunarak, koşullu veya koşulsuz burs verebilirler. MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları: MEF Ulusal ve Uluslararası Lise Mezunlarına %50, İlkokul veya Ortaokul Mezunlarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir. Tam burslu olarak kazanan öğrenciler için bu burs geçerli değildir. Öğrenci eğer kısmi eğitim bursu kazandıysa; ödeyeceği eğitim-öğretim ücreti üzerinden MEF Lisesi Mezunu olması durumunda %50 oranında indirimli ödeme yapar. MEF İlkokul veya Ortaokul mezunu olması durumunda ödeyeceği miktardan ise %25 oranında indirimli ödeme yapar. Öğrencinin bu burstan faydalanabilmesi için en az 2 yıl MEF Eğitim kurumlarında eğitim görmüş olması gerekmektedir. MEF Eğitim Kurumları ve MEF Üniversitesi çalışanlarının çocuklarına %50, Arıkanlı Holding çalışanlarının çocuklarına ise %25 eğitim-öğretim ücreti bursu verilir.
Mütevelli Heyet Bursları: Üniversitede öğrenim gören öğrencilere Mütevelli Heyeti tarafından verilen karşılıklı ve karşılıksız çeşitli burslardır. Bursun süresi ve şartları Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Eğitim- öğretime başladıktan sonra gerekli koşulları sağlayıp Uluslararası Lisans+ Yüksek Lisans öğrenimini tercih eden öğrenciler, tam/kısmi veya diğer tüm eğitim-öğretim ücreti burslarından hazırlık ve MEF Üniversitesi’nde eğitim görecekleri süre içinde faydalanabilirler. Yurt dışında eğitim görecekleri üniversitenin eğitim-öğretim ücretinin tamamını kendileri ödemekle yükümlüdürler.
Burs veya İndirimlerin Birleştirilmesi: MEF Eğitim Kurumları mezunlarına verilen MEF Eğitim Kurumları ve Arıkanlı Holding Bursları dışında birden fazla maddeye göre burs veya indirim almaya hak kazanan öğrenciler, tercihleri doğrultusunda bunların yalnızca bir tanesinden yararlanabilirler.
Bursun Kesilmesi: Aşağıdaki durumlarda lisans öğrencilerine verilen burslar tamamen kesilir veya belli süreler için askıya alınır:
a)Burs alan bir öğrenci, herhangi bir disiplin suçu nedeniyle, okuldan herhangi bir uzaklaştırma cezası aldığı takdirde izleyen yarıyılda bursu kesilir.  İkinci bir uzaklaştırma cezası alan öğrencinin bursu ise, bir daha bağlanmamak üzere kesilir. b) Üniversiteye Giriş/Tam Burs ve Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs hariç olmak üzere, diğer bütün burslar öğrencinin genel not ortalaması2.00’nin altına düşmesi durumunda kesilir. Bu nedenle kesilen burs, öğrencinin not ortalaması yeniden 2.00’nin üzerine çıkıncaya kadar askıya alınır. Genel not ortalaması 2.00’nin üstüne çıktığında, burs önceki orandan tekrar bağlanır.
c) Burslar eğitim-öğretimin dondurulduğu dönemde verilmez.
d) Üniversiteye Giriş/Tam Burs ve Üniversiteye Giriş/Kısmi Burs ile Şehit Çocukları Bursu hariç diğer tüm burslar öğrencinin eğitim öğretim süresi olan hazırlık için 1 yıl, lisans öğrenimi için ise 4 yıldır. Bu durum diğer maddelerde belirtilen kesintiler yaşanmadıkça uygulanır.
e) Lisans öğrenimini 4 yıldan önce bitirenlerin her türlü bursu mezuniyetle birlikte kesilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.