Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2015-2016 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık öğrenim ücreti;  İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreler de dahil olmak üzere fakülteler için 40.800 TL, yüksekokullarda ise Otel Yöneticiliği için 27.450 TL, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için 27.450 TL’dir. Pilot Eğitiminde 2015-2016 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık öğrenim ücreti İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreler de dahil olmak üzere 29.500 TL’dir. Pilot Eğitiminde yer alan zorunlu uçuş eğitimleri, Üniversitenin anlaşmalı olduğu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından onaylı, ulusal ve uluslararası standartlar ve kurallar çerçevesinde eğitimleri veren, yetkili uçuş okulu tarafından sağlanmaktadır. Öğrenciler zorunlu uçuş eğitimleri için, Pilot Eğitimi lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, Üniversitenin anlaşmalı olduğu Ayjet Anadolu Yıldızları Uçuş Okuluna lisans öğreniminin 4 üncü, 6 ncı ve 8 nci dönemleri başında olmak üzere 3 eşit taksitte uçuş ücreti öderler. Uçuş Okulu tarafından uçuş eğitimi ücretleri her yıl yeniden belirlenmekte olup, öğrenciler lisans öğreniminin 4 üncü dönemi başında belirlenen ücrete tabi olacaklardır. 2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için Uçuş Okulu tarafından belirlenen uçuş eğitimi ücreti KDV dahil 43.200 EUR karşılığı Türk Lirasıdır. Uçuş eğitimi ücreti burslu öğrenciler için burs oranı kadar üniversitemiz tarafından karşılanacaktır. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında 2015-2016 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık öğrenim ücreti  İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreler de dahil olmak üzere 29.900 TL’dir. Gastronomi ve Mutfak Sanatlarında kayıtlı olan tüm öğrencilerin uygulamalı yiyecek üretimi derslerinde kullanacakları üniforma ve bıçak seti ücreti KDV dahil 2.020 TL’dir. Bu ücret öğrencilerin lisansa başladıkları ilk dönemde ödenir. Dönem ücretleri, Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı banka(ların) kredi kartı ile vade farkı olmaksızın dört eşit taksitte ödenebilir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl, Mütevelli Heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlarında ilan edilir. Sonraki yıllarda kayıtlı öğrencilerin öğrenim ücretindeki olası artışlar, enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir. Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan burslarından ve aşağıda belirtilen koşullara göre ek burslardan yararlanırlar. Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri tahsis edilir. İlk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla Tam Burslu yerleştiği programın yerleştirme puan türünde;  0-100 için: 9 ay süreyle, aylık 840 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu,  101-1.000 için: 9 ay süreyle, aylık 630 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu, 1.001-5.000 için 9 ay süreyle, aylık 420 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda en düşük oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu, 5.001-10.000 için 9 ay süreyle, aylık 315 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda en düşük oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu tahsis edilir. İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla aşağıda (1)’den (6)’ya kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu yerleştirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerleştirilenlere %75 Burs, %75 Burslu yerleştirilenlere %100 Burs sağlanır: (1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak; (2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak; (3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak; (4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak; (5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak; (6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak. Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla  %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir. Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile yukarıda belirtilen ek burslar karşılıksızdır. Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen, disiplin cezası alan ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer. Yukarıda belirtilen öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/ veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yıl sonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağladığında ek burslar yeniden bağlanır.  Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile yukarıda belirtilen ek bursların  süresi; öğrenimlerine  İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıldır.   Akademik Başarı Bursu: Lisans programlarında burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrencilere, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen koşullara göre verilebilir. Bu koşullar her yıl Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilir ve Üniversitenin web sayfasından duyurulur.  Spor Bursu: Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak spor bursu verilebilir. Kısmi Zamanlı Çalışma: Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerine Üniversitenin çeşitli bölümlerinde kısmi zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkanı da sunmaktadır. Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır. Kampüs içinde ve akademik binalara yakın konumda 1.820 kapasiteli modern yurtlar mevcuttur. Yurtlar ücretli olup; bir, iki, üç ve dört kişilik oda alternatifleri bulunmaktadır. Diploma programları, burslar/burs süresi/bursun devam koşulları, ücret ve ödemeler ile yurtlar hakkında ayrıntılı bilgiye www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık öğrenim ücreti, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreler de dahil olmak üzere fakülteler için 37.800 TL, yüksekokullarda ise Otel Yöneticiliği için 25.400 TL, Gastronomi ve Mutfak Sanatları için 29.250 TL, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için 25.400 TL’dir. Pilot Eğitiminde 2014-2015 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık öğrenim ücreti İngilizce Hazırlık Programı için 37.800 TL, lisans eğitimi için öğrenim ücreti 37.800 TL ile 19.200 TL uçuş ücreti olmak üzere toplam 57.000 TL’dir. Dönem ücretleri, Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı banka(ların) kredi kartı ile vade farkı olmaksızın dört eşit taksitte ödenebilir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl, mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yılbaşlarında ilan edilir.
Sonraki yıllarda kayıtlı öğrencilerin öğrenim ücretindeki olası artışlar, enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenir. Kayıt yaptıran öğrenciler “Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Programı Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine” tabidirler. Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan burslarından ve aşağıda belirtilen koşullara göre ek burslardan yararlanırlar.
Öğrenciye verilen aşağıdaki ek burslardan; öğrenim ücreti muafiyeti burslarından durumlarına uygun olanların her biri, nakit, yemek ve yurt/ulaşım burslarından ise durumlarına uygun olanların hepsi değil en yüksek olanı tahsis edilir.  İlk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla Tam Burslu yerleştiği programın yerleştirme puan türünde; 0-100 için: 9 ay süreyle, aylık 840 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu, 101-1.000 için: 9 ay süreyle, aylık 630 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda 2 yataklı banyolu oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu, 1.001-5.000 için 9 ay süreyle, aylık 420 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda en düşük oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu, 5.001-10.000 için 9 ay süreyle, aylık 315 TL nakit ve 200 TL yemek bursu ile yurtlarda en düşük oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu, 10.001-12.000’e için ise 9 ay süreyle, yurtlarda en düşük oda ücretinden muafiyet veya 300 TL ulaşım bursu sağlanır.  İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla aşağıda (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu yerleştirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerleştirilenlere %75 Burs, %75 Burslu yerleştirilenlere %100 Burs, %100 Burslu yerleştirilenlere ise 300 TL ulaşım bursu sağlanır:
(1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak;
(2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak;
(3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak;
(4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak;
(5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak;
(6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak;
(7) lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olmak.
Üniversite programlarına yerleşme başarı sırasına göre ilk 20.000’e giren burssuz veya kısmi burslu yerleşen şehit çocuklarına, bu durumlarını şehadetname ile belgelemeleri koşuluyla %20 ilave öğrenim ücreti muafiyeti verilir. Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile yukarıda belirtilen ek burslar karşılıksızdır. Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, kayıt yenileyen ama derslere devam etmeyen, disiplin cezası alan ve/veya bursluluk süresini aşan öğrencilerin bursları sona erer. Yukarıda belirtilen öğrenim ücreti muafiyeti bursları akademik başarıdan bağımsızdır. Ancak, nakit, yurt, yemek ve/veya ulaşım ek burslarının devamı için her akademik yıl sonu sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir. Bu koşulu sağlayamayan öğrencilerin ek bursları izleyen dönem için sona erer, koşullar sağlandığında ek burslar yeniden bağlanır. Üniversiteye ilk girişte sağlanan kontenjan bursları ile yukarıda belirtilen ek bursların süresi; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıldır. Hazırlık programını iki akademik yılda tamamlamadığı için bursları sona eren öğrenciler, bu süre içinde kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, bursları sona erdikten sonraki üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programlarına tekrar kayıt yaptırdıkları takdirde, nakit, yemek ve yurt ve/veya ulaşım ek bursları dışındaki kontenjan bursları ile öğrenim ücreti muafiyet bursları yeniden bağlanır.
Akademik Başarı Bursu: Lisans programlarında burssuz veya kısmi burslu öğrenim gören öğrencilere, Mütevelli Heyet tarafından belirlenen koşullara göre verilir. Bu koşullar her yıl Mütevelli Heyet tarafından değerlendirilir ve üniversitenin web sayfasından duyurulur.
Spor Bursu: Üniversite spor takımlarına kabul edilen öğrencilere ilgili akademik yıl için belirlenen Spor Bursu Uygulama Esaslarında belirtilen koşul ve esaslara uygun olarak spor bursu verilebilir.
Kısmi Zamanlı Çalışma: Özyeğin Üniversitesi öğrencilerine Üniversitenin çeşitli bölümlerinde kısmi zamanlı çalışarak deneyim ve gelir etme imkanı da sunmaktadır.
Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır. Kampüs içinde ve akademik binalara yakın konumda 1.830 kapasiteli modern yurtlar mevcuttur. Yurtlar ücretli olup; bir, iki, üç ve dört kişilik oda alternatifleri bulunmaktadır. Diploma programları, burslar/burs süresi/bursun devam koşulları, ücret ve ödemeler ile yurtlar hakkında ayrıntılıbilgiye www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV hariç yıllık öğrenim ücreti, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreler de dahil olmak üzere fakülteler için 32.000 TL, yüksekokullarda ise Otel Yöneticiliği ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için 21.500 TL, Pilot Eğitimi için 26.950 TL’dir. Tüm programlarda güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık teknoloji ücreti 365 TL’dir.
Yıllık öğrenim ve teknoloji ücretlerinin ilk yarısıgüz, diğer yarısı ise bahar dönemi başında olmak üzere iki eşit tutarda dönemlik ödenir. Pilot Eğitimi lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, KDV dahil uçuşücreti 27.000 Avro olup bu ücret lisans öğreniminin dördüncü, altıncıve sekizinci dönemleri başında olmak üzere üç eşit tutarda ödenir. Yurt ücretleri oda türlerine göre değişkenlik göstermekte olup 2013-2014 akademik yılında, dört kişilik odalar için kişi başına KDV dahil dönemlik yurt ücreti Çekmeköy yurdunda 1.935 TL’dir. Dönem ücretleri, Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalıbankaların kredi kartıile vade farkıolmaksızın dört veya beşeşit taksitte ödenebilir. Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl, mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlarında ilan edilir. Sonraki yıllarda kayıtlıöğrencilerin öğrenim ücretindeki olasıartışlar, bir önceki yılın enflasyon oranı ile sınırlıdır. Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan burslardan yararlanırlar. Tam Burs, teknoloji ücretinin tamamından muafiyeti de kapsar.İlk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla Tam Burslu yerleştiği programın yerleştirme puan türünde ilk 10.000’e nakit, yurt ve yemek bursu; 10.001-15.000’e yurt bursu; Nakit burs tutarları ilk 100 için aylık 800 TL, 101-1.000 için aylık 600 TL, 1.001-5.000 için aylık 400 TL, 5.001-10.000 için aylık 300 TL’dir. Yurt bursu, yurtta kalmak isteyenlere en düşük yurt ücretinden muafiyet, kalmak
istemeyenlere aylık 300 TL ulaşım desteğini kapsar. Yemek bursu için 160 TL değerinde aylık yemek desteği sağlanır. Nakit burs, ulaşım ve yemek desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere bir akademik yılda 9 ay süreyle sağlanır. İlk 6 (altı) tercihleri arasında yer almak kaydıyla (1)’den (7)’ye kadar maddeler ile belirtilen koşullardan herhangi birini sağlayanlardan %25 Burslu yerleştirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerleştirilenlere %75 Burs, %75 Burslu yerleştirilenlere %100 Burs, %100 Burslu yerleştirilenlere ise yurt bursu sağlanır : (1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak; (2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak; (3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak; (4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak; (5) Fransız Bakaloryasıdiploma notu en az 14 (Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak; (6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamışolmak; (7) lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatlarıve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmişolmak. Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altıakademik yıl boyunca, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beşakademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezasıalmadığıve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır. Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar.
Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını en geç ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayanların burslarısona erer. Bu öğrencilerin kayıtsız kalmamış olmaları koşuluyla, üç akademik yıl içinde İngilizce yeterlik koşulunu sağlayarak lisans programlarına kayıt yaptırdıkları takdirde, ek burslar dışındaki öğrenim ücreti muafiyeti bursları yeniden bağlanır. Öğrenim ücreti burslarının devamı akademik başarıdan bağımsızdır. Nakit, yurt ve yemek bursunun devamı için her dönem sonu sağlanması gereken genel ve dönem not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50’dir; koşulu sağlayamayanların bursları izleyen dönem için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır. Yerleştiği programın puan türünde ilk 2.000’de yer alan ve Özyeğin Üniversitesinden en az 3.65 genel not ortalaması ile mezun olan öğrencilerden; mezun olduğu yıl Shanghai Jiao Tong Üniversitesi akademik başarı sıralamasında ilk yirmi’de yer alan bir üniversiteden doktora programına burssuz kabul edilenlere, öğrenimlerini desteklemek amacıyla kabul edildikleri ilk yıl için 40 bin dolar karşılıksız burs sağlanır. 2013-2014 akademik yılında kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir kişisel bilgisayar tahsis edilir. Diploma programları, burslar, ücret ve ödemeler hakkında ayrıntılıbilgiye www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Özyeğin Üniversitesinde eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2012-2013 akademik yılında, güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV hariç yıllık öğrenim ücreti, İngilizce Hazırlık Programında geçirilecek süreler de dahil olmak üzere fakülteler için 27.350 TL, yüksekokullarda ise Otel Yöneticiliği ile Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği için 18.350 TL, Pilot Eğitimi için 23.000 TL'dir. Tüm programlarda güz ve bahar dönemlerini kapsayan KDV dahil yıllık teknoloji ücreti 350 TL'dir. Yıllık öğrenim ve teknoloji ücretlerinin ilk yarısı güz, diğer yarısı ise bahar dönemi başında olmak üzere iki eşit tutarda dönemlik ödenir. Pilot Eğitimi lisans programında yıllık öğrenim ücretine ek olarak, KDV dahil uçuş ücreti 27.000 Avro olup bu ücret lisans öğreniminin dördüncü, altıncı ve sekizinci dönemleri başında olmak üzere üç eşit tutarda ödenir. Yurt ücretleri oda türlerine göre değişkenlik göstermekte olup 2012-2013 akademik yılında, dört kişilik odalar için kişi başına KDV dahil dönemlik yurt ücreti Çekmeköy yurdunda 1.935 TL, Çamlıca konukevinde 2.025 TL'dir. Dönem ücretleri, Üniversite tarafından ilan edilen anlaşmalı bankaların kredi kartı ile vade farkı olmaksızın dört veya beş eşit taksitte ödenebilir.
Ücretler ve ödeme yöntemleri, her yıl, mütevelli heyeti tarafından yeniden belirlenip akademik yıl başlarında ilan edilir. Sonraki yıllarda kayıtlı öğrencilerin öğrenim ücretindeki olası artışlar, bir önceki yılın (TÜFE + ÜFE)/2 oranını geçmez. Öğrenciler, ÖSYM tarafından yerleştirildikleri program koduna göre üniversiteye ilk girişte sağlanan burslardan yararlanırlar. Tam Burs, teknoloji ücretinin tamamından muafiyeti de kapsar. İlk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla Tam Burslu yerleştiği programın yerleştirme puan türünde ilk 5.000'e nakit, yurt, yemek ve kitap bursu; 5.001-10.000'e nakit, yurt ve yemek bursu; 10.001 - 25.000'e yurt ve yemek bursu sağlanır. Nakit burs tutarları ilk 100 için aylık 800 TL, 101-1.000 için aylık 600 TL, 1.001-5.000 için aylık 400 TL, 5.001-10.000 için aylık 300 TL'dir. Yurt bursu, yurtta kalmak isteyenlere en düşük yurt ücretinden muafiyet, kalmak istemeyenlere aylık 300 TL ulaşım desteğini kapsar. Yemek bursu için 140 TL değerinde aylık yemek desteği sağlanır. Nakit burs, ulaşım ve yemek desteği Ekim - Haziran aylarında olmak üzere bir akademik yılda 9 ay süreyle sağlanır. Kitap bursu; güz ve bahar dönemleri başlarında verilecek ve üniversite kitabevinde geçerli 250 TL değerinde hediye çekini kapsar. İlk altı tercihleri arasında yer almak kaydıyla belirtilen koşulları sağlayanlardan Burssuz yerleştirilenlere %25 Burs, %25 Burslu yerleştirilenlere %50 Burs, %50 Burslu yerleştirilenlere %75 Burs, %75 Burslu yerleştirilenlere %100 Burs, %100 Burslu yerleştirilenlere ise yurt bursu sağlanır : (1) IB diploma notu 32 ve üzeri olmak; (2) Abitur diploma notu 2.3 veya daha iyi olmak; (3) Matura diploma notu 2.0 veya daha iyi olmak; (4) Maturita diploma notu 80 ve üzerinde olmak; (5) Fransız Bakaloryası diploma notu en az 14 (Türkiye'deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk diplomalar için en az 70) olmak; (6) AP programları kapsamında en az 3 dersi en az 4 notu ile tamamlamış olmak; (7) lisede okurken TÜBİTAK tarafından düzenlenen ulusal veya uluslararası bilim olimpiyatları ve/veya bilimsel proje yarışmalarında dereceye girmiş olmak. Burslar karşılıksızdır; öğrenimlerine İngilizce Hazırlık Programından başlayanlar için bu programda en fazla iki yıl olmak üzere toplam altı akademik yıl boyunca, doğrudan lisans programlarından başlayanlar için ise beş akademik yıl boyunca, öğrencinin disiplin cezası almadığı ve derslere devam ettiği dönemlerde sağlanır.
Burslar, güz ve bahar dönemlerini kapsar. Üniversitenin onayı olmaksızın kaydını yenilemeyerek öğrenimine ara veren, bursluluk süresini aşan veya İngilizce Hazırlık Programını en geç ikinci akademik yılın sonunda başarıyla tamamlayamayanların bursları tekrar bağlanmamak üzere kesilir. Kısmi öğrenim ücreti burslarının devamı akademik başarıdan bağımsızdır. Tam Bursun devamı için
her akademik yılın sonunda sağlanması gereken genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 1.50'dir; koşulu sağlayamayanların öğrenim ücreti bursu %25 azaltılır. Herhangi bir dönem sonunda genel not
ortalamasını en az 1.50'ye yükseltenler girişte hak kazandığı tam burs kapsamına dönerler. Nakit, yurt, yemek ve kitap bursunun devamı için her dönem sonu sağlanması gereken genel ve dönem not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50'dir; koşulu sağlayamayanların bursları izleyen dönem için sona erer, koşulları sağladığında yeniden bağlanır. Her yıl mezun olan Hukuk programı öğrencileri arasında yapılacak başarı değerlendirmesinde, genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.50 olmak koşuluyla, ilk beşe girenlere Özyeğin Üniversitesinin onayladığı, yurt dışındaki üniversitelerin lisansüstü programlarından birinde öğrenim görebilmelerini desteklemek amacıyla en fazla 20 bin Euro tutarında burs; ikinci beşe girenlere Özyeğin Üniversitesi lisansüstü programlarından birine kabul edildikleri takdirde bu programda tam burs sağlanır. 2012-2013 akademik yılında kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir kişisel bilgisayar tahsis edilir.Diploma programları, burslar, ücret ve ödemeler hakkında ayrıntılı bilgiye www.ozyegin.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.