Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2015-2016 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti; Tıp Fakültesinde KDV dâhil 35.520.-TL, Diğer Fakültelerin programlarında KDV dâhil 25.920.-TL’dir. Ancak, Uluslararası Girişimcilik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin yurt dışında eğitim ve ortak eğitim göreceği ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bu ücrete KDV dâhil 7.500-Amerikan Doları ilave edilecektir. Hazırlık programı eğitim ücreti bütün bölümlerde KDV dâhil 25.920-TL’dir. Ücretler üç eşit taksitte Güz, Bahar ve Yaz dönemi başlarında ödenir. Ücretlerde Yıllık Artış: TOBB ETÜ’de eğitim ücretlerinde yapılabilecek değişiklikler yıllık TÜFE artışı ile sınırlı tutulmaktadır. Burslu kontenjanlardan kayıt yaptıran öğrencilerin bursluluk süreleri hazırlık sınıfı dâhil; Tıp Fakültesinde toplam sekiz akademik yıl, diğer fakültelerde toplam beş akademik yıl ve ilave bir dönem ile sınırlıdır. TOBB ETÜ, öğrencinin bu süre içinde öğrenimine devam etmesi  şartıyla bursun hiçbir  şekilde kesilmeyeceğini, sınıf-ders geçme veya not ortalaması ve benzeri konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Yaşam Katkı Payı: Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere LYS’de ilgili yerleştirme puan türü itibarıyla 2.000.- TL’ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkı payı ödenir. Barınma Yardımı: Tam Burslu öğrencilerden öncelikle ailesi Ankara’nın merkez ilçeleri dışında bulunanlara barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden ücretsiz yararlanma olarak uygulanır. Kısmi burslu öğrencilere ise burs oranlarına göre Konukevi ücretinde indirim yapılır. Başarı Bursu: TOBB ETÜ’ye Tam Burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran öğrenciler, en az üç dönemlik akademik ortalamalarının 3,50 ve daha yüksek olması ve Üniversitenin Lisans Programları Burs Yönergesinde belirtilen diğer  şartları sağlamaları halinde izleyen üç dönem için eğitim ücretinden muaf tutulurlar. Ortak Eğitim: TOBB ETÜ’de eğitim öğretim süresi boyunca her biri yaklaşık üçbuçuk  ay süreli  toplam üç dönem (bir yıllık) zorunlu ortak eğitim programı uygulanır.  Ortak eğitim uygulamasına katılan öğrencilere ortak eğitim süresince firmalar tarafından belirli bir ücret ödenmekte olduğundan, Tam Burslu kategoride kayıt yaptıran öğrencilere bu süredeki yaşam katkı payları ortak eğitim yapılan kurumdan aldıkları ücretler düşülerek ödenir. Burslu Kontenjanda Tercih Kısıtı: TOBB ETÜ öğrencileri, TOBB ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar ve dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB ETÜ’deki burslu kontenjanlara yerleşseler dahi sadece ücretli statüde kayıt yaptırabilirler. Ayrıntılı Bilgi  İçin: Ücret ödeme esasları, yaşam katkı payı miktarları, konukevi ücretleri ve Uluslar arası Girişimcilik Bölümü programı uygulama esasları ile ilave koşullar hakkında ayrıntılı bilgiler için www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2014 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2014-2015 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti; Tıp Fakültesinde KDV dâhil 33.000.-TL, Uluslararası Girişimcilik Bölümü haricindeki diğer bölümlerde KDV dâhil 23.100.-TL’dir. Ancak, Uluslararası Girişimcilik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin yurt dışında eğitim ve ortak eğitim göreceği ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda, bu ücrete KDV dâhil 7.500-Amerikan Doları ilave edilecektir. Hazırlık programı eğitim ücreti bütün bölümlerde KDV dâhil 23.100-TL’dir. Ücretler iki eşit taksitte Güz ve Bahar dönemi başlarında ödenir. Ücretlerde Yıllık Artış: TOBB ETÜ’de eğitim ücretlerinde yapılabilecek değişiklikler yıllık TÜFE artışı ile sınırlı tutulmaktadır. Burslu kontenjanlardan kayıt yaptıran öğrencilerin bursluluk süreleri hazırlık sınıfı dâhil; Tıp Fakültesinde toplam sekiz akademik yıl, diğer fakültelerde toplam beş akademik yıl ve ilave bir dönem ile sınırlıdır. TOBB ETÜ, öğrencinin bu süre içinde öğrenimine devam etmesi şartıyla bursun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, sınıf-ders geçme veya not ortalaması ve benzeri konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Yaşam Katkı Payı: Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere LYS’de ilgili yerleştirme puan türü itibarıyla 2.000.- TL’ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkı payı ödenir. Barınma Yardımı: Tam Burslu öğrencilerden öncelikle ailesi Ankara’nın merkez ilçeleri dışında bulunanlara barınma yardımı yapılır. Barınma yardımı TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden ücretsiz yararlanma olarak uygulanır. Kısmi burslu öğrencilere ise burs oranlarına göre Konukevi ücretinde indirim yapılır.
Başarı Bursu: TOBB ETÜ’ye Tam Burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl içinde Üniversitenin öngördüğü ders yükü şartlarını sağlamaları ve yıllık akademik ortalamalarının 3,50 ve daha yüksek olması halinde izleyen Akademik yılda eğitim ücretinden muaf tutulurlar.
Ortak Eğitim: TOBB ETÜ’de ikinci sınıftan itibaren her yıl bir akademik dönem süresince zorunlu ortak eğitim programı uygulanır. Ortak eğitim uygulamasına katılan öğrencilere ortak eğitim süresince firmalar tarafından belirli bir ücret ödenmekte olduğundan, Tam Burslu kategoride kayıt yaptıran öğrencilere bu süredeki yaşam katkı payları ortak eğitim yapılan kurumdan aldıkları ücretler düşülerek ödenir.
Burslu Kontenjanda Tercih Kısıtı: TOBB ETÜ öğrencileri, TOBB ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar ve dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB ETÜ’deki burslu kontenjanlara yerleşseler dahi sadece ücretli statüde kayıt yaptırabilirler. Ayrıntılı Bilgi İçin: Ücret ödeme esasları, yaşam katkı payı miktarları, konukevi ücretleri ve Uluslararası Girişimcilik Bölümü programı uygulama esasları ile ilave koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler için www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2013-2014 eğitim öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için öğrenim ücreti; Tıp Fakültesinde KDV dâhil 30.000.-TL, Uluslararası Girişimcilik Bölümü haricindeki diğer bölümlerde KDV dâhil 21.180.-TL’dir. Uluslararası Girişimcilik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin yurt dışında eğitim ve ortak eğitim göreceği ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda ise, diğer bölümler için belirlenen ücrete KDV dâhil 7.500-Amerikan Doları ilave edilecektir.
Ücretler iki eşit taksitte Güz ve Bahar dönemi başlarında ödenir. Ücretlerde Yıllık Artış: TOBB ETÜ’de eğitim ücretlerinde yapılabilecek değişiklikler yıllık TÜFE artışı ile sınırlı tutulmaktadır. Burslu kontenjanlardan kayıt yaptıran öğrencilerin bursluluk süreleri, hazırlık sınıfı dâhil, toplam beş akademik yıl ve ilave bir dönem ile sınırlıdır. TOBB ETÜ, öğrencinin bu süre içinde öğrenimine devam etmesi şartıyla bursun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, sınıf-ders geçme veya not ortalaması ve benzeri konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Yaşam Katkı Payı: Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere LYS’de ilgili yerleştirme puan türü itibarıyla 2.000.- TL’ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkıpayıödenir. Barınma Yardımı: Tam Burslu öğrencilerden öncelikle ailesi Ankara’nın merkez ilçeleri dışında bulunanlara barınma yardımı yapılır. Konukevinden kapasite dâhilinde Ankara’da ikamet eden öğrencilerin yararlanma şartları Üniversite tarafından ayrıca ilan edilir. Tam burslu öğrenciler, TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden ücretsiz olarak yararlanır. Kısmi burslu öğrencilere ise burs oranlarına göre ücret indirimi yapılır. Başarı Bursu: TOBB ETÜ’ye Tam Burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl içinde Üniversitenin öngördüğü ders yükü şartlarınısağlamalarıve yıllık akademik ortalamalarının 3,50 ve daha yüksek olmasıhalinde izleyen Akademik yılda eğitim ücretinden muaf tutulurlar. Ortak Eğitim: TOBB ETÜ’de ikinci sınıftan itibaren her yıl bir akademik dönem süresince zorunlu ortak eğitim programıuygulanır. Ortak eğitim uygulamasına katılan öğrencilere ortak eğitim süresince firmalar tarafından belirli bir ücret ödenmekte olduğundan, Tam Burslu kategoride kayıt yaptıran öğrencilere bu süredeki yaşam katkıpaylarıortak eğitim yapılan kurumdan aldıklarıücretler düşülerek ödenir. Burslu Kontenjanda Tercih Kısıtı: TOBB ETÜ öğrencileri, TOBB ETÜ’den ayrılmış veya ilişiği kesilmişolanlar ve dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBBETÜ’deki burslu kontenjanlara yerleşseler bile burstan yararlanamazlar. AyrıntılıBilgi İçin: Ücret ödeme esasları, yaşam katkı payı miktarları, konukevi ücretleri ve Uluslar arası Girişimcilik Bölümü programı uygulama esasları ile ilave koşulları hakkında ayrıntılıbilgiler için www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesine 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için (Uluslar arası Girişimcilik Bölümü hariç) öğrenim ücreti KDV dâhil 20.000.-TL'dir; iki eşit taksitte Güz ve Bahar dönemi başlarında ödenir. Uluslar arası Girişimcilik Bölümüne kayıt yaptıracak öğrencilerin yurt dışında eğitim ve ortak eğitim göreceği ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda bu ücrete KDV dâhil 6.500- Amerikan Doları ilave edilecektir. Ücretlerde Yıllık Artış: TOBB ETÜ'de eğitim ücretlerinde yapılabilecek değişiklikler yıllık TÜFE artışı ile sınırlı tutulmaktadır. Burslu kontenjanlardan kayıt yaptıran öğrencilerin bursluluk süreleri, hazırlık sınıfı dâhil, toplam beş akademik yıl ve ilave bir dönem ile sınırlıdır . TOBB ETÜ, öğrencinin bu süre içinde öğrenimine devam etmesi şartıyla bursun hiçbir şekilde kesilmeyeceğini, sınıf-ders geçme veya not ortalaması ve benzeri konulardan etkilenmeyeceğini taahhüt etmektedir. Yaşam Katkı Payı: Tam Burslu programlara
(yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar hariç) yerleştirilen öğrencilere LYS'de ilgili yerleştirme puan türünden ve kayıt yaptırdığı Fakülte ve Bölüm itibarıyla 2.000.- TL'ye kadar değişen miktarlarda yaşam katkı payı ödenir. Barınma Yardımı: Ailesi Ankara'nın merkez ilçeleri dışında bulunan Tam Burslu öğrencilere (yetenek sınavı ile kayıt yaptıranlar hariç) barınma yardımı yapılır. Bu kapsamda öğrenciler, TOBB ETÜ Öğrenci Konukevinden ücretsiz olarak yararlanır. Başarı Bursu: TOBB ETÜ'ye Tam Burslu kontenjan dışında kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl içinde Üniversitenin öngördüğü ders yükü şartlarını sağlamaları ve yıllık akademik ortalamalarının 3,50 ve daha yüksek olması halinde izleyen Akademik yılda eğitim ücretinden muaf tutulurlar. Ortak Eğitim: TOBB ETÜ'de eğitim üç dönemlidir. Dört yıl süreli lisans eğitimi, sekiz ders dönemi ve üç ortak eğitim döneminden oluşur. Bu kapsamda, ikinci sınıftan itibaren her yıl bir akademik dönem süresince zorunlu ortak eğitim programı uygulanır. Ortak eğitim uygulamasına katılan öğrencilere ortak eğitim süresince firmalar tarafından belirli bir ücret ödenmekte olduğundan, Tam Burslu kategoride kayıt yaptıran öğrencilere bu süredeki yaşam katkı payları ortak eğitim yapılan kurumdan aldıkları ücretler düşülerek ödenir. Burslu Kontenjanda Tercih Kısıtı:TOBB ETÜ öğrencileri, TOBB ETÜ'den ayrılmış veya ilişiği kesilmiş olanlar veya dört yıllık üniversite mezunu olanlar TOBB-ETÜ'deki burslu programlara yerleşseler bile burs imkanından faydalanamazlar. Ayrıntılı Bilgi İçin: Ücret ödeme esasları, yaşam katkı payı miktarları, konukevi ücretleri ve Uluslararası Girişimcilik Bölümü programı uygulama esasları ile ilave koşulları hakkında ayrıntılı bilgiler için www.etu.edu.tr adresini ziyaret ediniz.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.