Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

TED ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2015-2016 akademik yılında tüm programlar için öğrenim ücreti 25.500 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir. Tam Burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder; verilen burs, öğrenimine İngilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır. Başlangıç kurunda hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse ,bursları %10 artar.%90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz. Öğrenciler Burs Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere tabidir (bk. www.tedu.edu.tr).  İhtiyacını belgeleyen öğrenciler için yemek ve kitap bursu vardır. Ayrıca, eğitim süresince başarı ve çalışma bursları mevcuttur. Uluslararası Bakalorya (IB) Diploma notuna göre Bilim  İnsanı Yetiştirme Programlarından mezun olanların yerleştirme sıralamasına göre ek burs imkanları vardır, ayrıntılar web sitesinden öğrenilebilir. TED Üniversitesi programlara değil fakültelere öğrenci alarak öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlar. Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği,  İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans derecelerini İktisadi ve İdari Bilimler Programları: Ekonomi,  İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini; Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ hiçbir kısıt koymaz. Ancak, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik’i kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2014-2015 akademik yılında tüm programlar için öğrenim ücreti 23.500 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir. TED Üniversitesi TED’in burs geleneği doğrultusunda tüm öğrencilerini burslu almaktadır. Tam Burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, başarı durumu/genel not ortalaması bu bursların devamını etkilemez. Üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder; verilen burs, öğrenimine İngilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır. Başlangıç kurunda hazırlık eğitimine başlayan öğrenciler bir yılda İngilizce eğitimlerini tamamlayıp fakültelerdeki programlarına geçerse ,bursları %10 artar. %90 ve daha fazla burslu olanlara bu artış uygulanmaz. Öğrenciler Burs Yönetmeliğinde belirtilen hükümlere tabidir.(bk. www.tedu.edu.tr ) İhtiyacını belgeleyen öğrenciler için yemek ve kitap bursu vardır. Ayrıca, eğitim süresince başarı ve çalışma bursları mevcuttur; ayrıntılar web sitesinden öğrenilebilir. TED Yükseköğrenim Vakfı tarafından TEDÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri için toplam 10 adet ihtiyaç bursu, kısmi burslu programlara yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilmek üzere ayrılmıştır. Uluslararası Bakalorya (IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi’nin lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğretimi süresince %25 ek burs verilir. IB diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TEDÜ’nun lisans programlarına yerleşen öğrencilere İngilizce Hazırlık sınıfı ve lisans öğrenimi süresince %50 ek burs verilir. TED Üniversitesi programlara değil fakültelere öğrenci alarak öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlayacaktır. Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans derecelerini; Mimarlık programı Mimarlık lisans derecesini; İktisadi ve İdari Bilimler Programları: Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini; Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ hiçbir kısıt koymaz. Ancak, YÖK Yönetmeliğinin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

TED ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

TED Üniversitesi’nde (TEDÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2013-2014 akademik yılında tüm programlar için öğrenim ücreti 21.900 TL’dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir. TED Üniversitesi TED’in burs geleneği doğrultusunda tüm öğrencilerini burslu almaktadır.
Tam Burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder. Normal öğrenim süresi öğrenimine Ingilizce Dil Okulu’nda başlayan öğrenciler için 6 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 5 yıldır Akademik başarısızlığa bağlıolarak herhangi bir burs kaybı yaşanmaz; programlar arasıyatay geçişbursun devamınıetkilemez. Burslu
öğrencilerden, burslarıoranında yaz öğretimi ücreti alınmaz. İhtiyacını belgeleyen öğrenciler için yemek ve kitap bursu vardır. Ayrıca, eğitim süresince başarıve çalışma burslarımevcuttur; ayrıntılar web sitesinden öğrenilebilir. TED Yükseköğrenim Vakfı tarafından TEDÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri için toplam 10 adet ihtiyaç bursu %50 programlara yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilmek üzere ayrılmıştır. UluslararasıBakalorya (IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED
Üniversitesi’nin %50 burslu lisans programlarına yerleşen öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programıve lisans öğrenimi süresince bursları %75 oranına çıkarılır; IB diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarıolan ve TEDÜ’nün %50 burslu lisans programlarına yerleşen öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğrenimi süresince bursları%100 oranına çıkarılır TED Üniversitesi programlara değil fakültelere öğrenci alarak öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlayacaktır. Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği lisans derecelerini; Mimarlık programıMimarlık lisans derecesini; İktisadi ve İdari Bilimler Programları: Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini; Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programınıbelirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programıise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ hiçbir kısıt koymaz. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarıile tamamladıktan sonra, aynı yükseköğretim kurumu içinde farklıpuan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile KurumlararasıKredi Transferi Yapılması Esaslarına Ilişkin Yönetmeliğinin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

TED ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
812. TED Üniversitesi'nde (TEDÜ) eğitim-öğretim ücrete tabidir. 2012-2013 akademik yılında tüm programlar için öğrenim ücreti 20.500 TL'dir. Bu ücrete %8 KDV dahil değildir. Öğrenim ücreti iki eşit taksitte Güz ve Bahar yarıyılı başlarında ödenir. TED Üniversitesi TED'in burs geleneği doğrultusunda tüm öğrencilerini burslu almaktadır. Tam Burs ile yerleşen öğrencilere ücretsiz yurt imkanı sağlanır. Öğrenciler, derslere kayıtlı olarak öğrenimine devam ettiği ve disiplin cezası almadığı takdirde, üniversiteye ilk girişte sağlanan burslar normal öğrenim süresince kesintisiz devam eder. Normal öğrenim süresi öğrenimine Ingilizce Dil Okulu'nda başlayan öğrenciler için 5 yıl, doğrudan birinci sınıfa başlayan öğrenciler için ise 4 yıldır; sadece bir yarıyıllık uzatma imkanı vardır ve bu imkan hazırlık veya 4.sınıfta kullanılabilir. Akademik başarısızlığa bağlı olarak herhangi bir burs kaybı yaşanmaz; programlar arası yatay geçiş bursun devamını etkilemez. Burslu öğrencilerden, bursları oranında yaz öğretimi ücreti alınmaz. İhtiyacını belgeleyen öğrenciler için yemek ve kitap bursu vardır. Ayrıca, eğitim süresince başarı ve çalışma bursları mevcuttur; ayrıntılar web sitesinden öğrenilebilir. TED Yükseköğrenim Vakfı tarafından TEDÜ Eğitim Fakültesi öğrencileri için toplam 20 adet ihtiyaç bursu %50 programlara yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilmek üzere ayrılmıştır. Uluslar arası Bakalorya (IB) diploma notu 32-37; veya Fransız Bakalorya diploma notu 14-16 olan ve TED Üniversitesi'nin %50 burslu lisans programlarına yerleşen öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğrenimi süresince bursları %75 oranına çıkarılır; IB diploma notu 38 ve yukarı; veya Fransız Bakalorya diploma notu 17 ve yukarı olan ve TEDÜ'nün %50 burslu lisans programlarına yerleşen öğrencilerin İngilizce Hazırlık Programı ve lisans öğrenimi süresince bursları %100 oranına çıkarılır. Üniversitenin anlaşmalı yurdunda kalmak isteyenler için 2012-2013 akademik yılında ücret kişi başına 6.750 TL ile 8.900 TL arasında olup peşin veya vade farkıyla 9 taksitte ödenir. TED Üniversitesi programlara değil fakültelere öğrenci alarak öğrencilerin tercihlerini birinci sınıf tecrübesinden sonra yapmalarına imkan sağlayacaktır. Mühendislik Programları: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği lisans derecelerini; Mimarlık programı Mimarlık lisans
derecesini; İktisadi ve İdari Bilimler Programları: Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler lisans derecelerini; Öğretmenlik Programları Sınıf Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans derecelerini kapsar. Öğrencilerden, yerleştirildikleri programa kayıt yaptırırken ilgi duydukları lisans diploma programını belirtmeleri istenecektir. Esas öğrenim görmek istenen lisans diploma programı ise ikinci sınıfın başında öğrencilerin tercihleri doğrultusunda kesinleştirilecektir. Bu tercihlerde TEDÜ hiçbir kısıt koymaz. Ancak, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavla bir puan türü ile ortak programlara yerleştirilen öğrencinin ortak eğitimi başarı ile tamamladıktan sonra, aynı yükseköğretim kurumu içinde farklı puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programlarına geçişleri, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına Ilişkin Yönetmeliğinin kurum içi yatay geçiş hükümlerine göre yapılır.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.