Psikoloji Tarihi

İslam Ansiklopedisi A

İslam Ansiklopedisi B

Cemil Meriç

Karen Horney

PDR Notları


 
ANTALYA, BURSA, İSTANBUL VE KONYA'DAKİ ADAYLAR! SINAV KAYGISINDAN KURTULMAK İÇİN PROFESYONEL DESTEK ALABİLİRSİNİZ TIKLAYIN

TOROS ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2015 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Toros Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2015-2016 eğitim yılında yıllık öğrenim ücreti tüm lisans programları ve  İngilizce hazırlık programı için 21.060.-TL, ön lisans programları için 10.908.-TL’dir. Bu ücretlere  %8 KDV dâhildir. Yıllık öğrenim ücretini peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Öğrenim ücreti kesin kayıt sırasında tamamı peşin (nakit) olarak ödenirse %5 indirim uygulanır. Taksitli ödemeler, banka kredi sözleşmesiyle veya banka kredi kartıyla, ilk taksiti kesin kayıt sırasında nakit olarak, kalan 8 taksit Ekim - Haziran ayları arasında eşit taksitlerle olmak üzere, toplam 9 eşit taksitte yapılır. Kayıt için ilk ödemeler ilgili banka hesabına veya üniversite veznesine yatırılır ve dekontla kayıt işlemi başlatılır. Öğrenim ücretinin ödenmesi hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini belirlenen ödeme koşullarına uyarak ödemekle yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri gibi giderler burs kapsamı dışındadır. Bu burslar Zorunlu İngilizce Hazırlık programında geçirilen bir yıllık süreyi de kapsar. Bu burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; normal eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz. MEV Özel Toros Anadolu Lisesi, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okulları İndirimi adıyla Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda öğrenim ücretinden indirim uygulanır. Mersin ili sınırları içinde bir orta öğretim kurumundan mezun olanlara Mütevelli heyetince belirlenecek oranda indirim uygulanır. Toros Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan diğer burs ve indirimler hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Toros Üniversitesi Mersin’de kent içinde olup Toros Üniversitesinin yurdu bulunmaktadır. Toros Üniversitesi yurt ücretleri hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ücretlidir (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)
23 Haziran 2015 ön bilgi amaçlı kılavuz bilgileridir. Lütfen bilgileri son kılavuz ile karşılaştırınız.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

Toros Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2014-2015 eğitim yılında yıllık öğrenim ücreti tüm lisans programları ve İngilizce hazırlık programı için 17.500.-TL, ön lisans programları için 9.000 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV eklenecektir. Yıllık öğrenim ücretini peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Öğrenim ücreti kesin kayıt sırasında tamamı peşin (nakit) olarak ödenirse %5 indirim uygulanır. Taksitli ödeme, banka kredi sözleşmesiyle veya banka kredi kartıyla, ilk taksiti kesin kayıt sırasında, kalan 9 taksiti Ekim - Haziran ayları arasında eşit taksitlerle olmak üzere, toplam 10 eşit taksitte yapılır. ,Kayıt için ilk ödemeler ilgili banka hesabına yatırılır ve dekontla kayıt işlemi başlatılır. Öğrenim ücretinin ödenmesi hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini belirlenen ödeme koşullarına uyarak ödemekle yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri gibi giderler burs kapsamı dışındadır. Bu burslar İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süreyi de kapsar. Bu burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; normal eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz. MEV Özel Toros Koleji, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okulları  İndirimi adıyla Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda öğrenim ücretinden indirim uygulanır. Toros Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan diğer burs ve indirimler hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Toros Üniversitesi Mersin’de kent içinde olup Toros Üniversitesinin yurdu bulunmaktadır. Toros Üniversitesi yurt ücretleri hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programı ücretlidir (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.)


24 HAZİRAN 2014 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR.

TOROS ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2013 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ

Toros Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2013-2014 eğitim yılında yıllık öğrenim ücreti tüm lisans programları ve İngilizce Hazırlık Programıiçin 16.000.-TL, ön lisans programları için 8.000 TL’dir. Bu ücretlere %8 KDV eklenecektir. Yıllık öğrenim ücretini peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Öğrenim ücreti kesin kayıt sırasında tamamıpeşin olarak ödenirse %5 indirim uygulanır.
Taksitli ödeme, banka kredi sözleşmesiyle veya banka kredi kartıyla, ilk taksiti kesin kayıt sırasında, kalan 9 taksiti Ekim - Haziran aylarıarasında eşit taksitlerle olmak üzere, toplam 10 eşit taksitte yapılır. Kayıt için ilk ödemeler ilgili banka hesabına yatırılır ve dekontla kayıt işlemi başlatılır. Öğrenim ücretininödenmesi hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir.
Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini belirlenen ödeme koşullarına uyarak ödemekle yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri ve sadece
öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri gibi giderler burs kapsamı dışındadır. Bu burslar İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süreyi de kapsar. Bu burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; normal eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz. MEV Özel Toros Koleji, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okulları Bursu adıyla Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda öğrenim ücretinden indirim uygulanır. Toros Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan diğer burs ve indirimler hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Toros Üniversitesi Mersin’de kent içinde olup Toros Üniversitesinin yurdu bulunmaktadır. Toros Üniversitesi yurt ücretleri hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. İsteğe bağlı İngilizce Hazırlık Programıücretlidir. (Ayrıntılı bilgi için üniversiteye başvurunuz.).

24 HAZİRAN 2013 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.
KARŞILAŞTIRMA YAPMANIZ İÇİN GEÇEN YILIN BİLGİLERİ DE AŞAĞIDADIR..

TOROS ÜNİVERSİTESİ BURSLARI ÜCRETLERİ VE ŞARTLARI 2012 TERCİH DÖNEMİ BİLGİLERİ
Toros Üniversitesinde eğitim ücrete tabidir. 2012-2013 eğitim yılında yıllık öğrenim ücreti tüm lisans programları ve İngilizce hazırlık programı için 15.000.-TL, önlisans programları için 7.500 TL'dir. Bu ücretlere %8 KDV eklenecektir. Yıllık öğrenim ücretini peşin ödeme ve taksitli ödeme seçenekleri mevcuttur. Öğrenim ücreti kesin kayıt sırasında tamamı peşin olarak ödenirse %5 indirim uygulanır. Taksitli ödeme, banka kredi sözleşmesiyle veya banka kredi kartıyla, ilk taksiti kesin kayıt sırasında, kalan 9 taksiti Ekim - Haziran ayları arasında eşit taksitlerle olmak üzere, toplam 10 eşit taksitte yapılır. Öğrenim ücretinin ödenmesi hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Yıllık öğrenim ücreti Mütevelli Heyet tarafından günün ekonomik koşullarına göre her yıl yeniden belirlenir. Tüm öğrenciler giriş yılına bakılmaksızın o yıl için belirlenen öğrenim ücretini belirlenen ödeme koşullarına uyarak ödemekle yükümlüdürler. Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs sadece burslu öğrenci alınacağı belirtilen programlara yerleştirilen öğrencileri ve sadece öğrenim ücretini kapsar. Bunun dışında kalan, barınma, beslenme, ulaşım, kitap, yurt dışında eğitim giderleri gibi giderler burs kapsamı dışındadır. Bu burslar İngilizce hazırlık programında geçirilen bir yıllık süreyi de kapsar. Bu burslar karşılıksız olup normal eğitim-öğretim süresini kapsar; normal eğitim-öğretim süresini aşan süreyi kapsamaz. MEV Özel Toros Koleji, Özel Toros Fen Lisesi ve Özel Tarsus Toros Anadolu Lisesi mezunu olanlara Toros Okulları Bursu adıyla Mütevelli Heyet tarafından belirlenen oranda öğrenim ücretinden indirim uygulanır. Toros Üniversitesi'ne yerleştirilen öğrencilere sağlanan diğer burs ve indirimler hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir. Toros Üniversitesi'ne kayıt yaptıran her öğrencinin kullanımına bir taşınabilir bilgisayar (netbook veya
tablet) tahsis edilir. Toros Üniversitesi Mersin'de kent içinde olup Toros Üniversitesinin yurdu bulunmaktadır. Toros Üniversitesi yurt ücretleri hakkında bilgi www.toros.edu.tr adresinden alınabilir.
9 TEMMUZ 2012 ÖN BİLGİ AMAÇLI KILAVUZ BİLGİLERİDİR.

 
1- BU SİTE TAMAMEN BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR VE BİLGİLERİN GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMA İHTİMALİ VARDIR.
2- BU SİTE RESMİ BİR SİTE DEĞİL, KİŞİSEL BİR SİTEDİR.
3- YANLIŞLIKLA DA OLSA VERİLEBİLECEK HATALI BİLGİLER DOLAYISIYLA www.ygslyssistemi.com YÖNETİMİ HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL ETMEZ.
4- SİTEMİZDEN EDİNDİĞİNİZ TÜM BİLGİLERİ MUTLAKA RESMİ KAYNAKLARDAN DA KONTROL EDİNİZ.
5- SİTEMİZDEKİ DİĞER SINAVLAR KISMI SADECE BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. YGS LYS HARİCİNDEKİ SINAVLARLA İLGİLİ SORU SORMAYINIZ.
6- HİÇ BİR KULLANICI SİTEMİZDEKİ BİLGİLERDEN DOLAYI HERHANGİ BİR ZARARA UĞRADIĞI YÖNÜNDE ŞİKAYETTE BULUNAMAZ.
ASLOLAN RESMİ KAYNAKLARDAN ELDE EDİLEN BİLGİLERDİR. BURADA VERİLMİŞ OLAN BAZI PRATİK BİLGİLERİN OLASI YANLIŞLIĞI YA DA GÜNCELLİĞİNİ YİTİRMİŞ OLMASI NEDENİYLE MAĞDUR OLMAMAK İÇİN LÜTFEN RESMİ KAYNAKLARA BAKINIZ.
7- BU SİTEYİ ZİYARET EDEN TÜM ZİYARETÇİLERİ BU UYARILARI OKUMUŞ KABUL ETMEKTEYİZ..

www.ygslyssistemi.com başarılar diler.......

Makale Arşivi

copyrite© ygslyssistemi.com
Her hakkı saklıdır. Yayınlanan makalelerin bir kısmı ya da tamamı kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.