Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

SABANCI ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Sabancı Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2015 - 2016 akademik yılında tüm programlar için KDV dahil yıllık öğrenim ücreti 42.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir. 2015 -2016 akademik yılında, Üniversite yönetimi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde; banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla, sadece öğrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem diğer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altı eşit taksit olanağı sağlanmaktadır. Üniversitenin yurtlarında kalmak isteyenler için 2015 – 2016  akademik yılında dönem başına iki kişilik oda ücreti kişi başına 4.250 TL, dört kişilik oda ücreti kişi başına 2.900 TL olup, yurt ücretleri dönem başlarında peşin olarak ödenir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği lisans derecelerini; Endüstri Mühendisliği Programları: Endüstri Mühendisliği lisans derecesini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası Çalışmalar lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programları: Yönetim Bilimleri lisans derecesini kapsamaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri lisans diploma programlarına, ortak programı tamamlamalarını takiben yerleştirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafından LYS sonucunda bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin, ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra, aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına  İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki, kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır. İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet koşulları ile ilgili bilgilere ve Diller Okulundaki eğitim ve öğretim esaslarına ilişkin diğer bilgilere, Üniversitenin www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir.Tam Burslu öğrenciler Üniversitemize yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına  sahip olabilirler: (a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Endüstri Mühendisliği Programları, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri programlarından herhangi birine Tam Burs kontenjanından yerleşenlere “Onur Bursu” kapsamında ayrıca; Üniversite yurdunda kalmak istedikleri takdirde; 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. b) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarına Tam Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan türünde LYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinde yerleşenlere “Üstün Başarı Metin Sabancı Bursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 650 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak istedikleri takdirde; 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. (c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Endüstri Mühendisliği Programları veya Yönetim Bilimleri Programlarından herhangi birine Tam Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan türünde LYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinde yerleşenlere, “Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda  650 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak istedikleri takdirde; 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır.(d) Tam  Burs  ile  yerleştirilip  birden fazla  bursun koşullarını sağlayanlar, en  yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar. %50 Burslu yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 4000 içinde yer alan öğrencilerin bursu “Yüksek Başarı Bursu” kapsamında yıllık öğrenim ücretinin 3/4’ünden muafiyete yükseltilir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Endüstri Mühendisliği, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri programlarından herhangi birine yerleşen (tam burslular hariç); Uluslararası Bakalorya (IB) diploma toplam puanı 34 ve üstü; veya ABİTUR diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURİTA diploma notu 80 ve üstünde olup; Üniversiteye ilk kayıt döneminde diplomasını belgeyerek bildirimde bulunanlara “Diploma Katkı Bursu” kapsamında ayrıca %10 öğrenim ücreti muafiyeti sağlanır. Üniversitemize ÖSYM ile yerleştirildiği tarihte şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 100.000 de olması  şartıyla burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağladığını belgeleyenlere, Şehit Çocukları Bursu verilir. Tercih öncesi adayların belgelerini Üniversitemizden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Program grubuna yerleştirilen öğrencilerden 2 (iki) öğrenciye burs verilir. Bursun kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. Burslar karşılıksızdır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder ve uzatılamaz. Normal öğrenim süresi; Diller Okulu’nda geçirilebilecek bir yıllık veya bir dönemlik süreyi de kapsamak üzere; öğrenimine Diller Okulu’ndan başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır. Üniversiteye ÖSYM tarafından burslu olarak yerleştirilmiş olan öğrencilerden; Çift Anadal’a kayıtlı olup, belirtilen normal öğrenim süresi içinde Anadal diploma programından mezun olan burslu öğrencilere, Çift Anadal diploma programlarını tamamlamaları için en fazla iki dönem daha ek süre verilebilir ve bu dönemlerde de mevcut burslarının devamı sağlanabilir. Akademik başarısızlığa bağlı olarak herhangi bir burs kaybı yaşanmaz. Burslar kapsamında edinilen yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine; hak etmiş olduğu yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme, güz ve bahar dönemleri başında yapılır. Öğrenim esnasındaki burs olanakları,   İngilizce  yeterlik  koşulları  ve  diğer  bilgiler, www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasında sunulmaktadır.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Sabancı Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 akademik yılında tüm programlar için KDV dahil yıllık öğrenim ücreti 39.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir. 2014-2015 akademik yılında, Üniversite yönetimi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde; banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla, sadece öğrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem diğer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altı eşit taksit olanağı sağlanmaktadır. Üniversitenin yurtlarında kalmak isteyenler için 2014-2015 akademik yılında dönem başına iki kişilik oda ücreti kişi başına 3.675 TL, dört kişilik oda ücreti kişi başına 2.500 TL olup, yurt ücretleri dönem başlarında peşin olarak ödenir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Moleküler Biyoloji Genetik ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nano Mühendislik, Mekatronik Mühendisliği lisans derecelerini; Üretim Sistemleri Mühendisliği Programları: Üretim Sistemleri Mühendisliği lisans derecesini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Ekonomi, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar, Psikoloji, Siyaset Bilimi, Uluslararası Çalışmalar lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programları: Yönetim Bilimleri lisans derecesini kapsamaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri lisans diploma programlarına, ortak programı tamamlamalarını takiben yerleştirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafından LYS sonucunda bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin, ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra, aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” kapsamındaki, kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır. İngilizce yeterlik sınavı ve İngilizce hazırlık sınıfından muafiyet koşulları ile ilgili bilgilere ve Diller Okulundaki eğitim ve öğretim esaslarına ilişkin diğer bilgilere, Üniversitenin www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Tam Burslu öğrenciler Üniversitemize yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına sahip olabilirler:
(a) Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Üretim Sistemleri Mühendisliği, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri programlarından herhangi birine Tam Burs kontenjanından yerleşenlere “Onur Bursu” kapsamında ayrıca; Üniversite yurdunda kalmak istedikleri taktirde; 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır.
(b) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarına Tam Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan türünde LYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinde yerleşenlere “Üstün Başarı Metin Sabancı Bursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak istedikleri taktirde; 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır.
(c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Üretim Sistemleri Mühendisliği veya Yönetim Bilimleri Programlarından herhangi birine Tam Burs kontenjanından yerleştirilmiş olup; yerleştiği puan türünde LYS sıralamasında ilk 1000 öğrenci içinde yerleşenlere, “Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak istedikleri taktirde; 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır.
(d)Tam Burs ile yerleştirilip birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar. %50 Burslu öğrenciler Üniversitemize yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına sahip olabilirler:
(a) %50 Burslu yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 4000 içinde yer alan veya Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü; veya ABİTUR diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURİTA diploma notu 80 ve üstünde olan öğrencilerin bursu, “Yüksek Başarı Bursu” kapsamında, yıllık öğrenim ücretinin 3/4'ünden muafiyete yükseltilir.
(b) % 50 Burslu yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 4000-6000 içinde yer alanlara, “Türkan Sabancı Bursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 350 TL nakit ödeme sağlanır. Üniversitemize ÖSYM ile yerleştirildiği tarihte şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 100.000 de olması şartıyla burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağladığını belgeleyenlere, Şehit Çocukları Bursu verilir.
Tercih öncesi adayların belgelerini Üniversitemizden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alanlardan; Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nin Mühendislik ve Doğa Bilimleri Program grubuna yerleştirilen öğrencilerden 2 (iki) öğrenciye burs verilir. Bursun kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. Burslar karşılıksızdır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder ve uzatılamaz. Normal öğrenim süresi; Diller Okulu’nda geçirilebilecek bir yıllık veya bir dönemlik süreyi de kapsamak üzere; öğrenimine Diller Okulu’ndan başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır.
Üniversiteye ÖSYM tarafından burslu olarak yerleştirilmiş olan öğrencilerden; Çift Anadal’a kayıtlı olup, belirtilen normal öğrenim süresi içinde Anadal diploma programından mezun olan burslu öğrencilere, Çift Anadal diploma programlarını tamamlamaları için en fazla iki dönem daha ek süre verilebilir ve bu dönemlerde de mevcut burslarının devamı sağlanabilir. Akademik başarısızlığa bağlı olarak herhangi bir burs kaybı yaşanmaz. Burslar kapsamında edinilen yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine; hak etmiş olduğu yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme, güz ve bahar dönemleri başında yapılır. Öğrenim esnasındaki burs olanakları, İngilizce yeterlik koşulları ve diğer bilgiler, www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasında sunulmaktadır.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

SABANCI ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Sabancı Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 akademik yılında tüm programlar için KDV dahil yıllık öğrenim ücreti 36.000 TL’dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir. 2013-2014 akademik yılında, üniversite yönetimi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla, sadece öğrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem diğer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altıeşit taksit olanağı sağlanmaktadır.
Üniversitenin yurtlarında kalmak isteyenler için 2013-2014 akademik yılında dönem başına iki kişilik oda ücreti kişi başına 3.275 TL, dört kişilik oda ücreti kişi başına 2.200 TL olup yurt ücretleri dönem başlarında peşin olarak ödenir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği lisans derecelerini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Ekonomi, Uluslararası Çalışmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programları:
Yönetim Bilimleri lisans derecesini kapsamaktadır. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programıise ikinci sınıfın sonunda öğrencilerin istekleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarıile tamamladıktan sonra, aynıyükseköğretim kurumu içinde farklıpuan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır. Yabancıdil hazırlık ve muafiyet sınavı bilgilerine ve Diller Okulundaki eğitim ve öğretim esaslarına ilişkin diğer bilgilere Üniversitenin www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Tam Burslu öğrenciler yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına sahip olabilirler: (a)Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler veya Yönetim Bilimleri programlarından herhangi birine “Onur Bursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme olanağısağlanır. b) Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarına Tam Burs kontenjanından yerleştirilmişolup; yerleştiği puan türünde SabancıÜniversitesi’ne girişsıralamasına göre ilk 5 öğrenci içinde yerleşenlere, “Üstün BaşarıMetin SabancıBursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. (c) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programlarına Tam Burs kontenjanından yerleştirilmişolup; yerleştiği puan türünde Sabancı Üniversitesi’ne girişsıralamasına göre ilk 9 öğrenci içinde yerleşenler ile Yönetim Bilimleri Programlarına Tam Burs kontenjanından yerleştirilmişolup; yerleştiği puan türünde SabancıÜniversitesi’ne girişsıralamasına göre ilk 3 öğrenci içinde yerleşenlere, “Üstün BaşarıSakıp SabancıBursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağısağlanır. Tam Burs ile yerleştirilip birden fazla bursun koşullarınısağlayanlar, en yüksek kapsamlıburstan faydalanırlar. %50 Burslu öğrenciler yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına sahip olabilirler: (a) %50 Burslu yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 4000 içinde yer alan veya Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32 ve üstü; veya ABİTUR diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURİTA diploma notu 80 ve üstünde olan öğrencilerin bursu, “Yüksek BaşarıBursu” kapsamında, yıllık öğrenim ücretinin 3/ 4'ünden muafiyete yükseltilir. (b) %50 Burslu yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 4000-6000 içinde yer alanlara, “Türkan SabancıBursu” kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 350 TL nakit ödeme sağlanır. Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 100.000 de olması şartıyla burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağladığını belgeleyenlere, Şehit Çocukları Bursu verilir. Tercih öncesi adayların belgelerini üniversiteden yazılıolarak teyit ettirmeleri gerekmektedir.
Şehit Çocukları Bursu kapsamında öğrenim ücreti muafiyeti, 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağısağlanır. Burslar karşılıksızdır. Öğrenciler, derslere kayıtlıolarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezasıalmadığıtakdirde, üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder ve uzatılamaz. Normal öğrenim süresi; Diller Okulu’nda geçirilebilecek bir yıllık veya bir dönemlik süreyi de kapsamak üzere; öğrenimine Diller Okulu’ndan başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır. Akademik başarısızlığa bağlıolarak herhangi bir burs kaybıyaşanmaz. Burslar kapsamında edinilen yurt hakkınıkullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine; hak etmişolduğu yurt ücretinin 2/3’ü kadar nakit ödeme, güz ve bahar dönemleri başında yapılır. Öğrenim esnasındaki burs olanakları, İngilizce yeterlilik koşullarıve diğer bilgiler, www.sabanciuniv.edu resmi internet sayfasında sunulmaktadır.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

SABANCI ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Sabancı Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 akademik yılında tüm programlar için KDV dahil yıllık öğrenim ücreti 33.000 TL,'dir. Öğrenim ücretinin yarısı ilk kayıt sırasında ve diğer yarısı da ikinci dönem kayıtları sırasında ödenecektir. 2012-2013 akademik yılında, üniversite yönetimi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde banka ile kredi sözleşmesi yapmak koşuluyla, sadece öğrenim ücreti ödemelerinde ilk üçü birinci (güz) dönem diğer üçü ise ikinci (bahar) dönem olmak üzere toplam altı eşit taksit olanağı sağlanmaktadır. Üniversitenin yurtlarında kalmak için 2012-2013 akademik yılında dönem başına iki kişilik oda ücreti kişi başına 3000 TL, dört kişilik oda ücreti kişi başına 1950 TL olup yurt ücretleri dönem başlarında peşin olarak ödenir. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları: Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Elektronik Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği lisans derecelerini; Sanat ve Sosyal Bilimler Programları: Ekonomi, Uluslararası Çalışmalar, Toplumsal ve Siyasal Bilimler, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Kültürel Çalışmalar,lisans derecelerini; Yönetim Bilimleri Programları: Yönetim Bilimleri lisans derecesini kapsamaktadır. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın sonunda öğrencilerin istekleri doğrultusunda kesinleştirilecektir.. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra, aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır. Yabancı dil hazırlık ve muafiyet sınavı bilgilerine ve Diller Okulundaki eğitim ve öğretim esaslarına ilişkin diğer bilgilere Üniversitenin resmi internet sayfasından ulaşılabilmektedir. Tam Burslu öğrenciler yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına sahip olabilirler: (a)Tam Bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 2000 içinde yer alanlara, "Onur Bursu" kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 400 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 4 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. b) Tam Bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 700 içinde Sanat ve Sosyal Bilimler programlarına yerleşenlere, "Üstün Başarı Metin Sabancı Bursu" kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 450 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. (c) Tam Bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 500 içinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri programları ile -Yönetim Bilimleri programlarına yerleşenlere, "Üstün Başarı Sakıp Sabancı Bursu" kapsamında ayrıca 9 ay süre ile ayda 500 TL nakit ödeme ve Üniversite yurdunda kalmak isteyenlere 2 kişilik odada ücretsiz kalma olanağı sağlanır. Tam Burs ile yerleştirilip birden fazla bursun koşullarını sağlayanlar, en yüksek kapsamlı burstan faydalanırlar. %50 Burslu öğrenciler yerleştirildikten sonra, aşağıdaki koşullara göre ilave burs olanaklarına sahip olabilirler: (a) Yarım Bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 4000 içinde yer alan veya Uluslararası Bakolarya (IB) diploma notu 32 ve üstü; veya ABİTUR diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURA diploma notu 2 ve altında olan; veya MATURİTA diploma notu 80 ve üstünde olan öğrencilerin bursu, "Yüksek Başarı Bursu" kapsamında, yıllık öğrenim ücretinin 3/4'ünden muafiyete yükseltilir. (b) Yarım Bursla yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 6000 içinde yer alanlara, "Türkan Sabancı Bursu" kapsamında ayrıca; 9 ay süre ile ayda 350 TL nakit ödeme sağlanır. Üniversitemize ÖSYM ile yerleştiği tarihte şehit çocuğu olan, yerleştirildiği puan türündeki LYS sıralamasında ilk 100.000 de olması kaydıyla burslu ya da burssuz olarak kayıt yaptıracak lisans öğrencilerinden gerekli koşulları sağladığını belgeleyenlere, Şehit Çocukları Bursu verilir. Tercih öncesi adayların belgelerini üniversiteden yazılı olarak teyit ettirmeleri gerekmektedir. Şehit Çocukları Bursu, Onur Bursu kapsamındadır. Burslar karşılıksızdır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder ve uzatılamaz. Normal öğrenim süresi; Diller
Okulu'nda geçirilebilecek bir yıllık veya bir dönemlik süreyi de kapsamak üzere; öğrenimine Diller Okulu'ndan başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır. Akademik başarısızlığa bağlı olarak herhangi bir burs kaybı yaşanmaz. Burslar kapsamında edinilen yurt hakkını kullanmak istemeyen öğrencilere bunun yerine; hak etmiş olduğu yurt ücretinin 2/3'ü kadar nakit ödeme, güz ve bahar dönemleri başında yapılır. Öğrenim esnasındaki burs olanakları ve diğer bilgiler, www.sabanciuniv.edu internet sayfasında sunulmaktadır.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.