Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Melikşah Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2015-2016 eğitim yılında ücret; Hukuk Fakültesi için 22.420,00 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı 21.240,00 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin diğer lisans programları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programları için 19.090,00 TL, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı programı için 18.130,00 TL, Psikoloji bölümü için 19.740,00 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans Programı için 17.160,00 Hazırlık sınıfları için 17.700,00 TL’dir. Öğrenim ücretleri, banka sözleşmesinde belirtilen şekli ile on taksitte tahsil edilecektir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. Öğrenim ücretlerinden her bir kardeş için ayrıca %10 indirim uygulanır. Yıllık ücretler her yıl Mütevelli Heyetin kararı ile TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan öğrenim bursu, öğrencinin öğrenime devam ettiği, ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Öğrenim bursu 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44. maddesinde belirtilen azami öğrenim süreleri kadardır. Öğrenim bursu, barınma ve yemek ücretini kapsamaz. 2015 LYS’deki sıralamada Hukuk Fakültesi’nin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 2.500,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL Özel Burs verilir. 2015 LYS’deki sıralamada İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 1.000,00 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL “Özel Burs” verilir.   Hukuk Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümü haricindeki burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 2.500,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL, ilk 5001 ve 8000 arası dereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 8001 ve 18000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması  şarttır. Hazırlık sınıfı hariç, kayıtlı oldukları programda iki yarıyılı tamamlayan lisans öğrencilerine Mütevelli Heyetinin belirlediği öğrenci sayısı kadar üstün başarı bursu verilir.  Genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.60 ve üstü olanlara ve sadece ÖSYS sonuçları ile yerleşen ücretli öğrencilere öğrenim ücretinin %10 ila %100’ü oranında öğrenim ücretinden indirim sağlanır. %10 ila %100 arası indirimlerin dağılımı şu şekilde olacaktır: Her Akademik Yılın sonunda oluşacak genel not ortalaması 3.60 - 3.69 arası olanlara % 10, 3.70 - 3.79 arası olanlara % 25, 3.80 - 3.89 arası olanlara % 50, 3.90 - 4.00 arası olanlara % 100. Üstün Başarı bursları, eğitim programında ki ders saydırma işlemleri hariç en az 30 kredi ve saydırılan dersler dışında bulundukları akademik yıldaki yarıyıllardaki derslerin tamamını alan öğrencilere verilir. Üstün Başarı bursları bir yıllık olup her akademik yılın sonunda yeniden hesaplanan genel not ortalamasına göre devam edip etmeyeceği değerlendirilir. Yararlanma koşulunun devam ettirilememesi halinde bir sonraki yıl kesilir, tekrar sağlandığında yeniden bağlanır.  Burs, öğrenciliğinin devam etmesi koşuluyla 2. Sınıftan itibaren verilir. Tüm Burslar karşılıksızdır. Özel burslar dört ay sürelidir. Eğitim bursu ve üstün başarı bursu alan öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde eğitim burs haklarını üniversitenin yatay geçiş yönergesinde belirtildiği  şekil ile devam eder. LYS sonucunda Melikşah Üniversitesi’ne yerleştirilen ve Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olanlardan diploma notu; 38 ve üstü olanlara %100, 34-37 arasında olanlara %75, 28-33 arasında olanlara %50 öğretim ücreti burs indirimi verilir. 2015 LYS’deki sıralamada kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 5000 dereceye girip kayıt yaptırarak üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerden yurt ücreti alınmaz. 5001 ve 30000 arası dereceye girip kayıt yaptıran öğrencilerden ise yurt ücretinin yarısı (%50) alınır. Öğrenciler, disiplin cezası almadıkları sürece yurt ücreti indirimi devam eder. Üniversite yurtlarında kalacak her bir kardeş için yurt ücretinden ayrıca %10 indirim uygulanır. Üniversite yurtlarında kalma talepleri yurtlardaki münhal oda imkânları nispetinde karşılanır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversite yurtlarında kalabilmeleri için öncelik tanınır. 2015-2016 eğitim-öğretim yılı yurt ücretleri; erkek öğrenciler için 2 kişilik odalar için 6.000,00 TL kız öğrenciler için 5.700,00 TL, 3 kişilik odalar için erkek öğrenciler için 5.500,00 TL, kız öğrenciler için 5.200,00TL’dir. Yurt ücreti sekiz eşit taksite bölünerek, ilk taksiti kayıt esnasında, kalan miktar yedi müteakip ay içerisinde tahsil edilir. Yurt ücretine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dâhildir. (*) Burs kesintilerindeki detaylar için üniversiteden bilgi edinilebilir.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Melikşah Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 yılında ücret; Hukuk Fakültesi için 20.900,00 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı 19.800 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin diğer lisans programları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programları için 17.800,00 TL, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili bölümü için 16.900,00 TL, Psikoloji bölümü için 18.400,00 TL, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Lisans Programı için 16.000,00 Hazırlık sınıfları için 16.500,00 TL’dir. Öğrenim ücretleri, banka sözleşmesinde belirtilen şekli ile on taksitte tahsil edilecektir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. Öğrenim ücretlerinden her bir kardeş için ayrıca %10 indirim uygulanır.
Yıllık ücretler her yıl Mütevelli Heyetin kararı ile TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan öğrenim bursu, öğrencinin öğrenime devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Öğrenim bursu, barınma ve yemek ücretini kapsamaz.
2014 LYS’deki sıralamada Hukuk Fakültesi’nin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 2.000,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL Özel Burs verilir. 2014 LYS’deki sıralamada İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 1.000,00 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Hukuk Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümü haricindeki burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 2.000,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL, ilk 5001 ve 8000 arası dereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 8001 ve 15000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Öğretim süresi boyunca her yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, hazırlık sınıfı ve 8.yarıyıl hariç yarıyıl not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan, yarıyılındaki tüm dersleri ilk kez alan veya en az 15 kredilik ders yükü ve başarısız dersi bulunmayan, disiplin cezası almayan öğrencilere, o dönemi izleyen öğretim yarıyılı için geçerli olmak üzere üniversitemiz öğrencisi olması koşuluyla karşılıksız aylık 200,00 TLAkademik Başarı Bursu” verilir. Her dönem için tüm burslar dört ay sürelidir. Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanır. Burslar karşılıksız olup, hazırlık sınıfı programlarında geçen süreyi de kapsamaktadır.
Burslu programa yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde eğitim burs haklarını üniversitenin yatay geçiş yönergesinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde devam ettirirler. 2014 LYS’deki sıralamada kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 5000 dereceye girip kayıt yaptırarak üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerden yurt ücreti alınmaz. 5001 ve 10000 arası dereceye girip kayıt yaptıran öğrencilerden ise yurt ücretinin yarısı (%50) alınır. Öğrenciler, disiplin cezası almadıkları sürece yurt ücreti indirimi devam eder. Üniversite yurtlarında kalacak her bir kardeş için yurt ücretinden ayrıca %10 indirim uygulanır. Üniversite yurtlarında kalma talepleri yurtlardaki münhal oda imkânları nispetinde karşılanır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversite yurtlarında kalabilmeleri için öncelik tanınır.
2014-2015 eğitim-öğretim yılı yurt ücretleri; erkek öğrenciler için 2 kişilik odalar için 5,500,00 TL kız öğrenciler için 5,250,00 TL, 3 kişilik odalar için erkek öğrenciler için 5.000,00 TL, kız öğrenciler için 4,750,00TL’dir. Yurt ücreti sekiz eşit taksite bölünerek, ilk taksiti kayıt esnasında , kalan miktar yedi müteakip ay içerisinde tahsil edilir. Yurt ücretine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dâhildir. Burs kesintilerindeki detaylar için üniversiteden bilgi edinilebilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Melikşah Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 yılında ücret; Hukuk Fakültesi için 18.250,00 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Lisans Programı18.000 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesinin diğer lisans programları ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi lisans programlarıiçin 16.150,00 TL, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili bölümü için 15.100,00 TL, Psikoloji bölümü için 16.150,00 TL, Hazırlık sınıflarıiçin 15.000,00 TL’dir.
Öğrenim ücretleri, banka sözleşmesinde belirtilen şekli ile on taksitte tahsil edilecektir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. Öğrenim ücretlerinden her bir kardeşiçin ayrıca %10 indirim uygulanır. Yıllık ücretler her yıl Mütevelli Heyetin kararıile TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan öğrenim bursu, öğrencinin öğrenime devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Öğrenim bursu, barınma ve yemek ücretini kapsamaz.
2013 LYS’deki sıralamada Hukuk Fakültesi’nin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 2.000,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL Özel Burs verilir. 2013 LYS’deki sıralamada İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 1.000,00 TL, ilk 101 ve 1000 arasıdereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Hukuk Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümü haricindeki burslu programlarınıtercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100’e girenlere aylık 2.000,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arasıdereceye girenlere aylık 750,00 TL, ilk 5001 ve 8000 arasıdereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 8001 ve 15000 arasıdereceye girenlere aylık 250,00 TL “Özel Burs” verilir. Özel bursun devamıiçin öğrencinin; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması, başarısız dersinin bulunmaması ve disiplin cezası almaması şarttır. Öğretim süresi boyunca her yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, hazırlık sınıfı hariç yarıyıl not ortalaması4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan, yarıyılındaki tüm dersleri ilk kez alan veya en az 15 kredilik ders yükü ve başarısız dersi bulunmayan, disiplin cezası almayan öğrencilere, o dönemi izleyen öğretim yarı yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız aylık 200,00 TL “Akademik Başarı Bursu” verilir. Her dönem için tüm burslar dört ay sürelidir. Öğrenci yukarıda belirtilen özel burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanır. Burslar karşılıksız olup, hazırlık sınıfıprogramlarında geçen süreyi de kapsamaktadır. Burslu programa yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde eğitim burs haklarınıüniversitenin yatay geçişyönergesinde belirtilen koşullarısağlamalarıhalinde devam ettirirler. 2013 LYS’deki sıralamada kayıt yaptırdığıpuan türüne göre ilk 5000 dereceye girip kayıt yaptırarak üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerden yurt ücreti alınmaz. 5001 ve 10000 arası dereceye girip kayıt yaptıran öğrencilerden ise yurt ücretinin yarısı (%50) alınır. Öğrenciler, disiplin cezası almadıkları sürece yurt ücreti indirimi devam eder. Üniversite yurtlarında kalacak her bir kardeşiçin yurt ücretinden ayrıca %10 indirim uygulanır. Üniversite yurtlarında kalma talepleri yurtlardaki münhal oda imkânları nispetinde karşılanır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversite yurtlarında kalabilmeleri için öncelik tanınır. 2013-2014 eğitimöğretim yılıyurt ücretleri; erkek öğrenciler için 2 kişilik odalar için 4,500,00 TL kız öğrenciler için 4,250,00 TL, 3 kişilik odalar için erkek öğrenciler için 4.250,00 TL, kız öğrenciler için 4,000,00 TL’dir. Yurt ücreti sekiz eşit taksite bölünerek, ilk taksiti kayıt esnasında , kalan miktar yedi müteakip ay içerisinde tahsil edilir. Yurt ücretine sabah kahvaltısıve akşam yemeği dâhildir. Burs kesintilerindeki detaylar için üniversiteden bilgi edinilebilir.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Melikşah Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 yılında ücret; Hukuk Fakültesi için 17.500,00 TL, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi (Mimarlık programı hariç) ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için 15.500,00 TL, Mimarlık bölümü için 16.000,00 TL, Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile Matematik bölümü için 14.500,00 TL, Psikoloji bölümü için 15.500,00 TL, Hazırlık sınıfları için 14.500,00 TL'dir. Öğrenim ücretleri, banka sözleşmesinde belirtilen şekli ile on taksitte tahsil edilecektir. Peşin ödemelerde %5 indirim uygulanacaktır. Öğrenim ücretlerinden her bir kardeş için ayrıca %10 indirim uygulanır. Yıllık ücretler her yıl Mütevelli Heyetin kararı ile TÜFE ve ÜFE ortalamasına göre arttırılacaktır. Öğrenim ücretlerine KDV dâhildir. Üniversiteye ilk defa kayıt yaptıran her öğrenciye Mütevelli Heyeti'nin uygun gördüğü model ve nitelikte ücretsiz bir adet dizüstü bilgisayar verilir. Burslu kontenjanlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan öğrenim bursu, öğrencinin öğrenime devam ettiği ve disiplin cezası almadığı sürece devam eder. Öğrenim bursu, barınma ve yemek ücretini kapsamaz. 2012 LYS'deki sıralamada Hukuk Fakültesi'nin burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100'e girenlere aylık 2.000,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL Özel Burs verilir. 2012 LYS'deki sıralamada İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100'e girenlere aylık 1.000,00 TL, ilk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 500,00 TL, ilk 1001 ve 3000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL "Özel Burs" verilir. Hukuk Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili Edebiyatı bölümü haricindeki burslu programlarını tercih edip, kayıt yaptıran öğrencilerden kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 100'e girenlere aylık 2.000,00 TL, İlk 101 ve 1000 arası dereceye girenlere aylık 1250,00 TL, ilk 1001 ve 2000 arası dereceye girenlere aylık 1000,00 TL, ilk 2001 ve 5000 arası dereceye girenlere aylık 750,00 TL, ilk 5001 ve 8000 arası dereceye girenlere aylık 500,00 TL , ilk 8001 ve 15000 arası dereceye girenlere aylık 250,00 TL "Özel Burs" verilir. Özel bursun devamı için öğrencinin; genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.75 olması, başarısız dersinin bulunmaması
ve disiplin cezası almaması şarttır. Öğretim süresi boyunca her yarıyıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre, hazırlık sınıfı hariç yarıyıl not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üzeri olan, başarısız dersi bulunmayan ve disiplin cezası almayan öğrencilere, o dönemi izleyen öğretim yarıyılı için geçerli olmak üzere karşılıksız aylık 200,00 TL "Akademik Başarı Bursu" verilir. Her dönem için tüm burslar dört ay sürelidir. Öğrenci yukarıda belirtilen burslardan kendisinin lehine olan sadece birinden yararlanır. Burslar karşılıksız olup, hazırlık sınıfı programlarında geçen süreyi de kapsamaktadır.
Burslu programa yerleştirilen öğrenciler üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde eğitim burs haklarını üniversitenin yatay geçiş yönergesinde belirtilen koşulları sağlamaları halinde devam ettirirler. 2012 LYS'deki sıralamada kayıt yaptırdığı puan türüne göre ilk 5000 dereceye girip kayıt yaptırarak üniversitemiz yurtlarında kalmak isteyen öğrencilerden yurt ücreti alınmaz. 5001 ve 10000 arası dereceye girip kayıt yaptıran öğrencilerden ise yurt ücretinin yarısı (%50) alınır. Öğrenciler, disiplin cezası almadıkları sürece yurt ücreti indirimi devam eder. Üniversite yurtlarında kalacak her bir kardeş için yurt ücretinden ayrıca %10 indirim uygulanır. Üniversite yurtlarında kalma talepleri yurtlardaki münhal oda imkânları nispetinde karşılanır. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilere üniversite yurtlarında kalabilmeleri için öncelik tanınır. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı yurt ücretleri; 2 kişilik odalar için 5.000,00 TL, 3 kişilik odalar için ise 4.250,00 TL'dir. Yurt ücreti sekiz eşit taksite bölünerek, ilk taksiti kayıt esnasında , kalan miktar yedi müteakip ay içerisinde tahsil edilir. Yurt ücretine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dâhil olup, Kampüs dışındaki yurtlarımızda kalan kız öğrenciler için yurt - üniversite ulaşım hizmetleri ücretsizdir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.